Outsourcing ICT-beheerdiensten voor Radiotherapiegroep Arnhem

Emtio heeft als procesbegeleider opgetreden van november 2015 tot oktober 2016 voor de RTG Arnhem bij de aanbesteding voor een ICT-aanbieder.

Achtergrond

ARTI Arnhem/Ede en RISO Deventer zijn samen Radiotherapiegroep (RTG). Er worden vanuit de drie behandellocaties Arnhem, Deventer en Ede radiotherapiebehandelingen en -zorg gegeven aan patiënten met kanker.

ICT-aanbieder

De ICT-aanbieder levert ICT als managed service, waarbij hij in eerste instantie gebruik maakt van de bestaande centrale en decentrale ICT-infrastructuur op de locatie van RTG. RTG stelt hiervoor deze ICT-infrastructuur ter beschikking, inclusief systeemlicenties en het gebruik van nog lopende onderhoudscontracten.

De ICT-aanbieder is aangemoedigd de ICT-infrastructuur, licenties en onderhoudscontracten te optimaliseren en te harmoniseren. Het was daarbij toegestaan om bepaalde delen in een rekencentrum van de ICT-aanbieder te plaatsen.

De offerteprocedure

Er is een meervoudig onderhandse offerteprocedure doorlopen omdat RTG geen aanbestedende dienst is. Hierbij is eerst op basis van een marktonderzoek een shortlist vastgesteld van partijen bij wie de offerte gevraagd ging worden.

De offerteprocedure is voorafgegaan door een marktconsultatie bij de geselecteerde partijen.

De rol van Emtio

Als procesbegeleider was Emtio verantwoordelijk voor de procedurele begeleiding en het opstellen van de offerte aanvraagdocumentatie.

Daarnaast heeft Emtio de redactie gedaan op het programma van eisen en wensen dat door een andere ingehuurde partij werd opgesteld.

Emtio heeft tevens voor de contractering zorggedragen.

Resultaat

De offerteprocedure is in oktober 2016 succesvol afgerond met een opdrachtverstrekking aan OpenLine.

IT inkoop

Meer weten over ICT-aanbestedingen en IT inkoop? Neem contact op met Emtio of bekijk de pagina’s IT Aanbesteding of IT sourcing.

Wat Emtio doet

  • ​Advies over inbesteden en procurement
  • Onderhandelen over/opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
  • Advies over ICT-recht
  • Advies over samenwerkingsverbanden zoals Shared Service Center (SSC’s)