Aanbesteding raamovereenkomst ICT-hardware voor Hogeschool Rotterdam

Van december 2016 tot juli 2017 heeft Emtio geholpen als procesbegeleider bij de aanbesteding logistieke dienstverlening van ICT-hardware.

Achtergrond

Emtio is door Hogeschool Rotterdam ingehuurd als procesbegeleider voor de aanbesteding logistieke dienstverlening met betrekking tot ICT-hardware.

Wensen voor de logistieke dienstverlening

De gewenste logistieke dienstverlening moet bestaan uit:

 • het in overleg met Hogeschool Rotterdam periodiek vaststellen van merk, type en configuraties van de benodigde ICT-hardware
 • het ten behoeve van Hogeschool Rotterdam inkopen van deze ICT-hardware, welke vervolgens tegen de overeengekomen opslagpercentages en gegarandeerde levertijd geleverd moet worden aan Hogeschool Rotterdam
 • de afhandeling van garantie met betrekking tot de geleverde ICT-hardware
 • het inrichten en beschikbaar houden van een webwinkel waar de ICT-Hardware kan worden besteld door geautoriseerde medewerkers van Hogeschool Rotterdam
 • het in voorkomend geval en op verzoek van Hogeschool Rotterdam verzorgen van aanvullende dienstverlening

De ICT-hardware bestaat uit de volgende componenten:

 • bedrade en draadloze netwerken
 • (centrale) telefonie
 • loadbalancing
 • software en hardware voor informatiebeveiliging

De aanbesteding

De aanbesteding is functioneel ingestoken (geen specs van ICT-hardware).

De doelstelling van de aanbesteding was maximale keuzevrijheid voor merken en typen voor Hogeschool Rotterdam.

Emtio was als procesbegeleider verantwoordelijk voor opstellen van alle benodigde aanbestedingsdocumenten en de procedurele begeleiding van de aanbesteding.

Resultaat

De aanbesteding is in juli 2017 succesvol afgerond met de gunning van een raamovereenkomst aan Protinus IT.

IT inkoop

Meer weten over ICT-aanbestedingen en IT inkoop? Neem contact op met Emtio of bekijk de pagina’s IT Aanbesteding of IT sourcing.

Wat Emtio doet

 • ​Advies over inbesteden en procurement
 • Onderhandelen over/opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
 • Advies over ICT-recht
 • Advies over samenwerkingsverbanden zoals Shared Service Center (SSC’s)