Inkoopprojectleider selectie, implementatie en beheer cloudoplossing EPM voor HVC

Emtio heeft vanaf mei 2017 geholpen als inkoopprocesbegeleider voor een nationale aanbesteding van HVC. In augustus 2017 is dit succesvol afgerond.

Aanleiding

Emtio werd door HVC ingehuurd als inkoopprocesbegeleider voor de nationale aanbesteding ‘selectie, implementatie en beheer van een cloudoplossing voor Enterprise Performance Management (EPM)’.

Emtio werd ingehuurd omdat zij HVC al eerder succesvol hebben bijgestaan bij de Europese aanbesteding SINFIS.

De aanbesteding & behoeftestelling

De aanbestedingsprocedure werd zoveel als mogelijk functioneel ingestoken, dat wil zeggen zonder programma van eisen en wensen.

De behoeftestelling was geheel gebaseerd op procesbeschrijvingen (SOLL), projectstartarchitectuur en compacte scopebeschrijving.

Tijdens de aanbesteding is er bij geselecteerde marktpartijen een consultatie uitgevoerd op basis van een ‘voorlopig beschrijvend document’.

De rol van Emtio

Als procesbegeleider vervulde Emtio de rol van voorzitter van consultatierondes. Daarnaast heeft Emtio alle benodigde aanbestedingsdocumenten opgesteld, inclusief contracten. Ook heeft Emtio de redactie gedaan van de overige (functioneel inhoudelijke) documenten.

Resultaat

De aanbesteding is in augustus 2017 succesvol afgerond met gunning van opdracht aan CCH Tagetik met oplossing Tagetik CPM (SaaS).

IT inkoop

Meer weten over ICT-aanbestedingen en IT inkoop? Neem contact op met Emtio of bekijk de pagina’s IT Aanbesteding of IT sourcing.

Wat Emtio doet

  • ​Advies over inbesteden en procurement
  • Onderhandelen over/opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
  • Advies over ICT-recht
  • Advies over samenwerkingsverbanden zoals Shared Service Center (SSC’s)