IT Sourcing

Wij ondersteunen organisaties, instellingen en bedrijven bij het insourcen van IT-producten en -diensten.

Sourcing-txt_HR

Deskundige begeleiding bij IT-insourcing

Gemeenten, veiligheidsregio’s, zorginstellingen en andere organisaties zoeken steeds meer de samenwerking op het terrein van IT. Er worden gezamenlijke shared service centra opgericht ten behoeve van het leveren van ICT-beheerdiensten aan de deelnemers.
Naast de IT-vraagstukken, organisatievraagstukken en financiële vraagstukken dienen hier juridische vraagstukken te worden opgelost.

  • Kan een gemeente bijvoorbeeld zomaar een dienst leveren aan een andere gemeente?
  • Begeeft zij zich hierdoor niet op een terrein wat aan de private markt is voorbehouden?
  • Ontstaan er hierdoor geen aanbestedingsproblemen?
  • Is een beroep op de Wet gemeenschappelijke regelingen altijd mogelijk?
  • Hoe moet een inbestedingsrelatie worden vormgegeven, is hier bijvoorbeeld altijd rechtspersoonlijkheid voor nodig of kan dit ook via een convenant?
  • En hoe ziet zo’n convenant er dan uit?

Samenwerking tussen organisaties

Uiteraard moeten deze vragen rondom IT insourcing altijd worden beantwoord, of het nu om samenwerking tussen gemeenten, veiligheidsregio’s, zorginstellingen of andere organisaties gaat.
En als deze vragen zijn beantwoord, hoe gaan we dan met bestaande contracten om, bijvoorbeeld met Microsoft en overige bedrijfsapplicaties? Hoe voorkomen we dubbele heffing van btw?
Het oplossen van deze en andere IT insourcing-vraagstukken behoort tot de kerncompetenties van de juridische adviseurs van Emtio. Zij komen graag bij u op gesprek om mee te denken in de best passende oplossing voor uw situatie.


Wat Emtio doet

  • Advies over inbesteden en procurement
  • Onderhandelen over/opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
  • Advies over ICT-recht
  • Advies over samenwerkingsverbanden zoals Shared Service Center (SSC’s)