Europese aanbesteding VTH-oplossing bij Omgevingsdienst Twente

Omgevingsdienst Twente wenst functionaliteit te verwerven voor de ondersteuning van alle processen die betrekking hebben op Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving: VTH. De verwerving verloopt via een Europese aanbesteding waarbij als opdrachtgevers naast Omgevingsdienst Twente de gemeenten Almelo, Hof van Twente, Twenterand en de gemeenschappelijke regeling Noaberkracht (bedrijfsvoeringsorganisatie voor de gemeenten Dinkelland en Tubbergen) participeren.

Nieuwe VTH-oplossing

Met de vorming van Omgevingsdienst Twente in 2018 verandert er in het uitvoeren van de VTH-taken van de gemeenten veel, zowel in procesmatige zin als bezien vanuit een informatieperspectief. Processen en de bijbehorende informatie worden soms integraal ‘verhuisd’ naar de omgevingsdienst en in andere gevallen ‘geknipt’ over bevoegd gezag en omgevingsdienst. Dit heeft uiteraard zijn uitwerking op de informatievoorzieningen van de opdrachtgevers.

Daarnaast dient de Omgevingswet zich aan: deze zal tot aanzienlijke veranderingen in het omgevingsrecht leiden en daarmee ook tot grote aanpassingen in de inrichting en uitvoering van VTH-processen. Door dit samen aan te besteden en daartoe de kennis te bundelen, verwachten de opdrachtgevers grote synergievoordelen te behalen.

De te selecteren VTH-oplossing biedt functionaliteit die ondersteuning biedt aan de VTH-taken die voortkomen uit het omgevingsrecht – zoals Wabo, bodem- en natuurwetgeving, ruimtelijke ordening en, vanaf 2021, de Omgevingswet, et cetera – maar ook aan VTH-taken die betrekking hebben op plaatselijke en provinciale verordeningen.

De ‘opdracht’ die op basis van de Europese aanbesteding zal worden verstrekt bestaat niet alleen uit het verstrekken van licenties/gebruiksrechten, maar omvat ook de technische implementatie, de (gemeenschappelijke) functionele inrichting, de hosting en het technisch beheer en onderhoud, inclusief de adoptie door de gebruikers en training van ‘super users’ (train the trainer) en functioneel beheerders.

De aanbesteding

Omgevingsdienst Twente heeft Emtio gevraagd de aanbesteding te verzorgen als procesbegeleider. De behoeftestelling is functioneel ingestoken, gebruik makend van onder meer een Project Start Architectuur en een Lichtblauwdruk SOLL processen (in de vorm van een zaaktypencatalogus). De aanbesteding wordt middels een mededingingsprocedure met onderhandelingen uitgevoerd en heeft ongeveer een doorlooptijd van zes maanden. De aanbesteding is in oktober 2018 opgestart en verloopt via TenderNed.

kantoor

Projectaanbesteding bij Gemeente Winterswijk

Gemeente Winterswijk heeft Emtio gevraagd haar te ondersteunen bij de uitvoering van een aanbestedingsprocedure voor de verva

Meer lezen
ict-infrastructuur

Emtio begeleidt ICT WBW bij vervangen IT-infrastructuur

ICT Samenwerking West Brabant-West (ICT WBW) is een shared service die sinds 2015 het ICT-onderhoud en -beheer van de gemeent

Meer lezen

Aanbesteding Raad van State succesvol afgerond

Op woensdag 8 oktober jl. ondertekenden de Raad van State en Ilionx Cloud Solutions de overeenkomst voor de implementatie en

Meer lezen

Gemeente Doetinchem vervangt de datacenter IT-infrastructuur

Emtio is door gemeente Doetinchem ingehuurd om een aanbesteding te begeleiden voor de vervanging van de server-, storage- en

Meer lezen

Aanbesteding voor multidisciplinair managementinformatiesysteem bij Veiligheidsregio ZHZ afgerond

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft Emtio ingehuurd als procesbegeleider voor de aanbesteding Multidisciplinair Vakbekwa

Meer lezen

Aanbesteding Zaakgericht Werken afgerond voor Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) heeft Emtio (in combinatie MvR & Partners /Mark van der Broek) ingehuurd om ee

Meer lezen

Europese aanbesteding VTH-oplossing bij Omgevingsdienst Twente

Omgevingsdienst Twente wenst functionaliteit te verwerven voor de ondersteuning van alle processen die betrekking hebben op V

Meer lezen
Datacenter

Procesbegeleiding Servicepunt71 voor cloudmigratie en nieuwe werkomgeving

Servicepunt71 is een shared service centrum in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Deelnemers aan Servicepunt71 zijn

Meer lezen
brabant water

Europese aanbesteding Brabant Water ter vervanging van Accent

Brabant Water maakt sinds 2007 gebruik van het ‘overgeërfde’ klantinformatiesysteem ‘Accent’. In een periode van

Meer lezen

Gemeenten Waterland en Landsmeer outsourcen hun IT-infrastructuur en -beheer

Emtio is door gemeente Waterland ingehuurd om de aanbesteding van de outsourcing van IT-infrastructuur met bijbehorende behee

Meer lezen