Een greep uit nieuwe opdrachten

Ontvlechting informatievoorziening voor Onderwijsgroep Noord

Bij Onderwijsgroep Noord begeleidt Emtio een Europese aanbesteding voor de ontvlechting van de informatievoorziening. Onderwijsgroep Noord is een bestuurlijke samenwerking van het Dollard College, rsg de Borgen en Terra. Binnen Onderwijsgroep Noord en haar onderwijsinstellingen worden circa 1.600 medewerker-accounts en circa 12.000 leerling/studenten accounts beheerd, terwijl er circa 4.000 computer-devices in beheer zijn, een en ander verspreid over 23 vestigingen in Groningen, Friesland en Drenthe. Daarnaast worden voor ouders circa 15.000 accounts beheerd.

De deelnemende onderwijsinstellingen hebben besloten vanaf 1 januari 2024 (weer) zelfstandig te gaan opereren, ook op het terrein van informatievoorziening. De ontvlechting/verzelfstandiging zijn het onderwerp van deze aanbestedingsprocedure, die vanaf begin september 2022 loopt en naar verwachting end maart 2023 wordt afgerond.

Selectie financieel systeem voor gemeente Deventer

Bij gemeente Deventer begeleidt Emtio een Europese aanbesteding voor de selectie van een Financieel Systeem. De aanbesteding heeft de werktitel ‘het op basis van gebruiksrechten ter beschikking stellen, de (basis)inrichting, implementatie, (data)migratie en het beheer van een Financieel Systeem’. Het Financieel Systeem ondersteunt de financiële bedrijfsprocessen binnen de drie DOWR-gemeenten: Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. De aanbesteding verloopt via een mededingingsprocedure met onderhandeling en is eind september 2022 opgestart. De procedure eindigt naar verwachting eind maart met de gunning van de opdracht. De opdracht betreft de selectie van een cloudoplossing.

Selectie Oracle-beheerpartner voor ICT Samenwerking West-Brabant West

Voor ICT samenwerking West-Brabant West (ICT WBW) begeleidt Emtio een Europese openbare procedure voor de selectie van een Oracle-beheerpartner. De te selecteren partner wordt geacht het Oracle-beheer uit te voeren op database-, middleware- en ODA-omgevingen van de deelnemers aan ICT WBW: de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Roosendaal en Tholen, alsmede het Werkplein HVBW. Als optioneel onderdeel van de opdracht wordt de migratie naar Oracle-cloud als onderdeel van de opdracht meegenomen (Database as a Service).

Data protection impact assessment voor gemeente Doetinchem

Gemeente Doetinchem heeft een ‘knipkaart’ overeenkomst met Emtio gesloten voor het op afroep begeleiden van DPIA’s (data protection impact assessment). Een DPIA is de ‘gegevensbeschermingseffectbeoordeling’ die in artikel 35 van de Algemene verordening gegevensbescherming wordt beschreven. Zie ook onze dienstverlening omtrent privacy en gegevensbeschermingsrecht voor meer informatie over dit onderwerp.

Als tooling voor DPIA’s gebruikt Emtio de open source oplossing die in opdracht van CNIL is ontwikkeld. CNIL is de Franse toezichthoudende autoriteit (die het opleggen van boetes niet schuwt, zie ondermeer: ‘CNIL deelt boete van 5 miljoen Euro uit aan TikTok

Vervanging Belastingapplicatie voor gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR)

Voor het samenwerkingsverband DOWR heeft Emtio een Europese mededingingsprocedure met onderhandelingen begeleid voor de selec

Meer lezen

Outsourcing IT-infrastructuur- en beheerdiensten

Gemeente Doetinchem heeft Emtio gevraagd een Europese aanbesteding te begeleiden voor de outsourcing van IT-infrastructuur en

Meer lezen

De ingewikkelde driehoeksverhouding bij raamovereenkomsten voor programmatuur

Door: Joop Schuilenburg Driehoeksverhouding bij raamovereenkomsten voor programmatuur Aanbestedende diensten maken in toene

Meer lezen

ERP aanbesteding Stichting Samen Ambitieus Rotterdams Onderwijs

De Stichting Samen Ambitieus Rotterdams Onderwijs (SARO) heeft met vertrouwen Emtio gekozen om haar bij te staan bij de begel

Meer lezen

Implementatie Microsoft Phone System en Klant Contact Centrum voor ICT West-Brabant West

Begeleiding aanbestedingsprocedure voor gemeenschappelijke regeling ICT West-Brabant West De gemeenschappelijke regeling ICT

Meer lezen

Identiteit- en toegangsbeheer (IAM) voor Stichting @voCampus

Begeleiding aanbestedingsprocedure voor Stichting @voCampus In mei 2023 werd Emtio benaderd om de aanbestedingsprocedure te

Meer lezen

Mooie nieuwe opdrachten in 2023

Vernieuwing applicatielandschap voor Cogas Voor Cogas begeleidt Emtio de voorbereiding en de daarop volgende uitvoering van

Meer lezen

Een greep uit nieuwe opdrachten

Ontvlechting informatievoorziening voor Onderwijsgroep Noord Bij Onderwijsgroep Noord begeleidt Emtio een Europese aanbested

Meer lezen

ERP-overeenkomst stadsverwarming Purmerend

In oktober 2022 werd Joop Schuilenburg door SVP Holding gevraagd een overeenkomst op te stellen voor de licentiëring, implem

Meer lezen

Klantinteractiesysteem (KISS) webinar

In onze klantcase ‘Selectie ontwikkelpartner dienstverleningsplatform voor Dimpact’ informeerden wij u over onze opdracht

Meer lezen