Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid huurt Emtio in als inkoopprojectleider

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) | EmtioVeiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ)

Emtio is door de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) ingehuurd als inkoopprojectleider voor de uitbesteding van het beheer op de centrale ICT-infrastructuur. Hierbij is het de bedoeling dat een groot deel van de centrale ICT-infrastructuur, die op dit moment in eigen beheer is, als een beheerde dienst van een marktpartij zal worden afgenomen.

Voor VRZHZ zijn continuïteit, het organiseren van informatievoorzieningen (governance) en het beschikbaar maken van benodigde informatie met behulp van moderne technologie belangrijke speerpunten. Zij organiseert de informatievoorziening enerzijds langs de lijn van efficiency waar het gaat om de koude fase en ondersteunende processen. Anderzijds langs de lijn van effectiviteit als het gaat om crisissituaties en de warme fase van de organisatie. Samenwerken, communicatie en informatie-uitwisseling zijn dan essentiële zaken.

De VRZHZ is, net als de andere veiligheidsregio’s in Nederland, een relatief jonge organisatie die in ontwikkeling is. Informatievoorziening is een belangrijk aspect voor de VRZHZ in het dagelijkse werk, maar vooral tijdens crisissituaties. Adequate, 24/7 continu en beheersbare informatie- en IT-voorzieningen zijn nodig om ontwikkelingen van de VRZHZ, de maatschappij en technologie op te kunnen vangen.

Crisismanagement organisaties ontwikkelen zich naar een continue multidisciplinaire aanpak waar informatie, technologie, samenwerking en communicatie een steeds belangrijkere rol innemen.

In een onderzoek naar crisismanagement is vastgesteld dat crisismanagement in de komende vijf tot tien jaar zal groeien naar een netwerk georiënteerde multidisciplinaire organisatievorm.

Deze zal sterk afhankelijk zijn van een moderne technische infrastructuur, early-warning systemen, sensor– en communicatie technologie en ‘big data’ . In dat onderzoek wordt gesteld dat professionalisme, vertrouwen én informatievoorziening de ruggengraat vormen van moderne crisismanagementorganisaties. Dit impliceert onder meer dat de technische infrastructuur gecentraliseerd, gestandaardiseerd, geïntegreerd, veilig en redundant is uitgevoerd. En dat crisismanagementorganisaties daar als ‘stroom uit de muur’ (commodity) gebruik van kunnen maken.

VRZHZ omvat de regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid, de afdeling Voorbereiding op Rampen & Crises (VRC) en de afdeling Bedrijfsvoering. De VRZHZ heeft totaal 38 vestigingen. Hiervan zijn de vestigingen Oud-Beijerland (clusterkantoor Hoeksche waard), Alblasserdam (clusterkantoor Drechtsteden-Noord / Molenwaard), Zwijndrecht, Dordrecht Oranjepark, Dordrecht Kohnstammlaan en Dordrecht Romboutslaan (clusterkantoor Dordrecht / Zwijndrechtse Waard) en Gorinchem (clusterkantoor GHG/GLZ) dagdagelijks bezet met personeel. De andere brandweerposten zijn alleen bezet bij brand, oefenavond of andere gelegenheid.

Emtio zal de aanbesteding vrijwel geheel functioneel insteken en geen gebruik maken van een programma van eisen. Emtio draagt zorg voor de procesbegeleiding gedurende de gehele aanbestedingsprocedure en stelt alle benodigde aanbestedingsdocumenten op. De aanbesteding kenmerkt zich door veel persoonlijk contacten met de industrie tijdens het aanbestedingsproces.

De aanbesteding zal naar verwachting in november 2017 worden afgerond.

Emtio

Meer informatie? Neem contact op met IT adviesbureau Emtio.

Drinkwaterbedrijf Dunea | Emtio

Emtio aan de slag bij drinkwaterbedrijf Dunea

Na een koerswijziging in de ICT-voorziening wil Dunea een belangrijk deel van haar processen in één ERP-systeem samenbrenge

Meer lezen
HVC Alkmaar mei 2008 pand close | Emtio

Emtio begeleidt Europese aanbesteding voor afvalinzamelaar HVC

Emtio is door HVC ingehuurd als procesbegeleider voor de Europese aanbesteding 'SINFIS'. Dit is de afkorting voor 'Selectie e

Meer lezen
Omgevingsdienst Haaglanden | Emtio

ODH en Emtio werken samen op basis van knipkaartconstructie

De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) is met Emtio een knipkaartconstructie aangegaan voor de levering van adviesdiensten op ad

Meer lezen
BiSc | Emtio

Emtio is een samenwerkingsverband aangegaan met BiSC

Emtio is een samenwerkingsverband aangegaan met BiSC. BiSC is de Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI) in Utrecht (op ba

Meer lezen
Syntrophos Shared Service Center | Emtio

Europese aanbesteding ICT-hardware en generieke software voor Syntrophos

Het shared service centrum Syntrophos, voor de deelnemende gemeenten Brielle, Nissewaard en Westvoorne, heeft Emtio opdracht

Meer lezen
Publicatie AG Connect | Emtio

Publicatie AGConnect: Aanleg glasvezel stagneert

Onlangs berichtte de NOS dat de aanleg van glasvezel in Nederland stagneert. Patrick Pirson van Emtio schreef er een blog ove

Meer lezen
Gemeente Lochem | Emtio

Emtio begeleidt Europese aanbesteding bij Gemeente Lochem

De gemeente Lochem heeft Emtio gevraagd haar te begeleiden bij het bepalen van de aanbestedingsstrategie en vervolgens op te

Meer lezen
Gemeente Berkelland | Emtio

Gemeente Berkelland kiest voor Emtio

Nadat gemeente Berkelland via de website van Emtio een kennismakingsgesprek arrangeerde is Emtio gevraagd een complexe Europe

Meer lezen
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) | Emtio

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid huurt Emtio in als inkoopprojectleider

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) Emtio is door de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) ingehuurd als inkoopp

Meer lezen
Provincie Limburg | Emtio

Emtio begeleidt aanbesteding VTH-applicatie Provincie Limburg

Provincie Limburg Emtio is door de Provincie Limburg ingehuurd om een omvangrijke en complexe Europese aanbesteding te begel

Meer lezen