De geschiedenis van adviesbureau Emtio

Emtio is op 1 januari 2008 opgericht door Joop Schuilenburg.  Onze bedrijfsnaam komt van het Latijnse woord ’emptio’ en staat voor ‘inkoop’. Het bedrijfslogo bevat een torenvalk. Deze vogel kenmerkt zich door overzicht, scherpzinnigheid, focus, snelheid en efficiëntie: karakteristieken waarmee Emtio zich uitdrukkelijk associeert.

Emtio was vanaf de oprichting tot eind 2015 een gezamenlijke dochteronderneming van M&I/Holding BV en Schuilenburg Beheer BV. Per 1 januari 2016 is Emtio verzelfstandigd doordat Joop Schuilenburg alle aandelen Emtio van M&I/Holding overnam. Van 2016 tot 2021 heeft Emtio kantoor gehouden aan de Lentedans in Capelle aan den IJssel. Sinds 2021 is Emtio gevestigd aan de Vlasakker 35, 3124 AJ te Schiedam.

Team Emtio

Bij Emtio werken adviseurs op hbo en academisch niveau. De adviseurs zijn gespecialiseerd in IT-sourcing en -inkoop, het ontwikkelen van aanbestedingsstrategieën, het projectmatig uitvoeren van Europese aanbestedingen en (‘private’) inkooptrajecten, het opstellen en uitonderhandelen van IT-overeenkomsten, contract- en leveranciersmanagement, privacy- en gegevensbeschermingsrecht, al naar gelang de behoefte van onze opdrachtgevers.

Joop Schuilenburg

Joop is principal adviseur en oprichter van Emtio. Joop heeft zich de afgelopen 30 jaar ontwikkeld tot specialist op het terrein van aanbestedingsrecht, IT-overeenkomsten, samenwerkingsconvenanten, en privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Joop heeft sinds 1993 meer dan 125 Europese aanbestedingen begeleid voor een veelheid aan publieke opdrachtgevers, waarvan 99% op het terrein van ICT.

Daarnaast ontwikkelt Joop IT-modelovereenkomsten voor onder meer outsourcingstrajecten, de aankoop, implementatie en het onderhoud/beheer van bedrijfsvoeringssystemen (w.o. ERP). Joop is een creatieve gesprekspartner op alle niveaus in een organisatie. Zie voor de profielschets van Joop: LinkedIn

Ernst Vetketel

Ernst is verbonden aan Emtio als een ervaren ICT-adviseur die tevens vaak als projectleider optreedt. Ernst is materiedeskundige en technisch onderlegd en levert tijdens aanbestedingstrajecten technische/functionele bijdragen. Daarnaast is hij deskundig op tactisch en strategisch niveau voor ICT-infra architectuur en ICT-beheer organisatie.

Hij is zeer goed in staat het ‘gesprek’ met de ICT-manager en de eigen beheerders/ICT-specialisten te voeren. De combinatie van de juridische en inkoop expertise van Emtio met de materie-deskundigheid van Ernst heeft geleid tot een hoge mate van tevredenheid in de uitkomst van eerder uitgevoerde aanbestedingstrajecten. Zie voor profielschets van Ernst: LinkedIn

Lukas van Eeden

Lukas is verbonden aan Emtio als een pragmatische, resultaatgerichte en sociale IT Inkoopadviseur. Zijn kracht ligt bij het ondersteunen, motiveren en adviseren van mensen en organisaties op het gebied van IT Inkoop. Hij is creatief in het oplossen van uitdagingen en houdt van aanpakken. Met het stellen van de juiste vragen is hij in staat snel tot de kern van knelpunten te komen. Lukas gebruikt een flexibele leiderschapstijl die hem in staat stelt om de beste resultaten te behalen.

Lukas beschouwt de (inkoop)categorie IT als een zeer belangrijk onderdeel voor organisaties om hun doelstellingen te halen. Hierin kan hij zijn toegevoegde waarden tonen. De complexiteit van diverse aspecten in het tenderen binnen IT kent hij goed. Deze ervaring gebruikt hij om opdrachtgevers te adviseren bij het opstellen van hun behoeften en bij het begeleiden van inkooptrajecten. Hierbij geldt voor Lukas als uitgangspunt dat een project pas succesvol is, als de opdrachtgever tevreden is en de organisatiedoelen zijn behaald.

De volgende competenties kenmerken Lukas: competitief, resultaatgericht, leergierig, flexibel en communicatief. Hij kan goed luisteren en maakt nieuwe processen, werkwijzen en systemen snel eigen. Eén van zijn sterke vaardigheden is het kunnen schakelen tussen verschillende omgangs- en leiderschapsstijlen. Dit stelt hem in staat om voor zijn stakeholders waarde toe te voegen en resultaten te behalen. Zie voor profielschets van Lukas: LinkedIn

Frank Rhemrev

Frank werkt voor Emtio in zijn rol als projectmanager bij onder andere HR IT-selectietrajecten, e-HRM-aanbestedingen en e-HRM-implementaties. Hij werkt met methodes als PRINCE2, Agile en Scrum. Frank was als projectmanager onder meer betrokken bij de ‘e-HRM-aanbesteding van Waterschapsbedrijf Limburg.’ Zijn analytische kijk, het in staat zijn structuur aan te brengen in complexe situaties en zijn communicatieve vaardigheden kan hij hier goed inzetten.

Frank hanteert een werkwijze van ‘Zeg wat je doet en doe wat je zegt.’ In samenwerking met partners die zich professioneel opstellen, kan hij optimaal presteren. Frank is in staat om snel complexe situaties te analyseren en gezamenlijk tot oplossingen te komen. Zogenaamd ‘out-of-the-box’ denken is een van de manieren waarop Frank zorgt voor oplossingen om voortgang te krijgen en te houden in de projecten. Frank beweegt zich gemakkelijk tussen de verschillende werkniveaus, van directie tot de werkvloer. Door persoonlijke aandacht bouwt hij snel een netwerk op van alle stakeholders en de eindgebruikersorganisatie. Frank doet er alles aan om gestelde doelen binnen een project te behalen en verwacht dit ook van zijn collega’s. Duidelijkheid, openheid en structuur staan hierbij centraal.

Frank hecht belang aan het groepslidmaatschap en heeft een hoge mate van sociale gerichtheid. Hij is vriendelijk en coöperatief. Frank luistert goed en kan door het stellen van vragen zijn gesprekspartner zelf conclusies laten trekken. Hij analyseert scherp en schrikt er niet voor terug iemand een spiegel voor te houden om gezamenlijk tot een oplossing te komen. In een spanningssituatie heeft Frank de wil om de situatie hoe dan ook op te lossen. Hij benut hiervoor alle mogelijkheden en staat open voor nieuwe, zo nodig onorthodoxe, benaderingen. Zie voor profielschets van Frank: LinkedIn

Ruud Danen

Ruud is verbonden aan Emtio als een ervaren ICT-adviseur. Ruud heeft in zijn functies als ICT manager en strategisch adviseur veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van IT organisatie, technische infrastructuren (cloud en on-premise), servicemanagement, contract- en leveranciersmanagement.

Door zijn brede ervaring en diepgaande kennis van- en visie op ICT organisatie, processen en infrastructuren is hij in staat om in inkooptrajecten de juiste vragen te stellen en samen met u tot een goede opdrachtformulering te komen.

Zie voor profielschets van Ruud: LinkedIn

Partners

cadenzis