Het werkgebied van Emtio:

Veiligheids­regio’s

Veiligheidsregio's | Emtio

Instituut voor Fysieke Veiligheid

Het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) heeft namens acht deelnemende veiligheidsregio’s en voor zichzelf een Europese aanbesteding uitgevoerd voor de gunning van een raamovereenkomst voor de levering van werkplek-hardware.
Emtio is ingehuurd als procesbegeleider en heeft de aanbestedingsstrategie opgesteld. Daarbij is een aanpak voorgesteld waarbij iedere deelnemende regio volledige vrijheid behield als het gaat om keuze voor merken, productlijnen en componenten. De aanbesteding is gepubliceerd onder de benaming ‘Logistieke diensten met betrekking tot ICT-hardware’. De behoeftestelling was niet gericht op het specificeren van de ICT-hardware omdat dit, gelet op de vaak erg korte life time cycle, niet zo zinvol is. De functionele behoeftestelling richtte zich op de logistieke dienstverlening zelf.
Emtio heeft alle benodigde aanbestedingsdocumenten opgesteld inclusief de raamovereenkomst. Vanwege het decentrale karakter van het bestelproces (iedere veiligheidsregio kan zelf bestellen en betaalt ook zelf) heeft Emtio ook het contractmanagement met bijbehorende rapportageverplichtingen en overlegstructuren ingericht. De aanbesteding is succesvol afgerond met gunning van een raamovereenkomst aan Scholten Awater.

Veiligheidsregio Kennemerland

Emtio heeft bij Veiligheidsregio Kennemerland twee Europese aanbestedingen begeleid. De eerste aanbesteding betrof GEO-informatievoorziening en was verdeeld in vijf percelen:

  • Selectie en implementatie van een GEO-datawarehouse;
  • Planvorming en risicobeheersing;
  • Navigatie;
  • Gedetailleerd tekenen;
  • Nieuwe ontwikkelingen.

De percelen zijn verschillend in tijd gegund en om die reden werd gekozen voor de inrichting van een ‘dynamisch aankoop systeem’ (DAS) als aanbestedingsvorm. De opdrachten zijn op basis van een aanpak via prestatie-inkoop binnen het DAS aan meerdere leveranciers gegund.
De tweede aanbesteding betrof de outsourcing van het ICT-beheer. Emtio was ingehuurd als procesbegeleider voor de aanbesteding. De aanbesteding is eveneens op basis van de aanpak via prestatie-inkoop uitgevoerd. Dit is een aanpak waarbij maximaal functioneel behoefte wordt gesteld en waarbij geen gebruik van een programma van eisen en wensen wordt gemaakt. Emtio heeft met de functionele input van de ICT-beheerafdeling alle benodigde aanbestedingsdocumenten opgesteld, inclusief de benodigde contracten. Tijdens de aanbesteding heeft Emtio de procedurele begeleiding verzorgd. Onderdeel van de aanpak was ook het afnemen van interviews. De aanbesteding is succesvol afgerond met gunning van een opdracht aan PeopleWare.

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Ook voor Brabant-Noord verzorgde Emtio een ‘nationale’ aanbesteding. Dit was een uitvoering van de aanbesteding voor de (verdere) ontwikkeling en implementatie van een Digitale Bereikbaarheidskaart. De opdracht is succesvol afgerond met gunning aan Falck. Emtio heeft alle benodigde aanbestedingsdocumenten opgesteld, gebruik makend van de functionele en technische input van de eigen mensen van de regio.

Veiligheidsregio Midden en West-Brabant

Voor Veiligheidsregio Midden en West-Brabant is via een Europese aanbesteding een pakketselectie uitgevoerd voor een Digitale Bereikbaarheidskaart gecombineerd met een Automatisch Voertuiglocatie- en Navigatiesysteem. De opdracht is via de aanpak van ‘prestatie-inkoop’ uitgevoerd en succesvol afgerond met gunning aan MSA Nederland.

Veiligheidsregio Groningen

Voor Veiligheidsregio Groningen heeft Emtio meerdere aanbestedingen uitgevoerd.
De eerste aanbesteding betrof een ERP-aanbesteding waarbij de functionaliteiten HRM, financiën en inkoop onderwerp van de behoeftestelling waren. Emtio heeft alle benodigde aanbestedingsdocumenten (inclusief de benodigde contracten) opgesteld en de aanbesteding procedureel begeleid. De aanbesteding is succesvol afgerond met gunning van een opdracht aan AFAS.
De tweede aanbesteding betrof de outsourcing van ICT-infrastructuur en beheerdiensten. Ook voor deze aanbesteding stelde Emtio alle benodigde aanbestedingsdocumenten en contracten (waaronder een SLA) op en heeft Emtio de aanbesteding procedureel begeleid. De aanbesteding is succesvol afgerond met gunning van een opdracht aan Netsourcing.
De derde aanbesteding is via een meervoudig onderhandse procedure uitgevoerd en betrof de selectie, implementatie en het onderhoud van een oplossing voor een Document Management Systeem (DMS). Hierbij zijn bij drie verschillende aanbieders offertes opgevraagd. De offerteaanvragen en contracten zijn door Emtio opgesteld en Emtio heeft de procedurele begeleiding verzorgd. Onderdeel van de aanpak was dat de voorgestelde projectleiders hun plan van aanpak moesten presenteren als onderdeel van de offertebeoordeling. De aanbesteding is succesvol afgerond met de gunning van een opdracht aan Decos.

Specialisaties

Adviesbureau Emtio biedt ondersteuning aan veiligheidsregio’s bij het aanschaffen van IT-producten en -diensten.

Onze specialisaties: