Selectie VTH-cloud-oplossing voor Omgevingsdienst Twente en vier gemeenten

Emtio heeft Omgevingsdienst Twente, gemeente Almelo, Hof van Twente, Twenterand en Noaberkracht geholpen met een aanbesteding voor een cloudoplossing voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).

Doel van het project

Doel van dit project was een cloudoplossing te vinden voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) voor Omgevingsdienst Twente (ODT) en de gemeenten Almelo, Hof van Twente, Twenterand en de gemeenschappelijke regeling Noaberkracht (gemeenten Dinkelland en Tubbergen). Uiteindelijk besloot de ODT een Europese aanbesteding uit te schrijven voor de selectie van een cloudoplossing.

Achtergrond

Per 1 januari 2018 is de Omgevingsdienst Twente (ODT) opgericht. Samen met de gemeenten Almelo, Hof van Twente, Twenterand en de gemeenschappelijke regeling Noaberkracht (gemeenten Dinkelland en Tubbergen) besloot ODT een Europese aanbesteding uit te schrijven voor de selectie van een cloudoplossing voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). In oktober 2018 ging het project van start.

Opzet van de aanbesteding

In eerste instantie werd de aanbesteding opgezet als een vraagbundeling, waarbij iedere deelnemer zich weliswaar committeerde aan de uitkomst van de aanbesteding, maar waarbij iedere gemeente wel zijn eigen overeenkomst zou sluiten. De aanbesteding is volledig functioneel ingestoken, waarbij geen programma van eisen is opgesteld.

De behoeftestelling

In tegenstelling tot de aanbesteding is een ‘zaaktypecatalogus’ en een ‘project start architectuur’ (PSA) opgesteld als belangrijkste bron voor de behoeftestelling. Daarbij is uitgegaan van een centrale tennant waarbij per deelnemer een beperkte ‘couleur locale’ mogelijk was (huisstijl, etc.).

Deze aanpak leidde ertoe dat de deelnemers toch tot een gezamenlijke aanpak besloten waarbij ODT de centrale contractering verzorgde.

Aanbestedingsprocedure

Emtio werd ingeschakeld om de aanbesteding verder te begeleiden. De aanbesteding is door middel van een mededingingsprocedure met onderhandeling uitgevoerd.

De benodigde zaaktypecatalogus en de PSA werden opgesteld door MvR & Partners. Alle overige aanbestedingsdocumenten werden door Emtio opgesteld, inclusief overeenkomst en service level agreement.

Resultaat

De aanbesteding is in mei 2019 succesvol afgerond met de gunning van de opdracht aan Genetics B.V.

IT inkoop

Meer weten over ICT-aanbestedingen en IT inkoop? Neem contact op met Emtio of bekijk onze pagina’s IT Aanbesteding of IT Sourcing.

Wat Emtio doet

  • ​Advies over inbesteden en procurement
  • Onderhandelen over/opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
  • Advies over ICT-recht
  • Advies over samenwerkingsverbanden zoals Shared Service Center (SSC’s)