Emtio kijkt terug op een spannend jaar

Terugblik afgelopen jaar | EmtioEmtio kijkt terug op een spannend jaar met veel interessante klanten en opdrachten. In dit artikel bespreken we een aantal voorbeelden en onze toekomstplannen voor het komende jaar.

Juridische uitdagingen bij shared service centers

Een aantal veiligheidsregio’s in het midden van ons land is druk doende met het oprichten van een shared service center voor ICT. Dit levert naast bedrijfskundige en ICT-uitdagingen ook juridische uitdagingen op, zoals aanbestedings-rechtelijke uitdagingen.

Omdat veiligheidsregio’s een gemeenschappelijke regeling zijn, is het niet toegestaan dat zij op hun beurt gezamenlijk een nieuwe gemeenschappelijke regeling in het leven roepen, bijvoorbeeld in de voor de hand liggende vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie. Emtio heeft hiervoor een oplossing aangereikt op basis van een ‘quasi’ inbestedingsrelatie die in de vorm van een convenant wordt vastgelegd. We zien dat de veiligheidsregio’s in Nederland in toenemende mate de samenwerking zoeken, vooral ook op het terrein van ICT.

Best value procurement

Best value procurement, oftewel prestatie-inkoop, blijft onverkort populair in Nederland. Ook het afgelopen jaar hebben we diverse inkooptrajecten via deze methode uitgevoerd. We kunnen ons echter niet aan de indruk onttrekken dat deze aanpak toch vooral als een ‘inkoopkunstje’ wordt beschouwd.

We zien dan ook heel vaak dat de aanpak in de concretiseringsfase gedeeltelijk of geheel doodbloedt en tijdens de uitvoeringsfase nergens meer te vinden is. Bij prestatie-inkoop treedt meestal een inkoopadviseur op als procesbegeleider en het is zeer de vraag of dit de meest logische functionaris is om de vier fasen van prestatie-inkoop (voorbereiding, beoordeling, concretisering en uitvoering) te begeleiden.

Er is inkoopdeskundigheid nodig tijdens de voorbereiding- en beoordelingsfase, maar tijdens de concretiserings- en uitvoeringsfase is affiniteit met en/of kennis van IT inkoop onontbeerlijk. We verwachten dat ook in 2016 de aanpak via best value zal toenemen in Nederland. En ja, ondanks het feit dat de aanpak uit de VS is komen aanwaaien beperkt de toepassing zich in Europa toch vooral tot Nederland.

Hoger onderwijs en BlackBoard

Het zijn spannende tijden in (hoger) onderwijsland…. Eén van de redenen hiervoor is dat het merendeel van de hogescholen en universiteiten in Nederland gebruikmaakt van BlackBoard als oplossing voor hun digitale leer- en werkomgeving (DLWO). Het begrip duidt het probleem reeds. De software wordt zeer breed bij de instellingen ingezet, het zit tot in de ‘haarvaten’ van de organisatie. En dit terwijl de aanschaf ooit is gedaan als een elektronische leeromgeving. De meeste instellingen hebben de aanschaffing ooit gedaan zonder dat er Europees is aanbesteed. Inmiddels loopt de prijsafspraak zoals die door SURF met BlackBoard is gemaakt af en wacht de markt op een Europese aanbesteding…

Overigens zal het bij een integrale aanbesteding vooral om de kosten van migratie(tools) gaan, waarbij BlackBoard uiteraard een belangrijke voorsprong heeft.

Onderwijslogistiek

Bij een grote hogeschool in het zuiden van ons land heeft Emtio inmiddels aanbestedingen begeleid voor de implementatie van een digitale toetsomgeving, voor de implementatie van een videoplatform en staat voor begin 2016 het thema ‘onderwijslogistiek’ op het programma om te worden aanbesteed. Hier wordt derhalve niet voor een integrale pakketselectie gekozen, maar worden diverse deelfunctionaliteiten onderscheiden en aanbesteed waardoor het verschijnsel ‘locked in’ steeds minder wordt.

Volledig zelfstandig

En dan Emtio zelf. Emtio is per heden volledig zelfstandig geworden en maakt geen onderdeel meer uit van de M&I-groep. De werkmaatschappij M&I/Partners is nog wel een partner van ons en de samenwerking wordt ook het komend jaar bij diverse projecten gecontinueerd. Emtio zal om die reden in het eerste kwartaal van 2016 fysiek verhuizen naar een nog nader te bepalen locatie in de regio van Rotterdam.

Meer informatie? Neem contact op met Emtio.

Emtio begeleidt voor Dimpact de Europese heraanbesteding

Het Dimpact 'burgerzakensysteem' Dimpact is de coöperatie van gemeenten waarin vijftien lidgemeenten gebruik maken van het

Meer lezen

Download nu: geannoteerde versie van de AVG-wettekst

De privacy-juristen van Emtio hebben de AVG-wettekst omgezet naar een geannoteerde versie in Word. Deze is nu hier gratis en

Meer lezen

Aanbesteding backbone ICT-infrastructuur bij ICT-WBW afgerond

Recent heeft Emtio een aanbesteding begeleid bij ICT West-Brabant West. Emtio heeft bij deze aanbestedingsprocedure alle a

Meer lezen

Gunning aanbesteding Open Universiteit aan Pro-ACT IT

Naar aanleiding van een Europese aanbesteding zijn per 1 juli 2020 de Open Universiteit en Pro-Act IT de samenwerking aangega

Meer lezen

Aanbesteding ICT-infrastructuur en -beheer voor Rijnvicus

Emtio is door Rijnvicus uit Alphen aan den Rijn gevraagd een aanbestedingsprocedure in gang te zetten voor de outsourcing van

Meer lezen

Aanbestedingsprocedure kantoorautomatisering voor ParkeerService

ParkeerService uit Amersfoort heeft Emtio opdracht verstrekt voor de heraanbesteding van de outsourcing van ICT-infrastructuu

Meer lezen

Aanbesteding afgerond bij Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam

Emtio heeft de procesbegeleiding verzorgd van een Europese aanbesteding voor de selectie van een cloudoplossing voor een Doss

Meer lezen
kantoor

Projectaanbesteding bij Gemeente Winterswijk

Gemeente Winterswijk heeft Emtio gevraagd haar te ondersteunen bij de uitvoering van een aanbestedingsprocedure voor de verva

Meer lezen
ict-infrastructuur

Emtio begeleidt ICT WBW bij vervangen IT-infrastructuur

ICT Samenwerking West Brabant-West (ICT WBW) is een shared service die sinds 2015 het ICT-onderhoud en -beheer van de gemeent

Meer lezen

Consultatie Nederlandse veiling snelle mobiele communicatie gestart

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft op 5 december 2019 de consultatie gestart voor de veiling

Meer lezen