Emtio begeleidt Europese aanbesteding bij Gemeente Lochem

Gemeente Lochem | EmtioDe gemeente Lochem heeft Emtio gevraagd haar te begeleiden bij het bepalen van de aanbestedingsstrategie en vervolgens op te treden als procesbegeleider bij de Europese aanbesteding.

Gemeente Lochem

Gemeente Lochem is voornemens de software voor de financiële administratie (grootboek, debiteuren, crediteuren) te vervangen. Op dit moment is de applicatie FMS van Unit4 in gebruik met daaraan gekoppeld de modules FAC2 (Vaste Activa), FAK (Facturering), DIV (Verplichtingen), OnlineApproval (workflow inkoopfacturen). De applicatie(s) draaien op dit moment allen ‘on premise’ in het lokale datacentrum van gemeente Lochem.

Europese aanbesteding

Vanwege aanbestedingsverplichtingen, maar zeker ook vanuit een heroverweging van het sourcingbeleid, heeft gemeente Lochem besloten een Europese aanbesteding uit te schrijven voor de selectie, implementatie en het onderhoud/beheer van een cloudoplossing voor de financiële administratie.

Offerteprocedure

De gemeente Lochem kwam na een meervoudig onderhandse offerteprocedure bij Emtio uit, mede vanuit de aangetoonde goede ervaringen bij de gemeente Deventer waar Emtio begin dit jaar een complexe Europese aanbesteding heeft begeleid voor de selectie, implementatie en het beheer van cloudoplossingen voor waardering (perceel), belastingen (perceel) en financiën (perceel).

De aanbesteding zal in juli 2017 worden aangekondigd en zal in december 2017 worden afgerond. Daarna zal een adviseur van Emtio in het implementatieteam participeren en de regiefunctie inrichten.

Emtio

Meer informatie? Neem contact op met adviesbureau Emtio.

Dimpact logo

Europese aanbestedingen Dimpact

Op 22 november 2021 berichtten wij u dat Emtio door Dimpact is ingehuurd om een Europese aanbesteding te begeleiden voor de s

Meer lezen
Gemeente Houten Logo

Europese aanbesteding gemeente Houten

Outsourcing IT-infrastructuurdiensten Gemeente Houten Gemeente Houten heeft Emtio gevraagd haar te begeleiden bij een Europe

Meer lezen
Veiligheidsregio Brabant-Noord logo

Inkooptraject Veiligheidsregio Brabant-Noord

Begeleiding Inkoopprojecten Veiligheidsregio Brabant-Noord Emtio is in maart 2021 ingehuurd door Veiligheidsregio Brabant-No

Meer lezen

Emtio begeleidt voor Dimpact de Europese heraanbesteding

Het Dimpact 'burgerzakensysteem' Dimpact is de coöperatie van gemeenten waarin vijftien lidgemeenten gebruik maken van het

Meer lezen

Aanbesteding backbone ICT-infrastructuur bij ICT-WBW afgerond

Recent heeft Emtio een aanbesteding begeleid bij ICT West-Brabant West. Emtio heeft bij deze aanbestedingsprocedure alle a

Meer lezen

Gunning aanbesteding Open Universiteit aan Pro-ACT IT

Naar aanleiding van een Europese aanbesteding zijn per 1 juli 2020 de Open Universiteit en Pro-Act IT de samenwerking aangega

Meer lezen

Aanbesteding ICT-infrastructuur en -beheer voor Rijnvicus

Emtio is door Rijnvicus uit Alphen aan den Rijn gevraagd een aanbestedingsprocedure in gang te zetten voor de outsourcing van

Meer lezen

Aanbestedingsprocedure kantoorautomatisering voor ParkeerService

ParkeerService uit Amersfoort heeft Emtio opdracht verstrekt voor de heraanbesteding van de outsourcing van ICT-infrastructuu

Meer lezen

Aanbesteding afgerond bij Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam

Emtio heeft de procesbegeleiding verzorgd van een Europese aanbesteding voor de selectie van een cloudoplossing voor een Doss

Meer lezen

Emtio begeleidt DOWR met een Europese aanbesteding e-HRM

Emtio is door DOWR geselecteerd om een Europese aanbesteding voor het verwerven van een nieuwe e-HRM oplossing te begeleiden

Meer lezen