Aanbesteding outsourcing werkplekbeheer voor Codarts

Van maart tot december 2015 heeft Emtio als procesbegeleider geholpen bij de aanbesteding voor een ICT-infrastructuurdienst voor Codarts.

Achtergrond

Codarts is een in Rotterdam gevestigde internationale hogeschool. Codarts biedt hoogwaardig kunstvakonderwijs in muziek, dans en circus arts. De hogeschool heeft ongeveer 1.000 studenten, 50 nationaliteiten, en ongeveer 340 medewerkers.

IT-infrastructuurdienst

De IT-infrastructuurdienst is de verzameling voorzieningen die nodig is voor het verwerken, opslaan en transporten van digitale gegevens (data) en het beschikbaar stellen van applicaties aan de gebruikersorganisatie.

Dat wil zeggen alle hardware, operating systems, databases, beveiligingscomponenten, netwerken en overige faciliteiten die vereist zijn voor Codarts om haar IT-dienstverlening ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen te kunnen testen, leveren, monitoren, beheersen en ondersteunen.

Wensen

De gewenste IT-infrastructuurdienst bestaat onder andere uit:

 • Housing van alle IT infrastructuur
 • WAN infrastructuur naar de hoofdlocatie en internet opgang
 • Firewall dienst en netwerkbeveiliging
 • Anti-spam, anti-virus dienst
 • Het ter beschikking stellen van een Codarts-workspace aan de eindgebruikers
 • Hosten van alle KA-, Onderwijs- en Bedrijfsapplicaties inclusief databases
 • File dienstverlening
 • Print dienstverlening
 • Email & Calendar dienstverlening
 • Webserver dienstverlening
 • Backup en restore dienstverlening
 • Onderhoud van koppelingen, onder meer de koppeling tussen Osiris en Exact

De leverancier

Alle IT-infrastructuur is ontworpen, geïnstalleerd en geconfigureerd door en in eigendom van de leverancier. Tevens zijn alle benodigde licenties voor systeemsoftware, behalve Microsoft licenties en overige onderwijs- en bedrijfsapplicaties, ook door de leverancier ter beschikking gesteld.

De rol van Emtio

Als procesbegeleider was Emtio verantwoordelijk voor het opstellen van de aanbestedingsstrategie. Ook heeft Emtio de benodigde aanbestedingsdocumenten en contracten opgesteld. Tot slot heeft Emtio de aanbesteding ook procedureel begeleid.

Gunning

Aanbesteding in december 2015 succesvol afgerond met gunning aan Xcellent.

IT inkoop

Meer weten over ICT-aanbestedingen en IT inkoop? Neem contact op met Emtio of bekijk de pagina’s IT Aanbesteding of IT sourcing.

Wat Emtio doet

 • ​Advies over inbesteden en procurement
 • Onderhandelen over/opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
 • Advies over ICT-recht
 • Advies over samenwerkingsverbanden zoals Shared Service Center (SSC’s)