Emtio kijkt terug op een spannend jaar

Terugblik afgelopen jaar | EmtioEmtio kijkt terug op een spannend jaar met veel interessante klanten en opdrachten. In dit artikel bespreken we een aantal voorbeelden en onze toekomstplannen voor het komende jaar.

Juridische uitdagingen bij shared service centers

Een aantal veiligheidsregio’s in het midden van ons land is druk doende met het oprichten van een shared service center voor ICT. Dit levert naast bedrijfskundige en ICT-uitdagingen ook juridische uitdagingen op, zoals aanbestedings-rechtelijke uitdagingen.

Omdat veiligheidsregio’s een gemeenschappelijke regeling zijn, is het niet toegestaan dat zij op hun beurt gezamenlijk een nieuwe gemeenschappelijke regeling in het leven roepen, bijvoorbeeld in de voor de hand liggende vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie. Emtio heeft hiervoor een oplossing aangereikt op basis van een ‘quasi’ inbestedingsrelatie die in de vorm van een convenant wordt vastgelegd. We zien dat de veiligheidsregio’s in Nederland in toenemende mate de samenwerking zoeken, vooral ook op het terrein van ICT.

Best value procurement

Best value procurement, oftewel prestatie-inkoop, blijft onverkort populair in Nederland. Ook het afgelopen jaar hebben we diverse inkooptrajecten via deze methode uitgevoerd. We kunnen ons echter niet aan de indruk onttrekken dat deze aanpak toch vooral als een ‘inkoopkunstje’ wordt beschouwd.

We zien dan ook heel vaak dat de aanpak in de concretiseringsfase gedeeltelijk of geheel doodbloedt en tijdens de uitvoeringsfase nergens meer te vinden is. Bij prestatie-inkoop treedt meestal een inkoopadviseur op als procesbegeleider en het is zeer de vraag of dit de meest logische functionaris is om de vier fasen van prestatie-inkoop (voorbereiding, beoordeling, concretisering en uitvoering) te begeleiden.

Er is inkoopdeskundigheid nodig tijdens de voorbereiding- en beoordelingsfase, maar tijdens de concretiserings- en uitvoeringsfase is affiniteit met en/of kennis van IT inkoop onontbeerlijk. We verwachten dat ook in 2016 de aanpak via best value zal toenemen in Nederland. En ja, ondanks het feit dat de aanpak uit de VS is komen aanwaaien beperkt de toepassing zich in Europa toch vooral tot Nederland.

Hoger onderwijs en BlackBoard

Het zijn spannende tijden in (hoger) onderwijsland…. Eén van de redenen hiervoor is dat het merendeel van de hogescholen en universiteiten in Nederland gebruikmaakt van BlackBoard als oplossing voor hun digitale leer- en werkomgeving (DLWO). Het begrip duidt het probleem reeds. De software wordt zeer breed bij de instellingen ingezet, het zit tot in de ‘haarvaten’ van de organisatie. En dit terwijl de aanschaf ooit is gedaan als een elektronische leeromgeving. De meeste instellingen hebben de aanschaffing ooit gedaan zonder dat er Europees is aanbesteed. Inmiddels loopt de prijsafspraak zoals die door SURF met BlackBoard is gemaakt af en wacht de markt op een Europese aanbesteding…

Overigens zal het bij een integrale aanbesteding vooral om de kosten van migratie(tools) gaan, waarbij BlackBoard uiteraard een belangrijke voorsprong heeft.

Onderwijslogistiek

Bij een grote hogeschool in het zuiden van ons land heeft Emtio inmiddels aanbestedingen begeleid voor de implementatie van een digitale toetsomgeving, voor de implementatie van een videoplatform en staat voor begin 2016 het thema ‘onderwijslogistiek’ op het programma om te worden aanbesteed. Hier wordt derhalve niet voor een integrale pakketselectie gekozen, maar worden diverse deelfunctionaliteiten onderscheiden en aanbesteed waardoor het verschijnsel ‘locked in’ steeds minder wordt.

Volledig zelfstandig

En dan Emtio zelf. Emtio is per heden volledig zelfstandig geworden en maakt geen onderdeel meer uit van de M&I-groep. De werkmaatschappij M&I/Partners is nog wel een partner van ons en de samenwerking wordt ook het komend jaar bij diverse projecten gecontinueerd. Emtio zal om die reden in het eerste kwartaal van 2016 fysiek verhuizen naar een nog nader te bepalen locatie in de regio van Rotterdam.

Meer informatie? Neem contact op met Emtio.

Drinkwaterbedrijf Dunea | Emtio

Emtio aan de slag bij drinkwaterbedrijf Dunea

Na een koerswijziging in de ICT-voorziening wil Dunea een belangrijk deel van haar processen in één ERP-systeem samenbrenge

Meer lezen
HVC Alkmaar mei 2008 pand close | Emtio

Emtio begeleidt Europese aanbesteding voor afvalinzamelaar HVC

Emtio is door HVC ingehuurd als procesbegeleider voor de Europese aanbesteding 'SINFIS'. Dit is de afkorting voor 'Selectie e

Meer lezen
Omgevingsdienst Haaglanden | Emtio

ODH en Emtio werken samen op basis van knipkaartconstructie

De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) is met Emtio een knipkaartconstructie aangegaan voor de levering van adviesdiensten op ad

Meer lezen
BiSc | Emtio

Emtio is een samenwerkingsverband aangegaan met BiSC

Emtio is een samenwerkingsverband aangegaan met BiSC. BiSC is de Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI) in Utrecht (op ba

Meer lezen
Syntrophos Shared Service Center | Emtio

Europese aanbesteding ICT-hardware en generieke software voor Syntrophos

Het shared service centrum Syntrophos, voor de deelnemende gemeenten Brielle, Nissewaard en Westvoorne, heeft Emtio opdracht

Meer lezen
Publicatie AG Connect | Emtio

Publicatie AGConnect: Aanleg glasvezel stagneert

Onlangs berichtte de NOS dat de aanleg van glasvezel in Nederland stagneert. Patrick Pirson van Emtio schreef er een blog ove

Meer lezen
Gemeente Lochem | Emtio

Emtio begeleidt Europese aanbesteding bij Gemeente Lochem

De gemeente Lochem heeft Emtio gevraagd haar te begeleiden bij het bepalen van de aanbestedingsstrategie en vervolgens op te

Meer lezen
Gemeente Berkelland | Emtio

Gemeente Berkelland kiest voor Emtio

Nadat gemeente Berkelland via de website van Emtio een kennismakingsgesprek arrangeerde is Emtio gevraagd een complexe Europe

Meer lezen
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) | Emtio

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid huurt Emtio in als inkoopprojectleider

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) Emtio is door de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) ingehuurd als inkoopp

Meer lezen
Provincie Limburg | Emtio

Emtio begeleidt aanbesteding VTH-applicatie Provincie Limburg

Provincie Limburg Emtio is door de Provincie Limburg ingehuurd om een omvangrijke en complexe Europese aanbesteding te begel

Meer lezen