Aanbesteding selectie, implementatie en onderhoud integratieplatform voor Avans Hogeschool

Emtio heeft geholpen als procesbegeleider bij het vinden van een toekomst-vast innovatief integratieplatform. Dit project liep van augustus 2016 - februari 2017.

Aanleiding

Avans Hogeschool wenste een dienstverlener te selecteren die zorgdraagt voor het beschikbaar stellen, de implementatie on premise (inclusief opleiding) en het onderhoud van een toekomst-vast innovatief integratieplatform.

Onder toekomst-vast wordt verstaan dat het geïmplementeerde integratieplatform op termijn naar de cloud kan worden uitgebreid waardoor een hybride platform ontstaat. Hierdoor kunnen de eerder voor de on-premise inrichting ontwikkelde componenten in de cloudomgeving worden hergebruikt.

Het integratieplatform

Het gewenste integratieplatform maakt het mogelijk veranderingen in het IT landschap van Avans te brengen en daarmee ICT diensten in het onderwijs sneller uit te rollen.

Een dergelijk platform vormt onder andere de basis voor de volgende zaken:

  • De nieuwe digitale leeromgeving (DLO)
  • Voorzieningen zoals ruimtereserveringen
  • Communicatiemiddelen zowel online als via apps voor medewerkers en (aankomende) studenten.

Digitalisering van processen

Een passend integratieplatform is de basis van een flexibele DLO. Ook draagt het bij aan digitalisering van processen.

Deze digitalisering van processen biedt de volgende voordelen:

  • Beter inzicht in studievoortgang en -resultaten
  • Kwaliteitsverbetering in het algemeen: dezelfde processen op dezelfde manier uitgevoerd
  • Het kunnen verkrijgen van directere sturing.

Met het ontsluiten van de Avans systemen kunnen selfservice processen worden ingericht die gebruik maken van diensten van die systemen.

De rol van Emtio

Emtio was als procesbegeleider ingehuurd om de aanbestedingsstrategie te ontwikkelen. Daarna heeft Emtio de benodigde aanbestedingsdocumenten opgesteld, inclusief de contracten. Verder heeft Emtio de rest van de procedurele begeleiding verzorgd.

Gunning

De aanbesteding is in februari 2017 succesvol afgerond met gunning van opdracht aan Yenlo Nederland met oplossing WSO2 (open source).

IT inkoop

Meer weten over ICT-aanbestedingen en IT inkoop? Neem contact op met Emtio of bekijk de pagina’s IT Aanbesteding of IT sourcing.

Wat Emtio doet

  • ​Advies over inbesteden en procurement
  • Onderhandelen over/opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
  • Advies over ICT-recht
  • Advies over samenwerkingsverbanden zoals Shared Service Center (SSC’s)