Outsourcing ICT infrastructuurdiensten en beheer voor Bevolkingsonderzoek Oost

Emtio heeft opgetreden als procesbegeleider bij de aanbesteding van een leverancier voor alle ICT-infrastructuur van november 2016 tot juli 2017.

Achtergrond

Bevolkingsonderzoek Oost is werkzaam in de provincies Gelderland en Overijssel. Het hoofdkantoor is gevestigd in Deventer.

Gewenste leverancier

De geselecteerde leverancier verzorgt alle ICT-infrastructuur. Daarnaast verzorgt de leverancier ook alle beheerdienstverlening die nodig is voor het verwerken, opslaan en transporteren van digitale gegevens (data). Dit betekent dat de leverancier de volgende zaken moet verzorgen:

 • alle server en storage hardware
 • operating systems
 • databases
 • virtualisatiesoftware
 • beveiligingscomponenten
 • netwerken
 • overige faciliteiten die vereist zijn voor BVO om haar (ICT) dienstverlening en applicaties ter ondersteuning van de onderzoeks- en bedrijfsprocessen binnen BVO te kunnen testen, leveren, monitoren, beheersen en ondersteunen.

Dit moet de leverancier doen door het ter beschikking stellen van alle benodigde:

 • ICT-infrastructuur vanuit een adequaat beveiligd datacentrum in Nederland
 • Internet central breakout
 • Anti-virus, anti spam, e.d.
 • Werkplekbeheer, in samenwerking met eerste-lijn van BVO
 • Werkpleksoftware zoals werkplek provisioning (dus bijvoorbeeld Citrix, RES, e.d.), werkplek OS en werkplek KA
 • LAN / Wifi infrastructuur op de locaties
 • Firewall dienstverlening en netwerkbeveiliging
 • File- en print dienstverlening, inclusief configuratie van de printers
 • Webserver dienstverlening
 • Back-up and restore dienstverlening
 • Vaste telefonie inclusief faxoplossing en SIP trunk
 • Technisch onderhoud van koppelingen tussen applicaties (nadere informatie volgt in de gunningsfase)

De rol van Emtio

Emtio is als procesbegeleider ingehuurd en was als zodanig verantwoordelijk voor het opstellen van alle benodigde aanbestedingsdocumenten. Daarnaast was Emtio ook verantwoordelijk voor de procesbegeleiding.

Tijdens de aanbesteding zijn interviews afgenomen.

Resultaat

De aanbesteding is in juli 2017 succesvol afgerond met gunning van de opdracht aan Acknowledge.

IT inkoop

Meer weten over ICT-aanbestedingen en IT inkoop? Neem contact op met Emtio of bekijk de pagina’s IT Aanbesteding of IT sourcing.

Wat Emtio doet

 • ​Advies over inbesteden en procurement
 • Onderhandelen over/opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
 • Advies over ICT-recht
 • Advies over samenwerkingsverbanden zoals Shared Service Center (SSC’s)