Aanbesteding raamovereenkomst ICT-hardware voor Wigo4IT

Emtio heeft als procesbegeleider geholpen bij de aanbesteding voor levering van logistieke diensten gericht op ICT-hardware van januari 2017 tot juni 2017.

Achtergrond

De overheidscoöperatie Wigo4it is op 1 januari 2008 operationeel van start gegaan. Dit is een samenwerking tussen de sociale diensten van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (de G4).

Zij hebben de handen ineengeslagen om samen te werken aan de verbetering van de dienstverlening aan burgers op het brede werkgebied van werk, inkomen, zorg en inburgering.

Wigo4it richt zich op ICT, vooral op elektronische systemen en e-Dienstverlening. Hier komt ook de naam Wigo4it vandaan. Dit staat voor Werk, Inkomen, G4, Informatietechnologie.

Wigo4it ondersteunt de primaire processen van de sociale dienst met ICT. Dat doet Wigo4it door enerzijds zelf applicaties te bouwen en te beheren en anderzijds externe leveranciers aan te sturen.

De aanbesteding

De aanbesteding betrof de gunning van een raamovereenkomst voor de levering van logistieke diensten gericht op ICT-hardware.

Wensen voor de logistieke diensten

De logistieke diensten bestaan uit:

 • het in overleg met Wigo4it periodiek vaststellen van merk, type en configuraties van de benodigde ICT-hardware
 • het ten behoeve van Wigo4it inkopen van deze ICT-hardware en deze vervolgens tegen opslagpercentages en gegarandeerde levertijd doorleveren aan Wigo4it
 • het inrichten en beschikbaar houden van een webwinkel waar de ICT-hardware kan worden besteld door geautoriseerde medewerkers van Wigo4it
 • de afhandeling van garantie met betrekking tot de geleverde ICT-hardware
 • het in voorkomend geval en op verzoek van Wigo4it verzorgen van aanvullende dienstverlening

De ICT-hardware bestaat uit de volgende KA-gerelateerde componenten:

 • thin clients
 • smartphones
 • laptops
 • toetsenborden
 • beeldschermen, touch screens
 • specifieke printers als desktopprinters, labelprinters,
 • aanverwante zaken zoals kabels, ophangbeugels voor beeldschermen, toners, etc

De rol van Emtio

Als procesbegeleider was Emtio verantwoordelijk voor het opstellen van alle benodigde aanbestedingsdocumenten en de procedurele begeleiding van de aanbesteding.

Resultaat

De aanbesteding is in juni 2017 succesvol afgerond met gunning van een raamovereenkomst aan Scholten Awater.

IT inkoop

Meer weten over ICT-aanbestedingen en IT inkoop? Neem contact op met Emtio of bekijk de pagina’s IT Aanbesteding of IT sourcing.

Wat Emtio doet

 • ​Advies over inbesteden en procurement
 • Onderhandelen over/opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
 • Advies over ICT-recht
 • Advies over samenwerkingsverbanden zoals Shared Service Center (SSC’s)