Projectaanbesteding bij Gemeente Winterswijk

Gemeente Winterswijk heeft Emtio gevraagd haar te ondersteunen bij de uitvoering van een aanbestedingsprocedure voor de vervanging van de server-, storage-/backup- en core netwerkinfrastructuur.

De IT-infrastructuur is verdeeld over twee MER-locaties in de gemeente. De gemeente wil bij de aanbesteding graag onderzoeken in welke mate er gebruik kan worden gemaakt van hybride oplossingen.

De rol van Emtio

Emtio organiseert een projectaanbesteding waarbij de behoefte van de gemeente tijdens de aanbestedingsprocedure zal worden voorgelegd aan potentiële aanbieders, waarna tijdens de aanbestedingsprocedure overleg zal worden gevoerd omtrent de haalbaarheid van bepaalde onderdelen van de behoeftestelling.

Methode

Emtio hanteert hiervoor een specifiek door haar ontwikkelde aanbestedingsmethode, die geheel binnen de kaders van de Aanbestedingswet past.

De werkzaamheden van Emtio worden uitgevoerd door Joop Schuilenburg, die samen met het projectteam van gemeente Winterswijk alle benodigde aanbestedingsdocumenten opstelt. Joop is daarnaast procesbegeleider en is vanuit die rol tevens voorzitter bij de meerdere overleggen die met de potentiële leveranciers zullen plaatsvinden.

De aanbesteding wordt naar verwachting in juni 2020 afgerond met de gunning van een projectopdracht.

Aanbesteding backbone ICT-infrastructuur bij ICT-WBW afgerond

Recent heeft Emtio een aanbesteding begeleid bij ICT West-Brabant West. Emtio heeft bij deze aanbestedingsprocedure alle a

Meer lezen

Gunning aanbesteding Open Universiteit aan Pro-ACT IT

Naar aanleiding van een Europese aanbesteding zijn per 1 juli 2020 de Open Universiteit en Pro-Act IT de samenwerking aangega

Meer lezen

Aanbesteding ICT-infrastructuur en -beheer voor Rijnvicus

Emtio is door Rijnvicus uit Alphen aan den Rijn gevraagd een aanbestedingsprocedure in gang te zetten voor de outsourcing van

Meer lezen

Aanbestedingsprocedure kantoorautomatisering voor ParkeerService

ParkeerService uit Amersfoort heeft Emtio opdracht verstrekt voor de heraanbesteding van de outsourcing van ICT-infrastructuu

Meer lezen

Aanbesteding afgerond bij Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam

Emtio heeft de procesbegeleiding verzorgd van een Europese aanbesteding voor de selectie van een cloudoplossing voor een Doss

Meer lezen

Emtio begeleidt DOWR met een Europese aanbesteding e-HRM

Emtio is door DOWR geselecteerd om een Europese aanbesteding voor het verwerven van een nieuwe e-HRM oplossing te begeleiden

Meer lezen
kantoor

Projectaanbesteding bij Gemeente Winterswijk

Gemeente Winterswijk heeft Emtio gevraagd haar te ondersteunen bij de uitvoering van een aanbestedingsprocedure voor de verva

Meer lezen
ict-infrastructuur

Emtio begeleidt ICT WBW bij vervangen IT-infrastructuur

ICT Samenwerking West Brabant-West (ICT WBW) is een shared service die sinds 2015 het ICT-onderhoud en -beheer van de gemeent

Meer lezen

Aanbesteding Raad van State succesvol afgerond

Op woensdag 8 oktober jl. ondertekenden de Raad van State en Ilionx Cloud Solutions de overeenkomst voor de implementatie en

Meer lezen

Gemeente Doetinchem vervangt de datacenter IT-infrastructuur

Emtio is door gemeente Doetinchem ingehuurd om een aanbesteding te begeleiden voor de vervanging van de server-, storage- en

Meer lezen