Zaakgericht werken bij Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Emtio heeft deze aanbesteding procedureel begeleid. Dit project startte in juli 2018 en werd succesvol afgerond in december 2018.

Aanleiding

VRZHZ wil een volwaardig partner zijn in de ketensamenwerking met andere overheidsorganisaties en het netcentrisch werken tijdens crisissituaties maximaal voeden en benutten. Om een goed fundament te leggen onder de eigen informatievoorziening en maximale aansluiting te realiseren op de informatievoorziening van ketenpartners heeft VRZHZ twee eisen opgesteld.

De eisen van VRZH:

  1. De objectinformatie die landelijk beschikbaar werd gesteld door Geo4OOV en waarvan de Kernregistratie Objecten (KRO) onderdeel uitmaakte, moet toegepast kunnen worden in de eigen informatievoorziening;
  2. De primaire – en in de toekomst mogelijk ook secundaire – processen moeten zaakgericht kunnen worden uitgevoerd en/of zaakgericht worden geregistreerd.

Het zaak- en documentmanagementsysteem

Het middels deze aanbesteding verkregen zaak- en documentmanagementsysteem is een belangrijke functionaliteit. Zo ondersteunt het de zaakgerichte registratie en uitvoering van de processen van de veiligheidsregio.

Ook verbindt dit systeem deze procesinformatie maximaal met de objectinformatie van de veiligheidsregio.

Tot slot wisselt het zaak- en documentmanagementsysteem zaakgerichte informatie uit met de ketenpartners van VRZHZ, zoals gemeenten, omgevingsdienst en andere veiligheidsregio’s.

De aanbesteding

Door middel van deze aanbesteding zocht VRZHZ een partner die haar bij de implementatie van een zaak- en documentmanagementsysteem ondersteunt bij het introduceren van zaakgericht werken.

De behoeftestelling

De behoeftestelling in de aanbesteding vond plaats via een ‘zaaktypecatalogus’ en een ‘project start architectuur (PSA). Deze documenten zijn opgesteld door Mark van den Broek van MvR & Partners.

Emtio heeft de aanbesteding procedureel begeleid en alle overige aanbestedingsdocumenten opgesteld.

Resultaat

De aanbesteding is in december 2018 succesvol afgerond met de gunning van een opdracht aan Roxit BV.

IT inkoop

Meer weten over ICT-aanbestedingen en IT inkoop? Neem contact op met Emtio of bekijk onze pagina’s IT Aanbesteding of IT Sourcing.

Wat Emtio doet

  • ​Advies over inbesteden en procurement
  • Onderhandelen over/opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
  • Advies over ICT-recht
  • Advies over samenwerkingsverbanden zoals Shared Service Center (SSC’s)