Gratis ICT model­overeenkomst

Door de langdurige ervaring van onze adviseurs heeft Emtio de afgelopen jaren verschillende model-IT-contracten ontwikkeld. Onze modelovereenkomst voor de aankoop van Informatiesystemen stellen wij nu gratis aan u beschikbaar. 

 • U kunt deze overeenkomst vrijblijvend aanvragen door het achterlaten van uw e-mailadres.
 • U ontvangt vervolgens een e-mail met een directe link naar het bestand.
 • Het contract telt 34 pagina’s, is opgesteld in Word-formaat (.docx) en is vrij te gebruiken en aan te passen.

Modelovereenkomst aanvragen

* verplichte velden

Preview

preview voorbeeldcontract

Benieuwd naar onze ervaring met het opstellen van overeenkomsten en contracten? Lees meer op de pagina: IT Contracten

Hebt u andere vragen over de modelovereenkomst? Of wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van IT contracten? Neem dan contact met ons op.

Voor wie is de modelovereenkomst geschikt?

Deze gratis te downloaden modelovereenkomst is geschikt voor iedere organisatie of onderneming die de inkoop van bedrijfsinformatiesystemen op een professionele wijze wil vormgeven.

Vanuit de ervaring van onze adviseurs zien we veel te vaak dat bij het voorbereiden van een inkooptraject volledig voorbij wordt gegaan in de juridische kaders die een opdrachtgever zou moeten of willen meegeven bij een offerteaanvraag. Het gevolg is dat de leveranciers hun eigen verkoopvoorwaarden opleggen. Deze zijn in de regel minder evenwichtig in de verdeling van rechten en verplichtingen, in de zin dat deze uitdrukkelijk vanuit het eigen belang van een leverancier zijn opgesteld.

De modelovereenkomst is geschikt voor alle aankopen van bedrijfsinformatiesystemen die projectmatig worden uitgevoerd, waarbij de volgende stappen worden doorlopen:

 • behoeftestelling,
 • pakket-/leverancierselectie,
 • implementatie/migratie
 • en beheer/onderhoud.

De modelovereenkomst kan direct bij de behoeftestelling, al of niet als bijlage bij een offerteaanvraag aan de potentiële leveranciers worden verstrekt, waarbij het de bedoeling is dat deze leveranciers hun aanbod op basis van de voorwaarden van de modelovereenkomst uitbrengen. Daarbij is het uiteraard te verwachten dat leveranciers niet zomaar met alle bepalingen zullen instemmen, zodat overleg/onderhandeling zal volgen. Maar daarbij zult u zelf penvoerder zijn.

Wat is ‘bedrijfsinformatiesysteem’?

Bij ‘bedrijfsinformatiesystemen’ kunt u vele oplossingen denken, het gaat vooral om zgn. toepassingssoftware: eindgebruikers-applicaties voor gebruik in een professionele omgeving, die zowel on premise kunnen worden geïmplementeerd als applicaties die via de cloud beschikbaar worden gesteld.

Bevat de overeenkomst ook licentievoorwaarden?

De modelovereenkomst beschrijft niet de licentievoorwaarden zelf, omdat het niet mogelijk is om te anticiperen op de onnoemelijke hoeveelheid licentiemodellen die door de software-industrie worden gehanteerd. Wel beoogt de modelovereenkomst te borgen dat wordt voldaan aan de functionele behoefte waarvoor een informatiesysteem wordt aangeschaft.

Inhoud voorbeeldcontract

 1. Begrippen
 2. Onderwerp
 3. Vertegenwoordiging en overleg
 4. Vertraging, niet toerekenbare tekortkoming en schuldeisersverzuim
 5. Aanvang werkzaamheden; duur van de Overeenkomst
 6. Wijzigingen van de Overeenkomst
 7. Acceptatie
 8. Garantie
 9. Derdenprogrammatuur
 10. Beheer
 11. Releasebeleid
 12. Aansprakelijkheid
 13. Prijzen en tarieven
 14. Betaling
 15. (Intellectuele) Eigendomsrechten
 16. Geheimhouding en beveiliging
 17. Verzekering
 18. Documentatie
 19. Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)
 20. Ontbinding
 21. Overdracht rechten en verplichtingen; onderaanneming
 22. Exitbepalingen
 23. Geschillen en toepasselijk recht
 24. Algemeen

Deel II: Clouddiensten

 1. Opgeslagen gegevens
 2. Beheer en beschikbaarheid
 3. Waarborgen continuïteit
 4. Eisen ten aanzien van de outillage en dienstverlening; controlerecht

Deel III: Privacy en beveiliging

 1. Bewerkersrelatie
 2. Verwerking persoonsgegevens
 3. Informatiebeveiliging
 4. Meldplicht beveiligingsincidenten
 5. Archivering

Bijlages

 • Bijlage A: Nota van Inlichtingen
 • Bijlage B: <Algemene Inkoopvoorwaarden>
 • Bijlage C: <Beschrijvend Document><Offerteaanvraag>
 • Bijlage D: Dossier Financiële Afspraken
 • Bijlage E: Plan van Aanpak
 • Bijlage F: <Inschrijving><Offerte>
 • Bijlage G: SLA
 • Bijlage H: Wijzigingsprocedure

Modelovereenkomst aanvragen

* verplichte velden