De geschiedenis van adviesbureau Emtio

Emtio is op 1 januari 2008 opgericht door mr. Joop Schuilenburg.  Onze bedrijfsnaam komt van het Latijnse woord ‘emptio’ en staat voor ‘inkoop’. Het bedrijfslogo bevat een torenvalk. Deze vogel kenmerkt zich door overzicht, scherpzinnigheid, focus, snelheid en efficiëntie: karakteristieken waarmee Emtio zich uitdrukkelijk associeert.

Team Emtio

Bij Emtio werken adviseurs op academisch niveau. Hun expertise richt zich ofwel vooral op inkooptechnische aspecten van inkoopprocedures ofwel op de meer juridische aspecten, al naar gelang de behoefte van onze opdrachtgevers.

Mr. Joop Schuilenburg

Joop Schuilenburg is directeur en oprichter van Emtio. Joop heeft een uitgebreide kennis van en ervaring met IT inkoop en de begeleiding van Europese aanbestedingen op het terrein van ICT. De opdrachtgevers variëren van de centrale overheid, gemeenten, onderwijsinstellingen (mbo, hbo, wo) tot zorginstellingen.

Joop heeft ervaring met:

  • pakketselecties complexe implementatietrajecten (HRM, EPD, PMDS, Midoffice, ERP, roostering, etc.)
  • prestatie-inkoop

LinkedIn

Mr. Rianne Bos

Sinds 1 januari 2012 is Rianne werkzaam als adviseur bij Emtio. Daarvoor was zij ze als juriste werkzaam op de afdeling juridische zaken van de gemeente Amersfoort en werkzaam als projectmanager bij een adviesbureau dat organisaties bijstaat op het gebied van het implementeren van kwaliteitsmanagement.

Rianne werkt bij Emtio aan:

  • de begeleiding van Europese aanbestedingen
  • het opstellen en beoordelen van ICT-contracten
  • het adviseren bij uiteenlopende ICT-vraagstukken en disputen

LinkedIn

Hein Machielse

Per 1 maart 2019 start Hein Machielse als senior adviseur bij Emtio. De afgelopen jaren is hij werkzaam geweest als inkoper en inkoopmanager bij diverse organisaties in de (semi) publieke sector. Met de komst van Hein heeft Emtio zich verzekerd van een professional met ruime sourcings, contract- en leveranciersmanagement ervaring en expertise, zowel op ICT vlak maar ook daarbuiten. Naast het van A tot Z begeleiden van (Europese) aanbestedingen, houdt hij zich ook met name bezig met het opzetten, inrichten en uitvoeren van succesvol en effectief contract- en leveranciersmanagement. Zonder succesvol contract- en leveranciersmanagement gaat namelijk teveel (economische) waarde verloren. Door zijn ervaring is Hein in staat om uw vraagstukken en doelstellingen op een pragmatische wijze om te zetten naar een positief resultaat.

Ir. Jeanette Ververs – de Geus MBA

Jeanette is per 1 december 2013 verbonden aan Emtio als (geassocieerd) senior adviseur. Jeanette begon haar carrière in 1992 als productmanager bij Ericsson. Sindsdien is het specificeren van ICT-producten en -diensten de rode draad in haar carrière. Vanaf 2002 heeft zij, onder meer bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Europese aanbestedingen aangevuld met klantspecifieke SLA’s (Service Level Agreements) en richt zij het leveranciersmanagement van de aanbestede dienst in. Ook ontspoorde relaties tussen klanten en leveranciers zijn haar niet vreemd. Bij Emtio houdt Jeanette zich bezig met het inrichten en onderhouden van contract- en leveranciersmanagement rondom de (meer complexe) ICT-inkoopprojecten bij Emtio’s klanten.

Mr. John Konijn

Vanaf najaar 2015 heeft John zich als geassocieerd adviseur verbonden aan Emtio. Zijn profiel toont aansprekende juridische- en aanbestedingsopdrachten voor private opdrachtgevers én publieke opdrachtgevers. In 2013 heeft hij meegewerkt aan de veiling van mobiele telecomvergunningen; sinds begin 2015 is hij als projectleider verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van een eerste serie Europese aanbestedingen ICT Inhuur onder categoriemanagement. John voelt zich thuis in rollen als business consultant, kwartiermaker inkoop, inkoper, onderhandelaar, probleemoplosser, veranderbegeleider, coach en bedrijfsjurist. Voldoening haalt hij uit resultaten waar de opdrachtgever echt mee verder kan.

Drs. Bob Vos MMC

Bob Vos is verbonden aan Emtio als ICT aanbestedingsadviseur. Bob is werkzaam geweest als ICT professional voordat hij de overstap maakte naar het aanbesteden van ICT. Door zijn achtergrond is Bob een gesprekspartner voor ICT professionals, maar ook een evenwichtige gesprekspartner voor management en directie. Bob heeft ervaring met de Europese aanbesteding van (standaard) software, procesautomatisering en hardware voor overheden en onderwijsinstellingen. Net als de andere adviseurs van Emtio combineert Bob een resultaatgerichte hands on mentaliteit met krachtige conceptuele vaardigheden.

Partners

cadenzis