ERP-overeenkomst stadsverwarming Purmerend

In oktober 2022 werd Joop Schuilenburg door SVP Holding gevraagd een overeenkomst op te stellen voor de licentiëring, implementatie (inclusief integraties met aanpalende systemen) en het beheer van Mecoms365/Dynamics365 Finance & Operations, Customer Engagement en MEEP, ten behoeve van het stadsverwarmingsproject van gemeente Purmerend.

Mecoms

Mecoms is een uitbreiding op de standaard Dynamics365 (CE/CIS/F&O) applicatieservices om de informatievoorziening af te stemmen op de onderhavige specifieke processen. MEEP (Mecoms Enterprise Extensibility Platform) is een product om workflows en visueel business processen te creëren voor integratiescenario’s.

Mecoms is de handelsnaam van de Belgische onderneming Ferranti Computer Systems, gericht op in ERP-oplossingen voor de nutssector (water, gas, elektriciteit en stadsverwarming).

De uitdaging

Bijzondere uitdaging bij deze opdracht was dat deze ERP-oplossing uit meerdere geïntegreerde softwareoplossingen bestond waarbij licenties voor een deel door Ferranti werden verstrekt en voor een deel door Microsoft. Daarbij bestond de implementatie uit de migratie van de bestaande ‘on premise’ omgeving (Dynamics AX 2012 R4 en Mecoms2012) naar de nieuwe combinatie Mecoms365/Dynamics365, die geïmplementeerd moest worden in de publieke Azure-cloudomgeving van Microsoft.

De uitdaging bestond om die reden uit het zorgdragen voor het beleggen van eenduidig ‘opdrachtnemerschap’ in de zin van verantwoordelijkheid voor succesvolle migratie met bijbehorende aansprakelijkheid bij Ferranti.

Deze uitdaging kon voor een groot deel worden opgelost doordat SVP binnen de door haar gecontracteerde Azure-omgeving een managed cloud omgeving voor Ferranti kon ontsluiten.

Resultaat

Joop Schuilenburg heeft een ERP-overeenkomst opgesteld en deze is vervolgens in een onderhandelingsteam met participanten van SVP en de directie van Ferranti uitonderhandeld. Eind november 2022 werd overeenstemming bereikt over de voorwaarden en kon de overeenkomst worden ondertekend.

Joop Schuilenburg heeft eerder ERP- overeenkomsten voor Dunea, Brabant Water en HVC opgesteld.

ERP aanbesteding Stichting Samen Ambitieus Rotterdams Onderwijs

De Stichting Samen Ambitieus Rotterdams Onderwijs (SARO) heeft met vertrouwen Emtio gekozen om haar bij te staan bij de begel

Meer lezen

Implementatie Microsoft Phone System en Klant Contact Centrum voor ICT West-Brabant West

Begeleiding aanbestedingsprocedure voor gemeenschappelijke regeling ICT West-Brabant West De gemeenschappelijke regeling ICT

Meer lezen

Identiteit- en toegangsbeheer (IAM) voor Stichting @voCampus

Begeleiding aanbestedingsprocedure voor Stichting @voCampus In mei 2023 werd Emtio benaderd om de aanbestedingsprocedure te

Meer lezen

Mooie nieuwe opdrachten in 2023

Vernieuwing applicatielandschap voor Cogas Voor Cogas begeleidt Emtio de voorbereiding en de daarop volgende uitvoering van

Meer lezen

Een greep uit nieuwe opdrachten

Ontvlechting informatievoorziening voor Onderwijsgroep Noord Bij Onderwijsgroep Noord begeleidt Emtio een Europese aanbested

Meer lezen

ERP-overeenkomst stadsverwarming Purmerend

In oktober 2022 werd Joop Schuilenburg door SVP Holding gevraagd een overeenkomst op te stellen voor de licentiëring, implem

Meer lezen

Klantinteractiesysteem (KISS) webinar

In onze klantcase ‘Selectie ontwikkelpartner dienstverleningsplatform voor Dimpact’ informeerden wij u over onze opdracht

Meer lezen

Europese aanbesteding IT-infrastructuur VRBN

In 2022 heeft Emtio een interessante Europese aanbesteding voor Veiligheidsregio Brabant Noord begeleid. Dit betrof de outsou

Meer lezen
Dimpact logo

Europese aanbestedingen Dimpact

Op 22 november 2021 berichtten wij u dat Emtio door Dimpact is ingehuurd om een Europese aanbesteding te begeleiden voor de s

Meer lezen
Gemeente Houten Logo

Europese aanbesteding gemeente Houten

Outsourcing IT-infrastructuurdiensten Gemeente Houten Gemeente Houten heeft Emtio gevraagd haar te begeleiden bij een Europe

Meer lezen