Aanbesteding digitaal toetsen bij Avans Hogeschool

Emtio heeft samen met het projectteam van Avans Hogeschool alle benodigde aanbestedingsdocumenten (inclusief overeenkomst en SLA) opgesteld en de aanbesteding procedureel begeleid. 

Avans Hogeschool startte het project ‘digitaal toetsen’ op om te komen tot een robuuste en toekomstbestendige digitale toetsomgeving. Een toetsomgeving waarmee de hogeschool:

 • toetsitems, toetsmatrijzen en toetsen kon ontwikkelen, beheren, opslaan, uitwisselen en analyseren
 • formatieve en summatieve toetsen (random) kon genereren die via verschillende digitale omgevingen afgenomen konden worden, als ook analoog
 • veilig, grootschalig, digitaal toetsen kon afnemen op een zodanige wijze dat werd voldaan aan de wettelijke eisen rondom summatief digitaal toetsen
 • gebruikers in staat stelden effectief en efficiënt te toetsen, c.q. getoetst te worden op een wijze die leidde tot maximale tevredenheid
 • haar toetslogistiek optimaliseerde en de organisatie van Avans ontzorgde

De bijhorende opdracht die aan een marktpartij werd gegund bestond uit:

 • het ondersteunen bij de stapsgewijze implementatie (inclusief de opleiding van key-users en conversie van gegevens) van een Digitale Toetsomgeving op basis van een (Private) Cloudvoorziening (de beoogde indienstname geschiedde bij in eerste instantie drie academies, waarna verdere uitrol binnen vrijwel alle overige academies binnen Avans plaatsvond)
 • het leveren van beschikbaarheidsdiensten ter zake van de (Private) Cloudvoorziening op basis van vastgestelde Service Levels
 • het op verzoek leveren van adviesdiensten ten aanzien van het inrichten van digitale toetsomgeving en -processen

Avans Hogeschool heeft Emtio gevraagd de Europese aanbesteding te begeleiden.

Emtio heeft samen met het projectteam van Avans Hogeschool alle benodigde aanbestedingsdocumenten (inclusief overeenkomst en SLA) opgesteld en de aanbesteding procedureel begeleid. 

Resultaat

De aanbesteding is via een niet openbare aanbestedingsprocedure uitgevoerd en in Q3 van 1995 succesvol afgerond met de gunning van een opdracht aan Citrus Andriessen.

IT inkoop

Meer weten over Europese aanbestedingen en IT inkoop? Neem contact op met Emtio of bekijk de pagina’s IT Aanbesteding of IT sourcing.

Wat Emtio doet

 • ​Advies over inbesteden en procurement
 • Onderhandelen over/opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
 • Advies over ICT-recht
 • Advies over samenwerkingsverbanden zoals Shared Service Center (SSC’s)