Procesbegeleiding Servicepunt71 voor cloudmigratie en nieuwe werkomgeving

servicepunt71Servicepunt71 is een shared service centrum in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Deelnemers aan Servicepunt71 zijn onder meer de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Daarnaast valt een aantal tot de gemeenten behorende dienstonderdelen tot Servicepunt71. De gezamenlijke inkoop en de instandhouding van de gezamenlijke ICT-voorziening behoort tot de taken van Servicepunt71.

In 2018 heeft Servicepunt71 een nieuwe visie ontwikkeld rondom de inzet van de benodigde ICT-voorziening binnen de organisatie. Servicepunt71 wil de IT-infrastructuur zowel als mogelijk naar de cloud migreren en als beheerde infrastructuurdienst in een pay per use constructie afnemen.

Het project

Servicepunt71 beheert op dit moment nog een twin datacenter van waaruit zij de ICT-diensten aan de deelnemende organisaties levert. In 2020 worden componenten van het twin datacenter vervangen en vinden er ten gevolge van huisvestingsbewegingen aanpassingen plaats. Zo wordt in 2021 een van de datacenters gesloten/afgestoten. Dit vraagt om een meerjarige voorbereiding, die projectmatig vanaf 2018 is opgezet. Binnen Servicepunt71 is een businessplan opgesteld waarin is geadviseerd de bestaande ICT-infrastructuur vanuit de datacenters zo veel als mogelijk naar de cloud te migreren en een ‘Nieuwe Digitale Werkomgeving’ aan te bieden.

Flexibiliteit en schaalbaarheid

Servicepunt71 wil met het vernieuwen van de digitale werkomgeving kunnen anticiperen op de dynamiek van de technologische ontwikkeling. Immers, wat vandaag is aangeschaft kan morgen alweer zijn verouderd. Dat levert een risico op van kort renderende investeringen. Dit, gecombineerd met een ongewisse toekomst van de productie van Servicepunt71 en het gebruik van data, maakt dat flexibiliteit en schaalbaarheid belangrijke wensen zijn. Het gewenste alternatief voor het doen van investeringen is dat Servicepunt71 zich kan richten op betalen voor het gebruik van IT-middelen, oftewel van ‘Capex’ naar ‘Opex’.

Een afgeleide doelstelling is dat Servicepunt71 in 2023 ongeveer 70% van haar bedrijfsapplicaties naar de cloud wil hebben gemigreerd. Bij bedrijfsapplicaties kan onder meer worden gedacht aan: AfvalRIS (suite), GBI (suite), ArcGIS, CiVision Samenlevingszaken, GBI (suite), Key2 (vele modules), JOIN (suite), en vele andere.

Het goedgekeurde businessplan vormt de aanleiding voor het project ‘Nieuwe Digitale Werkomgeving’ dat tevens de werknaam is van de Europese aanbesteding.

Europese aanbesteding

Servicepunt71 heeft Emtio gevraagd de procesbegeleiding van deze Europese aanbesteding te verzorgen. De aanbesteding wordt via een ‘mededingingsprocedure met onderhandelingen’ uitgevoerd en heeft een doorlooptijd van ongeveer acht maanden.

kantoor

Projectaanbesteding bij Gemeente Winterswijk

Gemeente Winterswijk heeft Emtio gevraagd haar te ondersteunen bij de uitvoering van een aanbestedingsprocedure voor de verva

Meer lezen
ict-infrastructuur

Emtio begeleidt ICT WBW bij vervangen IT-infrastructuur

ICT Samenwerking West Brabant-West (ICT WBW) is een shared service die sinds 2015 het ICT-onderhoud en -beheer van de gemeent

Meer lezen

Aanbesteding Raad van State succesvol afgerond

Op woensdag 8 oktober jl. ondertekenden de Raad van State en Ilionx Cloud Solutions de overeenkomst voor de implementatie en

Meer lezen

Gemeente Doetinchem vervangt de datacenter IT-infrastructuur

Emtio is door gemeente Doetinchem ingehuurd om een aanbesteding te begeleiden voor de vervanging van de server-, storage- en

Meer lezen

Aanbesteding voor multidisciplinair managementinformatiesysteem bij Veiligheidsregio ZHZ afgerond

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft Emtio ingehuurd als procesbegeleider voor de aanbesteding Multidisciplinair Vakbekwa

Meer lezen

Aanbesteding Zaakgericht Werken afgerond voor Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) heeft Emtio (in combinatie MvR & Partners /Mark van der Broek) ingehuurd om ee

Meer lezen

Europese aanbesteding VTH-oplossing bij Omgevingsdienst Twente

Omgevingsdienst Twente wenst functionaliteit te verwerven voor de ondersteuning van alle processen die betrekking hebben op V

Meer lezen
Datacenter

Procesbegeleiding Servicepunt71 voor cloudmigratie en nieuwe werkomgeving

Servicepunt71 is een shared service centrum in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Deelnemers aan Servicepunt71 zijn

Meer lezen
brabant water

Europese aanbesteding Brabant Water ter vervanging van Accent

Brabant Water maakt sinds 2007 gebruik van het ‘overgeërfde’ klantinformatiesysteem ‘Accent’. In een periode van

Meer lezen

Gemeenten Waterland en Landsmeer outsourcen hun IT-infrastructuur en -beheer

Emtio is door gemeente Waterland ingehuurd om de aanbesteding van de outsourcing van IT-infrastructuur met bijbehorende behee

Meer lezen