Het werkgebied van Emtio:

Aanbesteding zorgsector

Binnen de zorgsector is Emtio actief in de aandachtsgebieden ‘cure’ en ‘care’.

Binnen de zorg spelen vele uitdagingen op het juridische vlak. Een paar voorbeelden:

Sourcing en inkoop ‘cure’

Als het om sourcing en inkoop binnen het aandachtsgebied ‘cure’ gaat dan kwalificeren academische ziekenhuizen als aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet terwijl de algemene (streek-)ziekenhuizen niet als zodanig kwalificeren. Dit maakt dat sourcing en inkoop substantieel verschillend worden benaderd door de organisaties.

Sourcing en inkoop ‘care’

Binnen het aandachtsgebied ‘care’, dat breder is en in de categorisering moeilijker te kaderen is, speelt de vraag of de organisaties wel of niet als aanbestedende dienst kwalificeren bij de bestuurders veel minder. (overigens geheel ten onrechte) De vraag wordt vrijwel uitsluitend casuïstisch beantwoord, terwijl beantwoording complex is.

Privacy- en gegevensbeschermingsrecht in de zorg

Binnen de zorg speelt het privacy- en gegevensbeschermingsrecht een belangrijke rol. Immers, in veel gevallen worden ‘bijzondere categorieën’ van persoonsgegevens verwerkt, waarvoor in beginsel een verbod geldt op basis van artikel 9.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), maar waar vervolgens de uitzondering in artikel 9.2, onder h) AVG van toepassing is. Er gelden daarnaast bijzondere voorschriften omtrent rechten en plichten bij elektronische verwerking van gegevens en elektronische inzage en afschrift van het medische dossier, alsmede de verwerking van het burgerservicenummer. Zie daartoe de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz).

Uitgevoerde opdrachten binnen de zorg:

Een greep uit de opdrachten die Emtio binnen de zorgsector heeft uitgevoerd:

Outsourcing IT-beheer ZMC

Daarnaast heeft Emtio het Zaans Medisch Centrum (ZMC) ondersteund bij de outsourcing van haar IT-beheer naar Atos. De ondersteuning (als onderaannemer van ict-adviesbureau M&I/Partners) bestond uit het opstellen van de overeenkomstenset en het vanuit onze inkoopprofessie correct redigeren van de behoeftestelling, onder meer omtrent de overgang van personeel van ZMC naar Atos. Zie onder meer de publicatie hieromtrent op Zorg & ict.

Aanschaf en implementatie EPD bij Rijnland Zorggroep

Bij Rijnland Zorggroep (inmiddels heeft Emtio de contractuele en commerciële onderhandelingen verzorgd voor de aanschaf van het elektronisch patiëntendossier (EPD, McKesson). Daarnaast hebben we een inkoopprocedure begeleid voor de aanschaf en implementatie van een PDMS (Philips).

Begeleiding EPD-offerte bij ZRTI

Voor het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) verzorgden we, samen met M&I/Partners, de begeleiding van een EPD-offertetraject.

Andere interessante links omtrent (schending van) privacy en cure:

Specialisaties

Adviesbureau Emtio biedt ondersteuning aan veiligheidsregio’s bij het aanschaffen van IT-producten en -diensten.

Onze specialisaties: