Inkoopprojectleider aanbesteding Waardering, Belastingen en Financiën bij gemeente Deventer

Emtio heeft geholpen bij de Europese aanbesteding voor het samenwerkingsverband DOWR. Het project liep van mei 2016 - mei 2017.

Aanleiding

De gemeente Deventer heeft een samenwerkingsverband met de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte (DOWR). DOWR was op zoek naar een nieuwe werkvorm en nieuwe omgeving die de toets van moderne ICT-eisen kan doorstaan. Dit was voor de werkorganisaties Belastingen (Heffing en (dwang)invordering) en Financiële Administratie.

De aanbesteding

Omdat eind 2017 tevens de contracten voor de bestaande oplossingen eindigen, heeft DOWR een Europese aanbesteding aangevoerd. Emtio is ingehuurd om deze aanbesteding vorm te geven.

De aanbesteding is uitgevoerd in de drie percelen Waardering, Belastingen en Financiën. Ook is de aanbesteding zo veel als mogelijk functioneel ingestoken, dat wil zeggen er is geen programma van eisen en wensen opgesteld.

De procedure is via de nieuwe ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’ (nieuwe Aanbestedingswet) in combinatie met een dialoog uitgevoerd.

Resultaat

De aanbesteding is in april 2017 afgerond met gunningen aan 4Value (Waardering) en Centric (Belastingen en Financiën).

IT inkoop

Meer weten over ICT-aanbestedingen en IT inkoop? Neem contact op met Emtio of bekijk de pagina’s IT Aanbesteding of IT sourcing.

Wat Emtio doet

  • ​Advies over inbesteden en procurement
  • Onderhandelen over/opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
  • Advies over ICT-recht
  • Advies over samenwerkingsverbanden zoals Shared Service Center (SSC’s)