Europese aanbesteding VTH-oplossing bij Omgevingsdienst Twente

Omgevingsdienst Twente wenst functionaliteit te verwerven voor de ondersteuning van alle processen die betrekking hebben op Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving: VTH. De verwerving verloopt via een Europese aanbesteding waarbij als opdrachtgevers naast Omgevingsdienst Twente de gemeenten Almelo, Hof van Twente, Twenterand en de gemeenschappelijke regeling Noaberkracht (bedrijfsvoeringsorganisatie voor de gemeenten Dinkelland en Tubbergen) participeren.

Nieuwe VTH-oplossing

Met de vorming van Omgevingsdienst Twente in 2018 verandert er in het uitvoeren van de VTH-taken van de gemeenten veel, zowel in procesmatige zin als bezien vanuit een informatieperspectief. Processen en de bijbehorende informatie worden soms integraal ‘verhuisd’ naar de omgevingsdienst en in andere gevallen ‘geknipt’ over bevoegd gezag en omgevingsdienst. Dit heeft uiteraard zijn uitwerking op de informatievoorzieningen van de opdrachtgevers.

Daarnaast dient de Omgevingswet zich aan: deze zal tot aanzienlijke veranderingen in het omgevingsrecht leiden en daarmee ook tot grote aanpassingen in de inrichting en uitvoering van VTH-processen. Door dit samen aan te besteden en daartoe de kennis te bundelen, verwachten de opdrachtgevers grote synergievoordelen te behalen.

De te selecteren VTH-oplossing biedt functionaliteit die ondersteuning biedt aan de VTH-taken die voortkomen uit het omgevingsrecht – zoals Wabo, bodem- en natuurwetgeving, ruimtelijke ordening en, vanaf 2021, de Omgevingswet, et cetera – maar ook aan VTH-taken die betrekking hebben op plaatselijke en provinciale verordeningen.

De ‘opdracht’ die op basis van de Europese aanbesteding zal worden verstrekt bestaat niet alleen uit het verstrekken van licenties/gebruiksrechten, maar omvat ook de technische implementatie, de (gemeenschappelijke) functionele inrichting, de hosting en het technisch beheer en onderhoud, inclusief de adoptie door de gebruikers en training van ‘super users’ (train the trainer) en functioneel beheerders.

De aanbesteding

Omgevingsdienst Twente heeft Emtio gevraagd de aanbesteding te verzorgen als procesbegeleider. De behoeftestelling is functioneel ingestoken, gebruik makend van onder meer een Project Start Architectuur en een Lichtblauwdruk SOLL processen (in de vorm van een zaaktypencatalogus). De aanbesteding wordt middels een mededingingsprocedure met onderhandelingen uitgevoerd en heeft ongeveer een doorlooptijd van zes maanden. De aanbesteding is in oktober 2018 opgestart en verloopt via TenderNed.

Datacenter

Procesbegeleiding Servicepunt71 voor cloudmigratie en nieuwe werkomgeving

Servicepunt71 is een shared service centrum in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Deelnemers aan Servicepunt71 zijn

Meer lezen

Europese aanbesteding VTH-oplossing bij Omgevingsdienst Twente

Omgevingsdienst Twente wenst functionaliteit te verwerven voor de ondersteuning van alle processen die betrekking hebben op V

Meer lezen
brabant water

Europese aanbesteding Brabant Water ter vervanging van Accent

Brabant Water maakt sinds 2007 gebruik van het ‘overgeërfde’ klantinformatiesysteem ‘Accent’. In een periode van

Meer lezen
Drinkwaterbedrijf Dunea | Emtio

Emtio aan de slag bij drinkwaterbedrijf Dunea

Na een koerswijziging in de ICT-voorziening wil Dunea een belangrijk deel van haar processen in één ERP-systeem samenbrenge

Meer lezen
HVC Alkmaar mei 2008 pand close | Emtio

Emtio begeleidt Europese aanbesteding voor afvalinzamelaar HVC

Emtio is door HVC ingehuurd als procesbegeleider voor de Europese aanbesteding 'SINFIS'. Dit is de afkorting voor 'Selectie e

Meer lezen
Syntrophos Shared Service Center | Emtio

Europese aanbesteding ICT-hardware en generieke software voor Syntrophos

Het shared service centrum Syntrophos, voor de deelnemende gemeenten Brielle, Nissewaard en Westvoorne, heeft Emtio opdracht

Meer lezen
Gemeente Lochem | Emtio

Emtio begeleidt Europese aanbesteding bij Gemeente Lochem

De gemeente Lochem heeft Emtio gevraagd haar te begeleiden bij het bepalen van de aanbestedingsstrategie en vervolgens op te

Meer lezen
Gemeente Berkelland | Emtio

Gemeente Berkelland kiest voor Emtio

Nadat gemeente Berkelland via de website van Emtio een kennismakingsgesprek arrangeerde is Emtio gevraagd een complexe Europe

Meer lezen
Provincie Limburg | Emtio

Emtio begeleidt aanbesteding VTH-applicatie Provincie Limburg

Provincie Limburg Emtio is door de Provincie Limburg ingehuurd om een omvangrijke en complexe Europese aanbesteding te begel

Meer lezen
SWEMP Convenant woningcorporaties | Emtio

Woningcorporaties ondertekenen door Emtio opgesteld SWEMP-convenant

Medio november hebben vijf woningcorporaties het door Emtio opgestelde ‘SWEMP-convenant’ ondertekend. Dit is een convenan

Meer lezen