Selectie co-sourcingpartner voor Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Emtio heeft zowel de aanbestedingsstrategie ontwikkeld als de de aanbesteding begeleid. Het project startte januari 2018 en eindigde succesvol in juni 2018.

Achtergrond

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) overwoog grote delen van haar ICT-infrastructuur binnen een periode van ongeveer twee tot vier jaar te outsourcen. Ter voorbereiding daarop werd een project gestart waarbij een co-sourcing partner moest worden geselecteerd.

Doelstellingen

Die co-sourcing partner moest samen met VRZHZ in de genoemde periode de volgende doelstellingen verwezenlijken:

  1. Het creëren van centraal inzicht in de kosten en uitgaven van ICT en dit behouden zodat er grip komt op de kosten en uitgaven.
  2. Het groeien naar een hoger niveau van ‘ICT-volwassenheid’. Dit is de voorwaarde om het ICT-beheer over enkele jaren volledig te kunnen uitbesteden. Hierbij wordt gestreefd naar een situatie waarbij ICT-infrastructuur en applicaties volledig als beheerde dienst vanuit de cloud kunnen worden afgenomen.
  3. De co-sourcing partner ontwikkelt samen met VRZHZ een werkplekbeleid. Hieronder valt het benoemen van gebruikersgroepen en het bepalen van de omvang van deze groepen. Vervolgens kan er een voorstel worden gedaan voor een type werkplek dat bij deze groepen past.
  4. De co-sourcing partner ontwerpt en implementeert samen met VRZHZ een modern ICT-fundament. Dit is als uitgangspunt voor het (deels) vernieuwen van de bestaande infrastructuur. VRZHZ wil uiteindelijk naar een situatie waarbij het ICT-beheer en de infrastructuur kan worden uitbesteed aan een marktpartij en dit is de eerste stap.

De aanbesteding

Emtio heeft bij dit project samen met VRZHZ de aanbestedingsstrategie ontwikkeld.

De aanbesteding richtte zich op de selectie van een ‘team’, bestaande uit door VRZHZ geformuleerde rollen in combinatie met gewenste competenties.

Emtio heeft de aanbesteding procedureel begeleid en alle aanbestedingsdocumenten opgesteld.

Resultaat

De aanbesteding is in juni 2018 succesvol afgerond met gunning van een raamovereenkomst aan Atos.

IT inkoop

Meer weten over ICT-aanbestedingen en IT inkoop? Neem contact op met Emtio of bekijk onze pagina’s IT Aanbesteding of IT Sourcing.

Wat Emtio doet

  • ​Advies over inbesteden en procurement
  • Onderhandelen over/opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
  • Advies over ICT-recht
  • Advies over samenwerkingsverbanden zoals Shared Service Center (SSC’s)