Projectaanbesteding bij Gemeente Winterswijk

Gemeente Winterswijk heeft Emtio gevraagd haar te ondersteunen bij de uitvoering van een aanbestedingsprocedure voor de vervanging van de server-, storage-/backup- en core netwerkinfrastructuur.

De IT-infrastructuur is verdeeld over twee MER-locaties in de gemeente. De gemeente wil bij de aanbesteding graag onderzoeken in welke mate er gebruik kan worden gemaakt van hybride oplossingen.

De rol van Emtio

Emtio organiseert een projectaanbesteding waarbij de behoefte van de gemeente tijdens de aanbestedingsprocedure zal worden voorgelegd aan potentiële aanbieders, waarna tijdens de aanbestedingsprocedure overleg zal worden gevoerd omtrent de haalbaarheid van bepaalde onderdelen van de behoeftestelling.

Methode

Emtio hanteert hiervoor een specifiek door haar ontwikkelde aanbestedingsmethode, die geheel binnen de kaders van de Aanbestedingswet past.

De werkzaamheden van Emtio worden uitgevoerd door Joop Schuilenburg, die samen met het projectteam van gemeente Winterswijk alle benodigde aanbestedingsdocumenten opstelt. Joop is daarnaast procesbegeleider en is vanuit die rol tevens voorzitter bij de meerdere overleggen die met de potentiële leveranciers zullen plaatsvinden.

De aanbesteding wordt naar verwachting in juni 2020 afgerond met de gunning van een projectopdracht.

kantoor

Projectaanbesteding bij Gemeente Winterswijk

Gemeente Winterswijk heeft Emtio gevraagd haar te ondersteunen bij de uitvoering van een aanbestedingsprocedure voor de verva

Meer lezen
ict-infrastructuur

Emtio begeleidt ICT WBW bij vervangen IT-infrastructuur

ICT Samenwerking West Brabant-West (ICT WBW) is een shared service die sinds 2015 het ICT-onderhoud en -beheer van de gemeent

Meer lezen

Aanbesteding Raad van State succesvol afgerond

Op woensdag 8 oktober jl. ondertekenden de Raad van State en Ilionx Cloud Solutions de overeenkomst voor de implementatie en

Meer lezen

Gemeente Doetinchem vervangt de datacenter IT-infrastructuur

Emtio is door gemeente Doetinchem ingehuurd om een aanbesteding te begeleiden voor de vervanging van de server-, storage- en

Meer lezen

Aanbesteding voor multidisciplinair managementinformatiesysteem bij Veiligheidsregio ZHZ afgerond

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft Emtio ingehuurd als procesbegeleider voor de aanbesteding Multidisciplinair Vakbekwa

Meer lezen

Aanbesteding Zaakgericht Werken afgerond voor Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) heeft Emtio (in combinatie MvR & Partners /Mark van der Broek) ingehuurd om ee

Meer lezen

Europese aanbesteding VTH-oplossing bij Omgevingsdienst Twente

Omgevingsdienst Twente wenst functionaliteit te verwerven voor de ondersteuning van alle processen die betrekking hebben op V

Meer lezen
Datacenter

Procesbegeleiding Servicepunt71 voor cloudmigratie en nieuwe werkomgeving

Servicepunt71 is een shared service centrum in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Deelnemers aan Servicepunt71 zijn

Meer lezen
brabant water

Europese aanbesteding Brabant Water ter vervanging van Accent

Brabant Water maakt sinds 2007 gebruik van het ‘overgeërfde’ klantinformatiesysteem ‘Accent’. In een periode van

Meer lezen

Gemeenten Waterland en Landsmeer outsourcen hun IT-infrastructuur en -beheer

Emtio is door gemeente Waterland ingehuurd om de aanbesteding van de outsourcing van IT-infrastructuur met bijbehorende behee

Meer lezen