Klantinteractiesysteem (KISS) webinar

In onze klantcase ‘Selectie ontwikkelpartner dienstverleningsplatform voor Dimpact’ informeerden wij u over onze opdracht bij Dimpact waarbij Emtio voor een Europese aanbesteding voor Dimpact heeft uitgevoerd voor de selectie van drie ontwikkelpartners.

Deze aanbesteding werd in maart 2022 succesvol afgerond en Dimpact is raamovereenkomsten aangegaan met het samenwerkingsverband ICATT/Conduction, Lifely en Maykin.

Als eerste opdracht vond het ontwerp en de ontwikkeling van fase 1 van het Klantinteractie Servicesysteem (KISS) plaats. Gedurende het eerste kwartaal van 2023 begeleidt Emtio de offerteprocedure voor de verdere ontwikkeling van KISS.

Op 13 december 2022 vond hieromtrent het webinar KISS plaats, zie:

Webinar KISS 13-12-2022 over de ontwikkelingen en de implementatie from Communicatie Dimpact on Vimeo.

 

Ontwikkelovereenkomst

Voor de contractering heeft Emtio een model ‘ontwikkelovereenkomst’ ontwikkeld, gebaseerd op het in 2022 door ARBIT (centrale overheid) ontwikkelde model. Dit model gaat uit van Agile en kan zelfstandig worden ingezet, maar ook worden gehanteerd n samenhang met GIBIT2020 (gemeentelijke overheid/veiligheidsregio’s).

Vervanging Belastingapplicatie voor gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR)

Voor het samenwerkingsverband DOWR heeft Emtio een Europese mededingingsprocedure met onderhandelingen begeleid voor de selec

Meer lezen

Outsourcing IT-infrastructuur- en beheerdiensten

Gemeente Doetinchem heeft Emtio gevraagd een Europese aanbesteding te begeleiden voor de outsourcing van IT-infrastructuur en

Meer lezen

De ingewikkelde driehoeksverhouding bij raamovereenkomsten voor programmatuur

Door: Joop Schuilenburg Driehoeksverhouding bij raamovereenkomsten voor programmatuur Aanbestedende diensten maken in toene

Meer lezen

ERP aanbesteding Stichting Samen Ambitieus Rotterdams Onderwijs

De Stichting Samen Ambitieus Rotterdams Onderwijs (SARO) heeft met vertrouwen Emtio gekozen om haar bij te staan bij de begel

Meer lezen

Implementatie Microsoft Phone System en Klant Contact Centrum voor ICT West-Brabant West

Begeleiding aanbestedingsprocedure voor gemeenschappelijke regeling ICT West-Brabant West De gemeenschappelijke regeling ICT

Meer lezen

Identiteit- en toegangsbeheer (IAM) voor Stichting @voCampus

Begeleiding aanbestedingsprocedure voor Stichting @voCampus In mei 2023 werd Emtio benaderd om de aanbestedingsprocedure te

Meer lezen

Mooie nieuwe opdrachten in 2023

Vernieuwing applicatielandschap voor Cogas Voor Cogas begeleidt Emtio de voorbereiding en de daarop volgende uitvoering van

Meer lezen

Een greep uit nieuwe opdrachten

Ontvlechting informatievoorziening voor Onderwijsgroep Noord Bij Onderwijsgroep Noord begeleidt Emtio een Europese aanbested

Meer lezen

ERP-overeenkomst stadsverwarming Purmerend

In oktober 2022 werd Joop Schuilenburg door SVP Holding gevraagd een overeenkomst op te stellen voor de licentiëring, implem

Meer lezen

Klantinteractiesysteem (KISS) webinar

In onze klantcase ‘Selectie ontwikkelpartner dienstverleningsplatform voor Dimpact’ informeerden wij u over onze opdracht

Meer lezen