Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid huurt Emtio in als inkoopprojectleider

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) | EmtioVeiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ)

Emtio is door de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) ingehuurd als inkoopprojectleider voor de uitbesteding van het beheer op de centrale ICT-infrastructuur. Hierbij is het de bedoeling dat een groot deel van de centrale ICT-infrastructuur, die op dit moment in eigen beheer is, als een beheerde dienst van een marktpartij zal worden afgenomen.

Voor VRZHZ zijn continuïteit, het organiseren van informatievoorzieningen (governance) en het beschikbaar maken van benodigde informatie met behulp van moderne technologie belangrijke speerpunten. Zij organiseert de informatievoorziening enerzijds langs de lijn van efficiency waar het gaat om de koude fase en ondersteunende processen. Anderzijds langs de lijn van effectiviteit als het gaat om crisissituaties en de warme fase van de organisatie. Samenwerken, communicatie en informatie-uitwisseling zijn dan essentiële zaken.

De VRZHZ is, net als de andere veiligheidsregio’s in Nederland, een relatief jonge organisatie die in ontwikkeling is. Informatievoorziening is een belangrijk aspect voor de VRZHZ in het dagelijkse werk, maar vooral tijdens crisissituaties. Adequate, 24/7 continu en beheersbare informatie- en IT-voorzieningen zijn nodig om ontwikkelingen van de VRZHZ, de maatschappij en technologie op te kunnen vangen.

Crisismanagement organisaties ontwikkelen zich naar een continue multidisciplinaire aanpak waar informatie, technologie, samenwerking en communicatie een steeds belangrijkere rol innemen.

In een onderzoek naar crisismanagement is vastgesteld dat crisismanagement in de komende vijf tot tien jaar zal groeien naar een netwerk georiënteerde multidisciplinaire organisatievorm.

Deze zal sterk afhankelijk zijn van een moderne technische infrastructuur, early-warning systemen, sensor– en communicatie technologie en ‘big data’ . In dat onderzoek wordt gesteld dat professionalisme, vertrouwen én informatievoorziening de ruggengraat vormen van moderne crisismanagementorganisaties. Dit impliceert onder meer dat de technische infrastructuur gecentraliseerd, gestandaardiseerd, geïntegreerd, veilig en redundant is uitgevoerd. En dat crisismanagementorganisaties daar als ‘stroom uit de muur’ (commodity) gebruik van kunnen maken.

VRZHZ omvat de regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid, de afdeling Voorbereiding op Rampen & Crises (VRC) en de afdeling Bedrijfsvoering. De VRZHZ heeft totaal 38 vestigingen. Hiervan zijn de vestigingen Oud-Beijerland (clusterkantoor Hoeksche waard), Alblasserdam (clusterkantoor Drechtsteden-Noord / Molenwaard), Zwijndrecht, Dordrecht Oranjepark, Dordrecht Kohnstammlaan en Dordrecht Romboutslaan (clusterkantoor Dordrecht / Zwijndrechtse Waard) en Gorinchem (clusterkantoor GHG/GLZ) dagdagelijks bezet met personeel. De andere brandweerposten zijn alleen bezet bij brand, oefenavond of andere gelegenheid.

Emtio zal de aanbesteding vrijwel geheel functioneel insteken en geen gebruik maken van een programma van eisen. Emtio draagt zorg voor de procesbegeleiding gedurende de gehele aanbestedingsprocedure en stelt alle benodigde aanbestedingsdocumenten op. De aanbesteding kenmerkt zich door veel persoonlijk contacten met de industrie tijdens het aanbestedingsproces.

De aanbesteding zal naar verwachting in november 2017 worden afgerond.

Emtio

Meer informatie? Neem contact op met IT adviesbureau Emtio.

auteursrechtrichtlijn

Nieuwe auteursrechtrichtlijn aangenomen in Europees Parlement

Op 15 april 2019 keurde de Raad van Ministers de nieuwe auteursrechtrichtlijn goed nadat deze op 26 maart 2019 door het Europ

Meer lezen

Gemeente Doetinchem vervangt de datacenter IT-infrastructuur

Emtio is door gemeente Doetinchem ingehuurd om een aanbesteding te begeleiden voor de vervanging van de server-, storage- en

Meer lezen

Aanbesteding voor multidisciplinair managementinformatiesysteem bij Veiligheidsregio ZHZ afgerond

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft Emtio ingehuurd als procesbegeleider voor de aanbesteding Multidisciplinair Vakbekwa

Meer lezen

Aanbesteding Zaakgericht Werken afgerond voor Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) heeft Emtio (in combinatie MvR & Partners /Mark van der Broek) ingehuurd om ee

Meer lezen

Europese aanbesteding VTH-oplossing bij Omgevingsdienst Twente

Omgevingsdienst Twente wenst functionaliteit te verwerven voor de ondersteuning van alle processen die betrekking hebben op V

Meer lezen
Datacenter

Procesbegeleiding Servicepunt71 voor cloudmigratie en nieuwe werkomgeving

Servicepunt71 is een shared service centrum in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Deelnemers aan Servicepunt71 zijn

Meer lezen
brabant water

Europese aanbesteding Brabant Water ter vervanging van Accent

Brabant Water maakt sinds 2007 gebruik van het ‘overgeërfde’ klantinformatiesysteem ‘Accent’. In een periode van

Meer lezen

Gemeenten Waterland en Landsmeer outsourcen hun IT-infrastructuur en -beheer

Emtio is door gemeente Waterland ingehuurd om de aanbesteding van de outsourcing van IT-infrastructuur met bijbehorende behee

Meer lezen
Drinkwaterbedrijf Dunea | Emtio

Emtio aan de slag bij drinkwaterbedrijf Dunea

Na een koerswijziging in de ICT-voorziening wil Dunea een belangrijk deel van haar processen in één ERP-systeem samenbrenge

Meer lezen
HVC Alkmaar mei 2008 pand close | Emtio

Emtio begeleidt Europese aanbesteding voor afvalinzamelaar HVC

Emtio is door HVC ingehuurd als procesbegeleider voor de Europese aanbesteding 'SINFIS'. Dit is de afkorting voor 'Selectie e

Meer lezen