Identiteit- en toegangsbeheer (IAM) voor Stichting @voCampus

Begeleiding aanbestedingsprocedure voor Stichting @voCampus

In mei 2023 werd Emtio benaderd om de aanbestedingsprocedure te leiden voor Stichting @voCampus met betrekking tot de selectie van IAM-tooling. @voCampus is een stichting met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht, waarbij het College van Bestuur het bevoegd gezag is van de stichting.

@voCampus bestaat uit veertien scholen voor voortgezet onderwijs, met in totaal ongeveer 15.000 leerlingen en ±1.450 FTE (ruim 1900 werknemers). De scholen worden ondersteund door het Bestuurs- en Servicebureau (BSB), gevestigd aan de Meeuwse Acker in Nijmegen, met afdelingen zoals financiën, PSA, ICT, P&O, kwaliteitszorg, leermiddelenservice en het interne opleidingsinstituut ‘de Werkplaats’.

Doelstelling project

Het project had als doel @voCampuste positioneren als de centrale dienst voor Identity Management voor alle scholen. Enkele scholen gebruikten al de centrale Azure Active Directory van @voCampus, en het streven was dat alle scholen zouden migreren naar de Microsoft tenant van @voCampus.

Voorafgaand aan de aanbesteding maakte @voCampus geen gebruik van tooling ter ondersteuning van identity management. Sommige scholen waren echter al overgestapt naar de Microsoft tenant van @voCampus, waar medewerker- en leerling accounts handmatig werden aangemaakt of via scripting werden toegevoegd. Medewerker accounts werden aangemaakt via een formulier zodra P&O een aanvraag had ingediend. P&O maakte gebruik van AFAS voor de medewerkers administratie. Overige accounts, groepen en lijsten werden handmatig aangemaakt en gesynchroniseerd met AzureAD (via AADConnect).

Medewerker-accounts:

 • Leerlingen
 • CvB leden
 • Directieleden
 • Medewerkers Bestuurs- en Servicebureau
 • Onderwijspersoneel (OP)
 • Onderwijsondersteunend Personeel (OOP)
 • Externen
 • Stagiaires/LIO’s
 • Vrijwilligers

Naast de centrale omgeving waren er diverse decentrale AD’s en Microsoft Tenants op de vestigingen. Deze zouden worden uitgefaseerd en gemigreerd naar @voCampus. Deze decentrale AD’s werden nog (deels) gevuld met behulp van tooling, zoals de EduConnector van DWE ICT of UMRA van Tools4Ever.

Het hoofddoel van de aanbesteding was de verwerving van een Identity en Management-oplossing waarmee de automatische verwerking van persoonsgegevens van en naar diverse bron- en doelsystemen mogelijk zou zijn.

 

De opdracht voor de te selecteren leverancier

 • Het zorgdragen voor de gehele implementatie van de Identity Management oplossing:
  • beschikbaarstelling, op basis van voldoende gebruiksrechten, van alle benodigde onderdelen/modulen van de Identity Management oplossing, inclusief updates en upgrades;
  • implementatie van de IAM omgeving voor de centrale omgeving van @voCampus voor de scholen die al gebruik maken van de Microsoft tenant van @voCampus. Het bieden van ondersteuning op de implementatie van IAM bij migratie van de decentrale scholen naar @voCampus;
  • alle configuraties (inrichting/parametrisering);
  • alle koppelingen;
  • uitvoering/begeleiding/ondersteuning van alle benodigde testprocedures;
  • alle opleidingen voor beheerders.
 • Zorgdragen voor onderhoud c.q. hosting en beheer van de Identity Management oplossing

Uitvoering van de aanbesteding

De aanbesteding is door middel van een Europese openbare aanbesteding uitgevoerd. De werkzaamheden namens Emtio zijn uitgevoerd door Joop Schuilenburg en Ernst Vetketel. Emtio heeft alle benodigde aanbestedingsdocumenten opgesteld inclusief de contractdocumenten. De aanbesteding is in december 2023 succesvol afgerond nadat de winnende leverancier Zetacom B.V. een pilot succesvol had doorlopen.

Doorlooptijd

 • Opdrachtverstrekking aan Emtio: medio mei 2023
 • Aankondiging opdracht op TenderNed: 15 juni 2023
 • Zomerreces: juli tot en met medio augustus 2023
 • Gunningsbesluit 26 september 2023
 • Voorbereiding en doorloop pilot: oktober, november tot medio december 2023
 • Finale gunning: eind december 2023

Vervanging Belastingapplicatie voor gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR)

Voor het samenwerkingsverband DOWR heeft Emtio een Europese mededingingsprocedure met onderhandelingen begeleid voor de selec

Meer lezen

Outsourcing IT-infrastructuur- en beheerdiensten

Gemeente Doetinchem heeft Emtio gevraagd een Europese aanbesteding te begeleiden voor de outsourcing van IT-infrastructuur en

Meer lezen

De ingewikkelde driehoeksverhouding bij raamovereenkomsten voor programmatuur

Door: Joop Schuilenburg Driehoeksverhouding bij raamovereenkomsten voor programmatuur Aanbestedende diensten maken in toene

Meer lezen

ERP aanbesteding Stichting Samen Ambitieus Rotterdams Onderwijs

De Stichting Samen Ambitieus Rotterdams Onderwijs (SARO) heeft met vertrouwen Emtio gekozen om haar bij te staan bij de begel

Meer lezen

Implementatie Microsoft Phone System en Klant Contact Centrum voor ICT West-Brabant West

Begeleiding aanbestedingsprocedure voor gemeenschappelijke regeling ICT West-Brabant West De gemeenschappelijke regeling ICT

Meer lezen

Identiteit- en toegangsbeheer (IAM) voor Stichting @voCampus

Begeleiding aanbestedingsprocedure voor Stichting @voCampus In mei 2023 werd Emtio benaderd om de aanbestedingsprocedure te

Meer lezen

Mooie nieuwe opdrachten in 2023

Vernieuwing applicatielandschap voor Cogas Voor Cogas begeleidt Emtio de voorbereiding en de daarop volgende uitvoering van

Meer lezen

Een greep uit nieuwe opdrachten

Ontvlechting informatievoorziening voor Onderwijsgroep Noord Bij Onderwijsgroep Noord begeleidt Emtio een Europese aanbested

Meer lezen

ERP-overeenkomst stadsverwarming Purmerend

In oktober 2022 werd Joop Schuilenburg door SVP Holding gevraagd een overeenkomst op te stellen voor de licentiëring, implem

Meer lezen

Klantinteractiesysteem (KISS) webinar

In onze klantcase ‘Selectie ontwikkelpartner dienstverleningsplatform voor Dimpact’ informeerden wij u over onze opdracht

Meer lezen