Freelance Zelfstandig Adviseur

De zekerheid van een vaste opdrachtgever combineren met de vrijheid van zelfstandig ondernemen? Als freelancer bij Emtio werk je op projectbasis aan complexe vraagstukken op het gebied van IT en recht. Je komt in contact met interessante opdrachtgevers binnen de overheid en het bedrijfsleven. .

Inkoopadvies

Inkoopadvies is een van de kernactiviteiten binnen Emtio, waarbij we ons specifiek richten op ICT-projecten in meest brede zin en daarbinnen ook op bedrijfsinformatiesystemen en outsourcing. Omdat onze klanten voornamelijk als aanbestedende dienst kwalificeren wordt inkoopadvies in de vorm van aanbestedingsadvies geleverd.

Het rechtmatig doorlopen van aanbestedingsprocedures is voor aanbestedende diensten weliswaar van cruciaal belang (het voorkomt gerechtelijke procedures en het voorkomt onthouding van goedkeurende verklaringen door accountants), maar Emtio beschouwt dit als randvoorwaarde en niet als doel. Dat betekent dat onze inkoopadviseurs diepgaande kennis en kunde omtrent het aanbestedingsrecht moeten hebben maar deze dan als ‘gereedschap’ meenemen in projecten.

Wat we doen, is dat wij voor onze klanten een aanbestedingsstrategie bedenken waarmee zij zowel de beste oplossing als de beste leverancier voor een bepaalde opdracht uit de markt kunnen selecteren. Geld is daarbij weliswaar steeds van belang, maar kwaliteit en doelmatigheid prevaleren te allen tijde.

Juridisch advies

Een andere kernactiviteit binnen Emtio is het leveren van juridisch advies. Ook hier richten wij ons specifiek op ICT-gerelateerde onderwerpen, al of niet in combinatie met aanbestedingsrecht. De werkzaamheden bestaan uit het opstellen van ICT-overeenkomsten, het beoordelen van leveranciersvoorwaarden en het beoordelen en uitonderhandelen van contractvoorstellen zoals die door leveranciers voor bepaalde projecten worden aangeboden bij opdrachtgevers. ICT-gerelateerd betekent ook dat er door Emtio service level agreements worden opgesteld en beoordeeld.

Onze juristen beheersen ook het aandachtsgebied privacy. We beoordelen verwerkersovereenkomsten en stellen deze voor onze klanten op. Ook adviseren wij over specifieke, door onze klanten benoemde, privacy-vraagstukken.

Projectmanagement/materiedeskundigheid

Emtio wordt in toenemende mate gevraagd om naast procesbegeleiding bij Europese aanbestedingen materiedeskundigheid op het onderwerp van de aanbesteding te leveren. En in een aantal gevallen wordt gevraagd of Emtio ook kan voorzien in projectleiding/projectmanagement tijdens implementatie- en/of transitieprojecten volgend op een succesvol doorlopen aanbestedingsprocedure.

Meestal bestaat de behoefte uit een combinatie van materiedeskundigheid en projectleiding. De onderwerpen van de aanbestedingen die we begeleiden zijn onder meer: vernieuwing van IT-infrastructuren (vaak server-, storage- en backup-systemen), outsourcing van IT-infrastructuurdiensten, vervanging van vele soorten bedrijfsvoeringsapplicaties (denk aan: ERP, personeelsinformatie, financiën, belasting- en waardering, DMS, CMS, robotica, VTH, etc.).

Samenwerken met Emtio

Emtio zoekt samenwerking met zelfstandige adviseurs die bereid zijn het gedachtegoed van ons uit te dragen. Dat betekent dat we niet beogen mensen in te huren die af en toe een ‘gat’ in onze bezetting vullen en die vanuit hun eigen mindset ook slechts beogen uren aan ons te verkopen. We verwachten van een zelfstandige adviseur dat hij zich op het moment dat hij of zij wordt ingezet als een collega-medewerker binnen Emtio gedraagt, terwijl hij of zij daarnaast en mede in het kader van Emtio onderneemt. Emtio levert geen detacheringsdiensten, maar werkt uitsluitend op projectbasis. We leveren onze diensten tegen een maximum- of vaste totaalprijs die we van tevoren bij onze opdrachtgevers aanbieden.

Als je met Emtio wilt samenwerken gaan we bezien welke opdrachten geschikt zijn voor jou. Als we je kunnen inzetten betalen we een vergoeding op uurbasis die procentueel gerelateerd is aan jouw kwantitatieve inzet in een project en het aan de maximum- of totaalprijs onderliggende uurtarief zoals dat door de betreffende opdrachtgever wordt geaccordeerd.

Zoals hiervoor aangegeven verwachten wij van externe adviseurs dat zij de filosofie/visie van Emtio bij (potentiële) klanten uitdragen en ook ons bedrijf en derhalve het merk Emtio actief onder de aandacht brengen. De adviseurs van Emtio mogen daarvoor ook iets terug verwachten van Emtio.

Deze houding kan het best concreet worden gemeten door de adviseur aanvullend te belonen indien hij/zij actief een opdracht bij Emtio aanbrengt. Het is daarbij van minder belang of de adviseur de opdracht zelf zal uitvoeren of dat dit door een andere adviseur van Emtio gebeurt. Concreet houdt dit in dat bovenbedoeld percentage voor het project dat het betreft wordt verhoogd op het moment dat de werkzaamheden ook door jou worden uitgevoerd. En als je de werkzaamheden niet zelf uitvoert ontvang je een ‘aanbrengpercentage’.

Ons kantoor bevindt zich in Schiedam. Ons werkgebied betreft heel Nederland.

Check in?

Ben jij de zelfstandig adviseur die wij zoeken? Stuur je Linkedin profiel of een andere profielschets met een korte toelichting naar Joop Schuilenburg: joop.schuilenburg@emtio.nl of sluit aan via https://www.linkedin.com/in/joopschuilenburg/ en stuur een bericht.

Neem voor meer informatie gerust contact op!

Wat Emtio doet

  • ​Advies over inbesteden en procurement
  • Onderhandelen over/opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
  • Advies over ICT-recht
  • Advies over samenwerkingsverbanden zoals Shared Service Center (SSC’s)