Het werkgebied van Emtio:

Onderwijs

Onderwijs | Emtio

Avans Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Erasmus Universiteit

Binnen het hoger onderwijs voert Emtio al jarenlang opdrachten uit. Voor deze klanten zijn onder meer Europese aanbestedingen uitgevoerd op het gebied van:

  • personeelsinformatiesystemen en salarisverwerking
  • opslag- en back-upvoorzieningen
  • actieve netwerkcomponenten
  • ontwikkeling en bouw van websites
  • digitale assessments
  • computers en mobiele apparaten
  • multifunctionals
  • digitale toetsomgeving
  • roostersoftware

Hierbij organiseerde Emtio steeds een inkoopprojectteam en werden alle aanbestedingsdocumenten opgesteld (programma’s van eisen en wensen, gunningsmodel, offertemodel, contracten en SLA’s). Alle aanbestedingen zijn procedureel begeleid.

SURFmarket

Adviesbureau Emtio is ook actief bij SURFmarket. We zijn de geestelijke vader van het bij SURFmarket-gehanteerde dynamische aankoopsysteem (DAS), waardoor alle instellingen van hoger onderwijs standaardsoftware en clouddiensten kunnen aankopen. Ook brengen we juridische expertise in op het terrein van privacywetgeving en inbestedingsrelaties.

Specialisaties

Emtio biedt ondersteuning aan onderwijsinstellingen bij het aanschaffen van IT-producten en -diensten.

Onze specialisaties: