Aanbesteding selectie cloudoplossing voor financieel systeem voor HVC

Emtio heeft van oktober 2016 tot juni 2017 de Europese aanbesteding voor een nieuw financieel systeem vorm gegeven en begeleid.

Achtergrond

HVC is een toonaangevend duurzaam grondstoffen- en energiebedrijf van en voor gemeenten en waterschappen. 46 gemeenten en zes waterschappen zijn aandeelhouder van HVC.

Aanleiding

HVC beschikte over een financieel systeem dat niet meer voldeed aan de eisen van de organisaties en haar externe omgeving.

Ook de bedrijfsactiviteiten van HVC zijn sterk veranderd. Van een huisvuilafvalverwerker naar een onderneming die verantwoordelijk is voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders.

Daarnaast produceert HVC duurzame energie en levert dit aan diverse partijen.

Als gevolg van de veranderde bedrijfsactiviteiten van HVC was vernieuwing van het financiële systeem noodzakelijk.

De aanbesteding

Emtio is door HVC ingehuurd om de Europese aanbesteding vorm te geven en te begeleiden.

De aanbestedingsprocedure werd vormgegeven door een combinatie van mededingingsprocedure en dialoog.

Emtio was verantwoordelijk voor opstellen van de basisdocumenten, het gunningsmodel en de contracten. Ook was Emtio verantwoordelijk voor de redactie op functioneel inhoudelijke documenten om deze aanbestedingswaardig te maken.

Resultaat

De aanbesteding werd in juni 2017 succesvol afgerond met gunning van opdracht aan Profource, met daarbij KPMG als onderaannemer KPMG en Oracle Cloud als oplossing.

IT inkoop

Meer weten over ICT-aanbestedingen en IT inkoop? Neem contact op met Emtio of bekijk de pagina’s IT Aanbesteding of IT sourcing.

Wat Emtio doet

  • ​Advies over inbesteden en procurement
  • Onderhandelen over/opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
  • Advies over ICT-recht
  • Advies over samenwerkingsverbanden zoals Shared Service Center (SSC’s)