Projectleider aanbesteding Onderwijslogistiek bij Avans Hogeschool

Emtio heeft van april 2016 tot mei 2017 geholpen bij de Europese aanbesteding voor een nieuwe partner voor Avans.

Onderwijslogistiek

Avans Hogeschool ontwikkelde een nieuwe visie op Onderwijslogistiek (Onderwijslogistiek 2020).

Hiervoor is een partner gezocht die met Avans meedacht. Deze partner moest zowel meedenken in keuzes voor standaardisatie als bij scenario’s voor realisatie van flexibel, snel en integraal gepersonaliseerd leren (in allerlei variaties).

Verder diende het onderwijs logistieke proces te worden geoptimaliseerd door keuzes in systemen en verbindingen tussen systemen. Daarbij was de mogelijkheid tot selfservice voor studenten en docenten gewenst.

Tot slot moest de gekozen leverancier ook nog de softwareoplossing bieden en deze mee ontwikkelen.

De aanbesteding

Via een Europese aanbesteding in de markt is er gezocht naar deze partner voor Avans.

De aanbesteding is via de nieuwe ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’ uitgevoerd, conform de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen.

Bij deze aanbesteding heeft Emtio de aanbestedingsstrategie geadviseerd en samen met het projectteam de benodigde aanbestedingsdocumenten opgesteld, waaronder een samenwerkingsovereenkomst.

Gunning

De aanbesteding is in het voorjaar van 2017 succesvol afgerond met gunning van een opdracht aan Advitrae.

IT inkoop

Meer weten over ICT-aanbestedingen en IT inkoop? Neem contact op met Emtio of bekijk de pagina’s IT Aanbesteding of IT sourcing.

Wat Emtio doet

  • ​Advies over inbesteden en procurement
  • Onderhandelen over/opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
  • Advies over ICT-recht
  • Advies over samenwerkingsverbanden zoals Shared Service Center (SSC’s)