Selectie cloudvoorziening voor videodiensten voor Avans Hogeschool

Emtio heeft als procesbegeleider opgetreden bij de aanbesteding voor een cloudvoorziening voor videodiensten. Het project liep van juni - december 2015.

 

Achtergrond

Het project richtte zich op het realiseren van een eigen 24/7 web-based streaming videodienst. Doel van deze videodienst is het ondersteunen van medewerkers en studenten bij het onderwijs en onderzoek binnen Avans Hogeschool.

De videodienst draagt actief bij aan het toenemende gebruik van videomateriaal in het kader van portfolio-ontwikkeling door studenten. Daarnaast wordt videomateriaal in toenemende mate ingezet als onderdeel bij toetsing.

Beoogd werd een adequate opslag- en videodistributie-omgeving die bij Avans in controle is. Ook moet de opslag- en videodistributie-omgeving voldoen aan de ‘Bewaarplicht beeldmateriaal (eind)werkstukken’ van Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Functionaliteiten videodienst

Met de geïmplementeerde omgeving kunnen studenten en medewerkers:

 • uiteenlopende soorten digitale content, voornamelijk videomateriaal, eenvoudig beheren, opslaan, afspelen en indexeren
 • koppelingen maken met bestaande applicaties, zoals de eigen website, intranet, elektronische leer omgeving (eLO) Blackboard, repositories en cloud diensten zoals youtube, vimeo en google drive
 • online video van hoge kwaliteit moeiteloos integreren in colleges en lessen
 • colleges (video)registreren
 • video livestreamen
 • op basis van een eenduidige inrichting met rechten en rollen en een heldere doorzoekbare structuur een goede toegankelijkheid van de content realiseren
 • beschikken over een adequate en stabiele infrastructuur die schaalbaar is wat betreft aantallen actieve gebruikers en omvang van storage

De rol van Emtio

Als procesbegeleider was Emtio verantwoordelijk voor het opstellen van de aanbestedingsdocumenten inclusief contracten.

Daarnaast deed Emtio de redactie van het programma van eisen dat door een ingehuurde derde werd opgesteld.

Ook nam Emtio de verdere procedurele begeleiding van de aanbesteding op zich.

Gunning

Project in december 2015 succesvol afgerond met gunning van de opdracht aan Uplearning.

IT inkoop

Meer weten over ICT-aanbestedingen en IT inkoop? Neem contact op met Emtio of bekijk de pagina’s IT Aanbesteding of IT sourcing.

Wat Emtio doet

 • ​Advies over inbesteden en procurement
 • Onderhandelen over/opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
 • Advies over ICT-recht
 • Advies over samenwerkingsverbanden zoals Shared Service Center (SSC’s)