Europese aanbestedingen Dimpact

Dimpact logoOp 22 november 2021 berichtten wij u dat Emtio door Dimpact is ingehuurd om een Europese aanbesteding te begeleiden voor de selectie van een nieuw ‘Burgerzakensysteem’. Deze aanbestedingsprocedure is inmiddels succesvol afgerond met de gunning van een opdracht aan PinkRoccade.

Onlangs is een video opgenomen waar medewerkers van gemeenten aan het woord zijn over de verwerving van het burgerzakensysteem. Hans van Loenen van gemeente Assen en Rob Melenhorst (toen nog werkzaam) voor gemeente Enschede vertellen hierover in onderstaande video:

 

Gunning aan PinkRoccade

Met PinkRoccade wordt een overeenkomst aangegaan met een initiële looptijd van vijf jaar. Daarna kan de overeenkomsten driemaal met een periode van een jaar worden verlengd. In de overeenkomst is een substantieel ontwikkelbudget opgenomen waarmee PinkRoccade de komende jaren mede invulling geeft aan de ontwikkeling, op basis van open source principes, van ‘losse’ componenten van de burgerzakensuite.

Door het resultaat van de aanbestedingsprocedure zal het bestaande burgerzakensysteem, dat ook door PinkRoccade wordt geleverd, worden ontvlochten uit de Atos e-Suite, waarmee het burgerzakensysteem nog tot juli 2023 is verbonden. De Atos e-Suite zelf wordt niet opnieuw aanbesteed omdat Atos als onderdeel van haar contractuele verplichtingen eveneens zorgdraagt voor de ontwikkeling van vervangende componenten, eveneens op basis van open source. Hiermee doet Dimpact een belangrijke aanzet naar ontwikkelingen volgens ‘common ground’ principes.

Nieuwe aanbestedingen

Joop Schuilenburg is in november 2021 door Dimpact ingehuurd als projectleider voor een tweetal aanbestedingen. De eerste aanbesteding betreft een Europese openbare procedure voor de selectie van een drietal ontwikkelpartners.

1. Europese aanbesteding aan ontwikkelpartners

Deze ontwikkelpartners moeten ‘Componenten’ ontwerpen en ontwikkelen, waarbij een ‘Component’ is gedefinieerd als ‘Herbruikbare ‘bouwstenen’ die worden ingedeeld volgens het vijflagenmodel:

  • (interactie-laag (websites en apps),
  • proces-laag (bedrijfsprocessen),
  • integratie-laag (landelijke faciliteit voor uitwisselen van data),
  • service-laag (toegang tot data (API’s))
  • en data-laag (opslag en archivering).Doelarchitectuur Dimpact

Dimpact kiest er voor om de software zelf te laten ontwikkelen, gebruik makend van Componenten die onder de vlag van Common Ground bij gemeenten zijn en worden ontwikkeld. De broncode van deze componenten is vrij beschikbaar (onder een open source licentie). Dit betekent dat andere gemeenten of hun leveranciers vrij de Componenten kunnen hergebruiken. Dit betekent ook dat anderen op deze software voort kunnen borduren, door er zelf extra functionaliteit aan toe te kunnen voegen, verbeteringen te kunnen doorvoeren of de software te laten samenwerken met andere software.

De redenering achter deze strategische keuze is dat de gemeenten en Dimpact niet afhankelijk willen zijn van leveranciers die het intellectueel eigendom van de software behouden. Hierdoor zijn eenzijdige prijsstijgingen uitgesloten en is er geen afhankelijkheid van een doorontwikkel-agenda van een derde partij. Omdat sommige Componenten relatief veel koppelen met bestaande software bevatten, zou een dergelijke afhankelijkheid extra risicovol zijn.

Hergebruik van Componenten is niet alleen fijn voor anderen die de software zonder licentiekosten kunnen hergebruiken, het is ook in het voordeel van de initiators van een Component. Het is tenslotte goed denkbaar dat anderen die functionaliteit aan een Component toevoegen, dit ook weer delen met de initiators. Om hergebruik te stimuleren, zal de broncode van een Component daarom al vanaf een vroeg stadium via Github worden opengesteld en breed worden gecommuniceerd. Ook zal Dimpact de code op Demodam.nl zetten, zodat anderen vroegtijdig de kans krijgen om hiermee te experimenteren.

Voorbeelden van Componenten zijn:

  • ‘OpenFormulieren’,
  • ‘MijnOmgeving’,
  • ‘Zaakafhandelcomponent’
  • en het ‘Klantinteractie Service Systeem’ (KISS).

De aanbestedingsprocedure is medio maart 2022 succesvol afgerond met de gunning van raamovereenkomsten aan ICATT, Lifely en Maykin Media. De ontwikkelopdrachten worden op basis van nadere offerteaanvragen in concurrentie tussen de drie leveranciers gegund.

2. Aanbesteding van het selecteren van een integratiepartner/beheerder

De tweede aanbesteding betreft de selectie van een integratiepartner/beheerder/hostingpartner. Deze partner dient er zorg voor te dragen dat ontwikkelde Componenten tot werkende ‘Oplossingen’ worden geïntegreerd. Een Oplossing wordt gedefinieerd als ‘de geïntegreerde beantwoording van een functionele behoefte vanuit de gemeentelijke dienstverlening van Dimpact lidgemeenten, en bestaat uit een of meerdere Componenten.’

Het is de bedoeling dat de hiervoor genoemde Ontwikkelpartners hun producten bij de integratiepartner/beheerder/hostingpartner aanbieden voor integratie. Omdat de demarcatie tussen de taken van de Ontwikkelpartners en de integratiepartner/beheerder/hostingpartner complex is vindt tijdens de  aanbestedingsprocedure (een meer uitgebreide ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’) consultatie van geselecteerde leveranciers plaats.

De demarcatie wordt nog verder gecompliceerd doordat het onderdeel ‘hosting’ optioneel is meegenomen in de aanbestedingsprocedure. De achtergrond hiervan is gelegen in het feit dat Dimpact ten behoeve van de hosting quasi-inbestedingsrelaties onderhoudt met zowel Wigo4it als SSC Enschede.

Op basis van de uitkomst van de aanbestedingsprocedure zal worden besloten of de deelopdracht ‘hosting’ aan een marktpartij wordt uitbesteed of dat inbesteding wordt gecontinueerd. Op het moment van schrijven loopt deze aanbestedingsprocedure nog en zal deze naar verwachting in juli 2022 worden afgerond.

Dimpact logo

Europese aanbestedingen Dimpact

Op 22 november 2021 berichtten wij u dat Emtio door Dimpact is ingehuurd om een Europese aanbesteding te begeleiden voor de s

Meer lezen
Gemeente Houten Logo

Europese aanbesteding gemeente Houten

Outsourcing IT-infrastructuurdiensten Gemeente Houten Gemeente Houten heeft Emtio gevraagd haar te begeleiden bij een Europe

Meer lezen
Veiligheidsregio Brabant-Noord logo

Inkooptraject Veiligheidsregio Brabant-Noord

Begeleiding Inkoopprojecten Veiligheidsregio Brabant-Noord Emtio is in maart 2021 ingehuurd door Veiligheidsregio Brabant-No

Meer lezen

Emtio begeleidt voor Dimpact de Europese heraanbesteding

Het Dimpact 'burgerzakensysteem' Dimpact is de coöperatie van gemeenten waarin vijftien lidgemeenten gebruik maken van het

Meer lezen

Aanbesteding backbone ICT-infrastructuur bij ICT-WBW afgerond

Recent heeft Emtio een aanbesteding begeleid bij ICT West-Brabant West. Emtio heeft bij deze aanbestedingsprocedure alle a

Meer lezen

Gunning aanbesteding Open Universiteit aan Pro-ACT IT

Naar aanleiding van een Europese aanbesteding zijn per 1 juli 2020 de Open Universiteit en Pro-Act IT de samenwerking aangega

Meer lezen

Aanbesteding ICT-infrastructuur en -beheer voor Rijnvicus

Emtio is door Rijnvicus uit Alphen aan den Rijn gevraagd een aanbestedingsprocedure in gang te zetten voor de outsourcing van

Meer lezen

Aanbestedingsprocedure kantoorautomatisering voor ParkeerService

ParkeerService uit Amersfoort heeft Emtio opdracht verstrekt voor de heraanbesteding van de outsourcing van ICT-infrastructuu

Meer lezen

Aanbesteding afgerond bij Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam

Emtio heeft de procesbegeleiding verzorgd van een Europese aanbesteding voor de selectie van een cloudoplossing voor een Doss

Meer lezen

Emtio begeleidt DOWR met een Europese aanbesteding e-HRM

Emtio is door DOWR geselecteerd om een Europese aanbesteding voor het verwerven van een nieuwe e-HRM oplossing te begeleiden

Meer lezen