Aanbesteding belastingapplicatie voor belastingsamenwerking Tribuut

Emtio heeft als procesbegeleider geholpen bij de aanbesteding voor levering van logistieke diensten gericht op ICT-hardware van mei 2018 tot december 2018.

Achtergrond

De belastingsamenwerking Tribuut voert namens de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Zutphen en Voorst de heffing en invordering van gemeentebelastingen uit. Daarnaast verzorgt Tribuut de waardering van onroerende zaken volgens de WOZ. Tribuut is operationeel vanaf 2015 en bedient ca. 300.000 burgers binnen de genoemde gemeenten.

De samenwerking is ontstaan om in gezamenlijkheid kostenbesparingen mogelijk te maken. ICT is hierbij voor Tribuut van strategisch belang. Ook wil Tribuut een voorloperrol vervullen op basis van proven technology.

De aanbesteding

De aanbesteding betrof de gunning van een samenwerkingsovereenkomst voor de ter beschikking stelling van een belastingenapplicatie via de cloud. De samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd van minimaal 4 jaar.

De aanbesteding is doorlopen op basis van een mededingingsprocedure met onderhandeling.

Wensen voor de clouddienst

De gewenste diensten bestaan uit:

 • het ter beschikking stellen via SaaS van de belastingenapplicatie
 • het implementeren van de belastingenapplicatie
 • het beheren van de belastingenapplicatie
 • het realiseren van benodigde koppelingen
 • het in voorkomend geval en op verzoek van Tribuut verzorgen van aanvullende dienstverlening

Deze processen moesten ondersteund worden door de belastingenapplicatie:

 • WOZ: gegevensbeheer t.a.v. bouwvergunningen en BAG, BRK – het Kadaster, LV-WOZ en mutatiedetectie
 • Heffen: GBA, Kohieren en verminderingen, StUF-afval, StUF-vordering, KVK (NHR) en parkeren
 • Invordering: bezwaar tegen rente en kosten, kwijtschelding, schuldhulpverlening, betalingen en bankafschriften verwerken, dwanginvordering, betaal- en incassobatch, oninbaar, journalisering, restitutie, uitstel van betaling en betalingsregelingen
 • Bezwaar en beroep
 • Frontoffice: klantcontactscherm, telefoon, post, email

Daarnaast behoorde tot de scope van de opdracht:

 • geautomatiseerde verwerking van mutaties
 • integraliteit van uitwisseling gegevens waardering/heffen/innen
 • oplevering van uniforme taxatieverslagen
 • kwaliteitszorg en stuurinformatie
 • persoonlijke internetpagina

De rol van Emtio

Als procesbegeleider was Emtio verantwoordelijk voor het opstellen van alle benodigde aanbestedingsdocumenten. Ook heeft Emtio de procedurele begeleiding van de aanbesteding gedaan.

Resultaat

De aanbesteding is in december 2018 succesvol afgerond met gunning van de samenwerkingsovereenkomst aan GouwIT.

IT inkoop

Meer weten over ICT-aanbestedingen en IT inkoop? Neem contact op met Emtio of bekijk de pagina’s IT Aanbesteding of IT sourcing.

Wat Emtio doet

 • ​Advies over inbesteden en procurement
 • Onderhandelen over/opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
 • Advies over ICT-recht
 • Advies over samenwerkingsverbanden zoals Shared Service Center (SSC’s)