ERP aanbesteding Stichting Samen Ambitieus Rotterdams Onderwijs

De Stichting Samen Ambitieus Rotterdams Onderwijs (SARO) heeft met vertrouwen Emtio gekozen om haar bij te staan bij de begeleiding van een belangrijke stap: de ERP-aanbesteding. Deze beslissing volgde op de fusie van twee onderwijsstichtingen, Kind en Onderwijs Rotterdam en LMC Voortgezet Onderwijs, tot SARO op 1 januari 2024. 

Met een personeelsbestand van ongeveer 1.700 fte en het onderwijs van circa 16.500 leerlingen, verdeeld over maar liefst 52 scholen in Rotterdam, staat SARO voor de uitdaging om haar operationele processen te optimaliseren en haar middelen zo effectief mogelijk in te zetten. De Europese aanbesteding is gericht op het vinden van een geavanceerde cloudoplossing die de financiële en HRM-processen van de onderwijsorganisatie ondersteunt. Onder de noemer ‘het op basis van gebruiksrechten op veilige wijze via het internet ter beschikking stellen, de implementatie en het beheer van een ERP-oplossing voor SARO’, wordt gezocht naar een partner die de visie van SARO deelt en kan omzetten naar praktische, efficiënte oplossingen.

Doorlooptijd

De voorbereidingen voor deze aanbesteding zijn begonnen in februari. De verwachting is dat de aanbestedingsprocedure tegen eind mei 2024 zal worden afgerond. Gedurende deze tijd zal SARO samenwerken met Emtio om ervoor te zorgen dat het proces soepel verloopt en dat de uiteindelijke keuze een weloverwogen beslissing is die volledig aansluit bij de visie en doelstellingen van SARO. De werkzaamheden namens Emtio worden uitgevoerd door Joop Schuilenburg.

Hulp of advies bij uw aanbestedingsprocedure?

Klik hier voor meer informatie.

 

ERP aanbesteding Stichting Samen Ambitieus Rotterdams Onderwijs

De Stichting Samen Ambitieus Rotterdams Onderwijs (SARO) heeft met vertrouwen Emtio gekozen om haar bij te staan bij de begel

Meer lezen

Implementatie Microsoft Phone System en Klant Contact Centrum voor ICT West-Brabant West

Begeleiding aanbestedingsprocedure voor gemeenschappelijke regeling ICT West-Brabant West De gemeenschappelijke regeling ICT

Meer lezen

Identiteit- en toegangsbeheer (IAM) voor Stichting @voCampus

Begeleiding aanbestedingsprocedure voor Stichting @voCampus In mei 2023 werd Emtio benaderd om de aanbestedingsprocedure te

Meer lezen

Mooie nieuwe opdrachten in 2023

Vernieuwing applicatielandschap voor Cogas Voor Cogas begeleidt Emtio de voorbereiding en de daarop volgende uitvoering van

Meer lezen

Een greep uit nieuwe opdrachten

Ontvlechting informatievoorziening voor Onderwijsgroep Noord Bij Onderwijsgroep Noord begeleidt Emtio een Europese aanbested

Meer lezen

ERP-overeenkomst stadsverwarming Purmerend

In oktober 2022 werd Joop Schuilenburg door SVP Holding gevraagd een overeenkomst op te stellen voor de licentiëring, implem

Meer lezen

Klantinteractiesysteem (KISS) webinar

In onze klantcase ‘Selectie ontwikkelpartner dienstverleningsplatform voor Dimpact’ informeerden wij u over onze opdracht

Meer lezen

Europese aanbesteding IT-infrastructuur VRBN

In 2022 heeft Emtio een interessante Europese aanbesteding voor Veiligheidsregio Brabant Noord begeleid. Dit betrof de outsou

Meer lezen
Dimpact logo

Europese aanbestedingen Dimpact

Op 22 november 2021 berichtten wij u dat Emtio door Dimpact is ingehuurd om een Europese aanbesteding te begeleiden voor de s

Meer lezen
Gemeente Houten Logo

Europese aanbesteding gemeente Houten

Outsourcing IT-infrastructuurdiensten Gemeente Houten Gemeente Houten heeft Emtio gevraagd haar te begeleiden bij een Europe

Meer lezen