COVID-19 reden voor overmacht in IT-contracten?

Dat COVID-19 een dominante invloed heeft op IT-projecten hoeven wij u niet uit te leggen. Wel bereikt ons steeds vaker de vraag (vanuit opdrachtgevers) in hoeverre een pandemie als COVID-19 een beroep op overmacht rechtvaardigt.

Overmacht verwerkt in overeenkomst

De meeste IT-overeenkomsten bevatten wel een beschrijving van ‘overmacht’. Vanuit de opdrachtgevers wordt ‘ziekte van personeel’ van de leveranciers heel vaak uitgesloten als reden voor overmacht. Dit is in relatie tot een pandemie als oorzaak voor ziekte niet altijd redelijk. Maar ook gedwongen thuiswerken (inmiddels in veel gevallen enigszins afgezwakt tot een ‘sterk aangeraden advies’) is inmiddels een gevolg van COVID-19.

Aanvullende bepaling opnemen in contract

We adviseren opdrachtgevers een aanvullende bepaling met leveranciers overeen te komen, bijvoorbeeld als volgt:

Ter zake van het optreden van het optreden van een ontwrichtende epidemie of pandemie bepalen partijen dat een beroep op overmacht <eventueel verwijzen naar bestaand artikel: op basis van artikel x.x van de overeenkomst> door leverancier slechts te rechtvaardigen valt in de gevallen de (dreigende) niet tijdige nakoming niet voor rekening van leverancier kan komen nadat leverancier bewijst geen andere mogelijkheden te hebben (gehad) dan niet tijdige nakoming.’

Hulp nodig?

Kunt u hulp gebruiken bij het opstellen van een aanvullende bepaling met leveranciers vanwege overmacht door COVID-19? Onze specialisten helpen je graag verder. Neem contact op via het contactformulier of bel naar 010-3072781.

meerwerk-wezenlijke-wijziging-aanbesteding

Meerwerk bij ICT-projecten: ‘wezenlijke’ wijziging?

ICT-projecten kenmerken zich helaas nogal eens door ruime financiële overschrijdingen van overeengekomen prijzen en/of geres

Meer lezen
performance-based-pricing

Performance based pricing: win-winsituatie?

Het aangaan van overeenkomsten vormt meestal het sluitstuk van een sourcingtraject van opdrachtgevers. De ondertekende overee

Meer lezen

Exit-regelingen ook bij bedrijfsvoeringsapplicaties opnemen

Bij outsourcingscontracten is het inmiddels zeer gebruikelijk om een voorziening te treffen waarmee de leverancier actief wor

Meer lezen

COVID-19 reden voor overmacht in IT-contracten?

Dat COVID-19 een dominante invloed heeft op IT-projecten hoeven wij u niet uit te leggen. Wel bereikt ons steeds vaker de vra

Meer lezen
belastingapplicaties-waarderingsapplicaties-aanbesteden

Bedrijfsinformatiesystemen: kiest u enkel het systeem of een complete oplossing?

Bedrijfsinformatiesystemen is een bekende verzamelnaam voor een veelheid aan applicatieoplossingen, die als pakketoplossing o

Meer lezen

Flitsaanbestedingen: veel contact en toch contactloos, snel en efficiënt

Op afstand werken krijgt in deze moeilijke tijden door het coronavirus noodzakelijkerwijs een grote impuls. Tegelijkertijd

Meer lezen
Inbesteden Centrale Overheid | Emtio

Hoe stelt de Autoriteit Persoonsgegevens boetes vast?

Afgelopen juli werd bekend dat de Autoriteit Persoonsgegevens een boete had opgelegd aan het Haga ziekenhuis voor het niet op

Meer lezen
AVG

Heeft het zin om contractueel te claimen dat gegevens alleen in Nederland of de EER mogen worden verwerkt?

Heeft het zin om contractueel te claimen dat gegevens alleen in Nederland of binnen de Europese Economische Ruimte mogen word

Meer lezen
kantoor

Meerdere contactmomenten met potentiële leveranciers tijdens een ICT aanbesteding? Natuurlijk kan dat (en rechtmatig)!

Aanbestedende diensten hebben wegens het gelijkheidsbeginsel slechts nauwe onderhandelingsruimte met inschrijvers bij een aan

Meer lezen
Softwarematige partinionering

Oracle licenties: is softwarematige partitionering op basis van VMware wel of niet toegestaan?

Vanaf 2002 verspreidt Oracle een document met de benaming ‘Oracle Partitioning Policy’. Het document is de afgelopen jare

Meer lezen