Belastingapplicaties en/of waarderingsapplicaties aanbesteden

Emtio ondersteunt en adviseert in elke fase van de aanbesteding zowel bij belastingapplicaties als waarderingsapplicaties.

belastingapplicaties-waarderingsapplicaties-aanbesteden

Onze ervaringen leren dat gemeenten of samenwerkingsverbanden nogal eens wat moeite hebben om een belastingapplicatie en/of een waarderingsapplicatie aan te besteden. Het probleem zit ‘m vaak in het opstellen van een programma van eisen.

Lichtblauwdruk (SOLL) processen

Wij vinden dat u geen programma van eisen nodig hebt. Emtio stelt samen met u een Lichtblauwdruk (SOLL) processen op. Dit zijn beschrijvingen van de processen zoals deze binnen vrijwel alle gemeenten, en dus ook binnen uw gemeente, plaatsvinden.

Dit zijn deze processen (per gemeente enigszins te nuanceren):

Afhankelijk van de vraag of de gemeente over een zaaksysteem beschikt, voegen wij ook functionele input toe met betrekking tot een frontoffice:

 • KCC
 • Persoonlijke internetpagina

Waarom zijn procesbeschrijvingen nodig?

Gemeenten willen met de aanschaf van een applicatie haar processen voor belastingen en/of waarderen ondersteunen en/of uitvoeren.

Leveranciers weten welke processen dit zijn, maar kunnen met behulp van de procesbeschrijvingen inschatten in welke mate hun oplossing parameteriseerbaar is en welke implementatie-inspanning zij moeten aanbieden.

Als er geen procesbeschrijvingen worden aangeleverd bij een leverancier, dan zal deze er: ofwel om vragen, ofwel een ‘blauwdrukfase’ willen aanbieden waardoor de implementatie een stuk duurder zal uitvallen.

Naast Lichtblauwdruk (SOLL) processen stellen we samen met onze opdrachtgevers een document met de benaming Architectuurprincipes op. Hierin worden onder meer de koppelvlakken (naam te koppelen applicatie en/of voorziening, en functioneel doel van het koppelvlak) en informatiebeveiliging nader toegelicht.

Deze twee documenten vormen de kern van de functionele behoeftestelling zoals we die bij aanbestedingen en onderhandse offerteprocedures hanteren.

Daarnaast worden uiteraard alle benodigde aanbestedingsdocumenten opgesteld, waaronder een op het onderwerp van de aanbesteding gerichte overeenkomst, die we bijvoorbeeld ‘over GIBIT heen’ kunnen leggen.

Geïnteresseerd in onze specifieke aanpak en wilt u weten welke informatie leveranciers als onderdeel van hun offerte moeten indienen? Neem dan contact met ons op!

Emtio helpt u graag verder met:

 • het zorgvuldig afstemmen van uw aanbestedingsstrategie
 • het formuleren van uw doelstellingen, de scope en uw (functionele) behoeftestelling
 • de procesbegeleiding (opstellen aanbestedingsdocumenten, beoordelingsdocumenten, begeleiding beoordelingen, begeleiden demo’s en usability-testen, opstellen gunningsbesluiten, contacten met leveranciers, contractbesprekingen)

Samenwerken met Emtio levert u op:

 • snelle doorstart van inkoop naar project door een efficiënte en effectieve aanpak van het aanbestedingstraject
 • een naar uw tevredenheid geselecteerde leverancier met bijbehorende cloud- en/of pakketoplossing
 • een op maat voor het onderwerp geschreven en afgestemde overeenkomst, waarmee u ook echt een goede basis voor uw regierol creëert, zowel voor de projectfase als voor de exploitatiefase

Referenties en afgeronde projecten:

Wat Emtio doet

 • ​Advies over inbesteden en procurement
 • Onderhandelen over/opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
 • Advies over ICT-recht
 • Advies over samenwerkingsverbanden zoals Shared Service Center (SSC’s)