Vervanging klantinformatiesysteem Brabant Water

Emtio heeft Brabant Water ondersteund bij het vervangen van hun oude klanteninformatiesysteem Accent via een behoeftestelling.

Doel van het project

Doel van het project was om Brabant Water te ondersteunen bij het vervangen van hun Klanteninformatiesysteem. In december 2018 begon het project.

Het oude klantinformatiesysteem Accent

Brabant Water maakt sinds 2007 gebruik van het ‘overgeërfde’ klantinformatiesysteem Accent. In een periode van tien jaar is Accent uitgegroeid tot het meest centrale informatiesysteem binnen het applicatielandschap van Brabant Water, met een hoge mate van maatwerk op de processen en business logica van Brabant Water.

Ondersteuning Accent

Accent ondersteunt de ‘Klant en Markt’ processen:

  • Factureren, beheren debiteuren, incasseren
  • Verkrijgen en verwerken meterstanden
  • Onderhouden klantcontacten
  • Verlenen van water-gerelateerde diensten

Daarnaast dient Accent als informatiebron voor andere primaire processen:

  • Verwisselen en onderhouden van watermeters
  • Controletaak binnen installaties (inspecties)

Vervanging Accent

Omdat de basis van Accent niet langer wordt ondersteund door Oracle was Brabant Water genoodzaakt Accent te vervangen. Als aanbestedende dienst was Brabant Water verplicht hiervoor een Europese aanbesteding uit te schrijven. Zo kwamen zij bij Emtio terecht.

Waarom Emtio?

Emtio heeft in 2016 een vergelijkbare aanbesteding bij Dunea begeleid waarbij de scope echter uitgebreider was (ERP). Nadat Brabant Water een bezoek aan Dunea deed is Emtio gevraagd de procesbegeleiding van de Europese aanbesteding van Brabant Water te verzorgen.

De behoeftestelling en aanbesteding

De behoeftestelling is niet op basis van een programma van eisen verwoord, maar is in zijn geheel functioneel verwoord, op basis van een zogenaamde ‘Lichtblauwdruk SOLL processen’ en een ‘Project Start Architectuur’.

De aanbesteding is via een ‘onderhandelingsprocedure met publicatie’ uitgevoerd waarbij een uitgebreide marktconsultatie tijdens de aanbestedingsprocedure is gehouden. De aanbesteding kende een doorlooptijd van ongeveer acht maanden, waarna in september 2019 de ontwerpfase aanving.

Resultaat

De aanbestedingsprocedure is op 2 augustus 2019 succesvol geëindigd met gunning van een opdracht aan het Belgische Ferranti Computer Systems.

IT inkoop

Meer weten over ICT-aanbestedingen en IT inkoop? Neem contact op met Emtio of bekijk onze pagina’s IT Aanbesteding of IT Sourcing.

Wat Emtio doet

  • ​Advies over inbesteden en procurement
  • Onderhandelen over/opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
  • Advies over ICT-recht
  • Advies over samenwerkingsverbanden zoals Shared Service Center (SSC’s)