Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid huurt Emtio in als inkoopprojectleider

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) | EmtioVeiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ)

Emtio is door de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) ingehuurd als inkoopprojectleider voor de uitbesteding van het beheer op de centrale ICT-infrastructuur. Hierbij is het de bedoeling dat een groot deel van de centrale ICT-infrastructuur, die op dit moment in eigen beheer is, als een beheerde dienst van een marktpartij zal worden afgenomen.

Voor VRZHZ zijn continuïteit, het organiseren van informatievoorzieningen (governance) en het beschikbaar maken van benodigde informatie met behulp van moderne technologie belangrijke speerpunten. Zij organiseert de informatievoorziening enerzijds langs de lijn van efficiency waar het gaat om de koude fase en ondersteunende processen. Anderzijds langs de lijn van effectiviteit als het gaat om crisissituaties en de warme fase van de organisatie. Samenwerken, communicatie en informatie-uitwisseling zijn dan essentiële zaken.

De VRZHZ is, net als de andere veiligheidsregio’s in Nederland, een relatief jonge organisatie die in ontwikkeling is. Informatievoorziening is een belangrijk aspect voor de VRZHZ in het dagelijkse werk, maar vooral tijdens crisissituaties. Adequate, 24/7 continu en beheersbare informatie- en IT-voorzieningen zijn nodig om ontwikkelingen van de VRZHZ, de maatschappij en technologie op te kunnen vangen.

Crisismanagement organisaties ontwikkelen zich naar een continue multidisciplinaire aanpak waar informatie, technologie, samenwerking en communicatie een steeds belangrijkere rol innemen.

In een onderzoek naar crisismanagement is vastgesteld dat crisismanagement in de komende vijf tot tien jaar zal groeien naar een netwerk georiënteerde multidisciplinaire organisatievorm.

Deze zal sterk afhankelijk zijn van een moderne technische infrastructuur, early-warning systemen, sensor– en communicatie technologie en ‘big data’ . In dat onderzoek wordt gesteld dat professionalisme, vertrouwen én informatievoorziening de ruggengraat vormen van moderne crisismanagementorganisaties. Dit impliceert onder meer dat de technische infrastructuur gecentraliseerd, gestandaardiseerd, geïntegreerd, veilig en redundant is uitgevoerd. En dat crisismanagementorganisaties daar als ‘stroom uit de muur’ (commodity) gebruik van kunnen maken.

VRZHZ omvat de regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid, de afdeling Voorbereiding op Rampen & Crises (VRC) en de afdeling Bedrijfsvoering. De VRZHZ heeft totaal 38 vestigingen. Hiervan zijn de vestigingen Oud-Beijerland (clusterkantoor Hoeksche waard), Alblasserdam (clusterkantoor Drechtsteden-Noord / Molenwaard), Zwijndrecht, Dordrecht Oranjepark, Dordrecht Kohnstammlaan en Dordrecht Romboutslaan (clusterkantoor Dordrecht / Zwijndrechtse Waard) en Gorinchem (clusterkantoor GHG/GLZ) dagdagelijks bezet met personeel. De andere brandweerposten zijn alleen bezet bij brand, oefenavond of andere gelegenheid.

Emtio zal de aanbesteding vrijwel geheel functioneel insteken en geen gebruik maken van een programma van eisen. Emtio draagt zorg voor de procesbegeleiding gedurende de gehele aanbestedingsprocedure en stelt alle benodigde aanbestedingsdocumenten op. De aanbesteding kenmerkt zich door veel persoonlijk contacten met de industrie tijdens het aanbestedingsproces.

De aanbesteding zal naar verwachting in november 2017 worden afgerond.

Emtio

Meer informatie? Neem contact op met IT adviesbureau Emtio.

Download nu: geannoteerde versie van de AVG-wettekst

De privacy-juristen van Emtio hebben de AVG-wettekst omgezet naar een geannoteerde versie in Word. Deze is nu hier gratis en

Meer lezen

Aanbesteding backbone ICT-infrastructuur bij ICT-WBW afgerond

Recent heeft Emtio een aanbesteding begeleid bij ICT West-Brabant West. Emtio heeft bij deze aanbestedingsprocedure alle a

Meer lezen

Gunning aanbesteding Open Universiteit aan Pro-ACT IT

Naar aanleiding van een Europese aanbesteding zijn per 1 juli 2020 de Open Universiteit en Pro-Act IT de samenwerking aangega

Meer lezen

Aanbesteding ICT-infrastructuur en -beheer voor Rijnvicus

Emtio is door Rijnvicus uit Alphen aan den Rijn gevraagd een aanbestedingsprocedure in gang te zetten voor de outsourcing van

Meer lezen

Aanbestedingsprocedure kantoorautomatisering voor ParkeerService

ParkeerService uit Amersfoort heeft Emtio opdracht verstrekt voor de heraanbesteding van de outsourcing van ICT-infrastructuu

Meer lezen

Aanbesteding afgerond bij Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam

Emtio heeft de procesbegeleiding verzorgd van een Europese aanbesteding voor de selectie van een cloudoplossing voor een Doss

Meer lezen
kantoor

Projectaanbesteding bij Gemeente Winterswijk

Gemeente Winterswijk heeft Emtio gevraagd haar te ondersteunen bij de uitvoering van een aanbestedingsprocedure voor de verva

Meer lezen
ict-infrastructuur

Emtio begeleidt ICT WBW bij vervangen IT-infrastructuur

ICT Samenwerking West Brabant-West (ICT WBW) is een shared service die sinds 2015 het ICT-onderhoud en -beheer van de gemeent

Meer lezen

Consultatie Nederlandse veiling snelle mobiele communicatie gestart

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft op 5 december 2019 de consultatie gestart voor de veiling

Meer lezen

Aanbesteding Raad van State succesvol afgerond

Op woensdag 8 oktober jl. ondertekenden de Raad van State en Ilionx Cloud Solutions de overeenkomst voor de implementatie en

Meer lezen