Selectie VTH-oplossing voor samenwerkingsverband ISHW

Emtio heeft vanaf februari 2018 geholpen bij de aanbestedingsprocedure voor het vinden van een VTH-oplossing voor het gemeentelijke samenwerkingsverband ISHW.

Achtergrond

ISWH is een samenwerkingsverband en een openbaar lichaam in de zin van de wet gemeenschappelijke regelingen. ISWH zocht een inkoopprojectleider voor de selectie van een applicatie-oplossing voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).

ISWH is een samenwerkingsverband met als deelnemers de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud Beijerland en Strijen (gezamenlijk ruim 85.000 inwoners). De deelnemende gemeenten zijn per 1 januari 2019 gefuseerd en behoren nu tot de nieuwe gemeente Hoeksche Waard.

De aanbesteding

Het betrof een Europese aanbestedingsprocedure. Hierbij werd een leverancier geselecteerd die op basis van gebruiksrechten een VTH-oplossing ter beschikking stelt, implementeert en onderhoudt.

De oplossing wordt on premise bij ISHW geïmplementeerd.

In de functionele behoeftestelling is de ontwikkeling naar de Omgevingswet uitdrukkelijk meegenomen. De aanbesteding is in april 2018 aangekondigd.

Resultaat

De aanbesteding is in juni 2018 succesvol afgerond met de gunning van de opdracht aan Roxit.

IT inkoop

Meer weten over ICT-aanbestedingen en IT inkoop? Neem contact op met Emtio of bekijk de pagina’s IT Aanbesteding of IT sourcing.

Wat Emtio doet

  • ​Advies over inbesteden en procurement
  • Onderhandelen over/opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
  • Advies over ICT-recht
  • Advies over samenwerkingsverbanden zoals Shared Service Center (SSC’s)