Het werkgebied van Emtio:

Aanbesteding overheid

Overheid | Emtio

Lokale overheid

Emtio levert juridisch advies aan gemeenten over diverse vormen van samenwerking (zoals shared service centra) en stelt daar de benodigde publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke overeenkomsten voor op.

Daarnaast hebben de (ICT-)adviseurs van Emtio gemeentes als Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Maarssen, Zoetermeer, Alphen aan den Rijn en Delft ondersteund bij diverse Europese aanbestedingen op het terrein van midoffices (e-diensten), HRM-pakketselecties, salarisverwerking, financiële pakketselecties en glasvezeltrajecten. In 2014 is Emtio een meerjarige samenwerking aangegaan met DOWR (Deventer, Olst Wijhe en Raalte) om meerdere complexe IT inkoop trajecten te begeleiden.

Centrale overheid

Bij diverse departementen en onderdelen van centrale overheidsinstanties hebben onze adviseurs Europese aanbestedingen begeleid. Het ging daarbij bijvoorbeeld om:

  • wereldwijde communicatievoorzieningen (MinBuZa)
  • server- en storage-infrastructuur (MinFin)
  • (ontwikkel-)tooling (Belastingdienst)
  • ERP-pakketselectie en implementatie (MinDef)
  • hosting (BZK en Rijksweb)
  • Elektronisch Patiëntendossier (EPD; voor Dienst Justitiële Inrichtingen)

Ook hebben we bij deze organisaties over vele aanbestedings- en contracteringsvraagstukken geadviseerd. Eind 2011 heeft Emtio een raamovereenkomst met Logius gesloten voor de levering van inkoopexpertise.

Specialisaties

Adviesbureau Emtio biedt ondersteuning aan overheidsinstellingen bij het aanschaffen van IT-producten en -diensten.

Onze specialisaties: