Adviesbureau IT Sourcing en Aanbesteding

Emtio is een compact, modern en onafhankelijk adviesbureau op het snijvlak van IT, recht en inkoop. Wij ondersteunen organisaties bij complexe ICT-inkoop en aanbestedingen.

Diensten van Emtio

Emtio is specialist in IT-sourcing en inkoop. We bieden ondersteuning aan organisaties, instellingen en het bedrijfsleven bij het aanschaffen van IT-producten en -diensten. Onze adviseurs hebben een bedrijfskundige, juridische of technologische achtergrond.

Onze specialisaties:

Emtio is Lean

Wat mag u van ons verwachten?

Waar andere adviesbureaus klanten met ICT-behoeften vooral bijstaan in de begeleiding van de inkoopprocedure, gaan wij verder. Emtio is geheel en al gericht op het creëren van maximale waarde voor klanten tegen minimale inspanningen. Geen gedoe met vuistdikke programma’s van eisen als wij Europese aanbestedingen begeleiden; wij steken behoeftestellingen functioneel in.

Aanbestedingsprocedures worden door ons niet klakkeloos toegepast: samen met onze opdrachtgevers bespreken we een strategie. We kiezen altijd voor een vorm waarbij minimaal een- of tweemaal persoonlijk contact met de leveranciers plaatsvindt tijdens de aanbestedingsprocedure. Emtio brengt vraag en aanbod heel dicht bij elkaar voordat een keuze gemaakt moet worden: opdrachtgevers weten bij gunning waar ze aan beginnen.

Het begeleiden van Europese aanbestedingen op het terrein van ICT is niet het enige wat Emtio doet. Omdat wij onze diensten verrichten op het snijpunt van ICT, recht en inkoop, verzorgen we ook juridisch advies. Dit kan ook over aanbestedingsrecht gaan, maar betreft ook privacy-vraagstukken en het opstellen en uitonderhandelen van ICT-contracten. Op verzoek van onze klanten verzorgen wij ook het contract- en leveranciersmanagement bij complexe IT-projecten: implementatie/exploitatie van bedrijfsinformatiesystemen, outsourcing, etc., waarbij we zij-aan-zij optrekken met projectmanagers van opdrachtgevers.

Emtio bundelt alle benodigde kennis en vaardigheden onder een dak en schakelt waar nodig expertise op hoog niveau in door samenwerking met partners die hun sporen reeds lang hebben verdiend.

Emtio werkt voor

Emtio is gespecialiseerd in de volgende sectoren.

Ook hoogwaardig advies voor uw bedrijf of instelling op het gebied van ICT-sourcing?

Lidmaatschappen

Emtio is lid van de branchevereniging NLdigital en het Platform Outsourcing Nederland PON.