Europees Aanbesteden

Heeft u te maken met Europees Aanbesteden? Download ons handige naslagwerk.

Aanbesteding-txt_HR

Waarom Europees Aanbesteden?

Vrij handelsverkeer de lidstaten was een van uitgangspunten van de EU. Dit vrije verkeer is ook vastgelegd in de fundamentele vrijheden/verdragsbeginselen van de EU.

In het verlengde van deze fundamentele vrijheden, zijn eveneens een aantal rechtsbeginselen vastgelegd:

 • non-discriminatie en gelijkheidsbeginsel;
 • transparantiebeginsel;
 • evenredigheids-/proportionaliteitsbeginsel;
 • beginsel van wederzijdse erkenning;
 • objectiviteitsbeginsel.

Een groot deel van het inkoopvolume op de EU interne markt bestaat uit overheidsopdrachten (16% van het BBP van de gehele EU, ca. €2.400 miljard). Om binnen de EU een interne markt voor deze overheidsopdrachten te creëren en vrije en eerlijke concurrentie te stimuleren zijn aanbestedingsrichtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen bevatten de belangrijkste aanbestedingsregels.

In Nederland zijn deze aanbestedingsrichtlijnen geïmplementeerd door middel van de Aanbestedingswet 2012. Een goede toepassing van de richtlijnen moet zorgen voor een professioneel inkoopproces door opdrachtgevers.

Doelstellingen Europees Aanbesteden

Belangrijke doelstellingen bij Europees Aanbesteden zijn:

 • integriteit van bestuur;
 • transparantie (eerlijke en vrije concurrentie);
 • het bevorderen van duurzaamheid en innovatie;
 • het verkrijgen van de beste prijs-kwaliteitsverhouding tegen de economisch meest voordeligste inschrijving.

Wanneer is Europees Aanbesteden verplicht?

Komt een opdracht boven de Europese drempelwaarde uit? Dan moeten overheidsorganisaties de opdracht volgens een van de Europese procedures aanbesteden. De Europese drempelwaardes zijn te vinden in ons naslagwerk.

Aanbestedingsprocedures

In richtlijn 2014/24 zijn zes soorten aanbestedingsprocedures opgenomen voor het plaatsen van overheidsopdrachten, waarmee (decentrale) overheden te maken kunnen krijgen. Deze procedures zijn niet allemaal vrij toepasbaar, maar zijn aan voorwaarden verbonden.

Download ons naslagwerk

Wilt u meer informatie over Europees aanbesteden? Wij hebben alle ins en outs over Europees aanbesteden vastgelegd in een handig naslagwerk.

Download ons boekje Inleiding Europees aanbesteden via onderstaande link: https://emtio.nl/wp-content/uploads/2020/04/boekje-inleiding-europees-aanbesteden-2020-q1.pdf


Wat Emtio doet

 • Best Value Procurement/Prestatie-inkoop
 • Juist formuleren van programma’s van eisen en wensen
 • Onderhandelen over/opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
 • Onderhandelen over/opstellen van Service Level Agreements (SLA’s)
 • Contract- en leveranciersmanagement waarborgen
 • Juridisch advies omtrent overname personeel
 • Opstellen sociale paragraaf
 • Advies over samenwerkingsverbanden zoals Shared Service Center (SSC’s)

Europees aanbesteden uitbesteden?

Wilt u een Europese aanbesteding uitbesteden? Of wilt u advies en ondersteuning bij specifieke onderdelen van een Europese aanbesteding? Met onze deskundigheid en ervaring kunnen wij u op alle gebieden ontzorgen. Daarbij houden we altijd uw organisatiedoelstellingen als uitgangspunt, zoals kostenbesparing of kwaliteitsverhoging.

Wij ondersteunen bijvoorbeeld in de rol van adviseur, inkoopprojectleider of coach. We zijn voornamelijk actief op het gebied van IT-aanbestedingen in de publieke sector en semi-overheid, zoals:


Aandachtsgebieden

 • Werkplekdiensten/beheer/datacenterdiensten
 • Clouddiensten (IAAS, PAAS, SAAS)
 • ASP
 • Pakketselecties (zoals ERP, CRM incl. zaaksystemen, HRM, Financials, roostering, CMS, EPD, LIMS)
 • Systemen (werkplekapparatuur, servers, netwerkcomponenten, opslag en back-up, mobiele apparaten)
 • Multifunctionals
 • Mobiele en vaste telefonie (tikken, flat fee, infrastructuur, vaste telefonie ‘as a service’)
 • Websites
 • Digitale Bereikbaarheidskaart
 • WAN