Projectleider aanbesteding ERP bij nutsbedrijf Dunea

Emtio heeft opgetreden als projectleider bij Dunea vanwege een aanbesteding voor de invoering van het ERP systeem. Dit was van december 2016 - december 2017.

Achtergrond

Dunea produceert en levert drinkwater aan circa 1,3 miljoen klanten in het westelijk deel van Zuid-Holland. Daarnaast worden meer dan één miljoen bezoekers per jaar in de duinen tussen Katwijk en Monster ontvangen.

Het aantal administratieve aansluitingen bedraagt ruim 600.000. Dunea levert haar diensten met ruim 500 medewerkers (fte).

Aanleiding

De invoering van het ERP-systeem bij Dunea gebeurde binnen het programma ‘WAVE’, dat staat voor Werken Aan Verbinding. Binnen het programma WAVE was het project Aanbesteding verantwoordelijk voor het doelmatig en rechtmatig selecteren van een dienstverlener.

De dienstverlener moet zorg dragen voor de volgende zaken:

  • Het op basis van licenties ter beschikking stellen van een ERP-oplossing
  • De gefaseerde inrichting en implementatie van deze ERP-oplossing on premise
  • Het verzorgen van het derdelijns onderhoud op de totale oplossing

De rol van Emtio

Emtio werd ingeschakeld als projectleider Aanbesteding bij Dunea. Emtio was verantwoordelijk voor het opstellen van de aanbestedingsstrategie, alle benodigde aanbestedingsdocumenten inclusief contractstukken en de eindredactie van alle functioneel inhoudelijke stukken die hierbij horen.

Daarnaast voerde Emtio de aanbesteding ook procedureel uit.

De aanbesteding

Mede omdat Dunea een nutsbedrijf is, werd de aanbesteding via een onderhandelingsprocedure met aankondiging uitgevoerd. De aanbesteding is zoveel als mogelijk ‘functioneel’ ingestoken.

Tijdens de aanbestedingsprocedure vonden er meerdere persoonlijke contactmomenten met de leveranciers plaats. Zo is de behoefte van Dunea zo nauwkeurig mogelijk afgestemd alvorens er offertes zijn ingediend. Ook is er geen gebruik gemaakt van een programma van eisen.

Resultaat

De aanbestedingsprocedure is in december 2016 succesvol afgerond met gunning van een opdracht aan het Belgische bedrijf Itineris met een ERP-oplossing op basis van Microsoft Dynamics AX in combinatie met UMAX.

IT inkoop

Meer weten over ICT-aanbestedingen en IT inkoop? Neem contact op met Emtio of bekijk de pagina’s IT Aanbesteding of IT sourcing.

Wat Emtio doet

  • ​Advies over inbesteden en procurement
  • Onderhandelen over/opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
  • Advies over ICT-recht
  • Advies over samenwerkingsverbanden zoals Shared Service Center (SSC’s)