Aanbesteding logistieke diensten voor werkplek-gerelateerde hardware voor Hogeschool de Kempel

Emtio heeft als procesbegeleider geholpen bij de aanbesteding voor levering van logistieke diensten gericht op werkplekgerelateerde hardware voor Hogeschool de Kempel. Dit was inclusief telefoontoestellen.

Achtergrond

Hogeschool de Kempel in Helmond is een zelfstandige hogeschool, die zich richt op de (aankomende) leraar basisonderwijs. De hogeschool heeft ongeveer 830 studenten en ruim 90 medewerkers.

Hogeschool de Kempel is een kleinschalige organisatie. De IT-organisatie is binnen deze kleinschaligheid van substantiële omvang en wordt gekenmerkt door korte communicatielijnen met aandacht voor de personen werkzaam binnen dit team. Veel IT-beleid wordt binnen de eigen organisatie bepaald, beheerd en ook uitgevoerd.

De aanbesteding

De aanbesteding betrof de gunning van een raamovereenkomst voor de uitvoering van logistieke diensten met betrekking tot hardware. De raamovereenkomst heeft een looptijd van 4 jaar. De aanbesteding is doorlopen op basis van een Europese openbare procedure.

Logistieke diensten

De logistieke diensten bestonden uit:

 • het in overleg met Hogeschool de Kempel periodiek vaststellen van merk, type en configuraties van de benodigde IT-hardware
 • het ten behoeve van Hogeschool de Kempel inkopen van deze IT-hardware en deze vervolgens tegen overeengekomen opslagpercentages en gegarandeerde levertijd doorleveren aan Hogeschool de Kempel
 • het inrichten en beschikbaar houden van een communicatiekanaal voor de daartoe geautoriseerde medewerkers van Hogeschool de Kempel
 • de afhandeling van garantie met betrekking tot de geleverde IT-hardware
 • in voorkomend geval en op verzoek van Hogeschool de Kempel verzorgen van aanvullende dienstverlening. Dit is bijvoorbeeld het voorconfigureren van devices, het afvoeren van verouderde componenten etc.

De IT-hardware omvatte:

 • thin clients
 • desktops
 • laptops/notebooks
 • tablets
 • smartphones
 • overige mobiele devices
 • beeldschermen, touch screens
 • toetsenborden
 • muizen
 • USB Port Replicators
 • docking stations
 • alle overige niet genoemde aan werkplek gerelateerde hardware, zoals kabels, ophangbeugels voor beeldschermen, afstandsbedieningen, anti diefstal kabels, etc.

De rol van Emtio

Als procesbegeleider was Emtio verantwoordelijk voor het opstellen van alle benodigde aanbestedingsdocumenten. Ook verzorgde Emtio de procedurele begeleiding van de aanbesteding.

Resultaat

De aanbesteding is in februari 2020 succesvol afgerond met gunning van de raamovereenkomst aan Bechtle B.V.

IT inkoop

Meer weten over ICT-aanbestedingen en IT inkoop? Neem contact op met Emtio of bekijk onze pagina’s IT Aanbesteding of IT Sourcing.

Wat Emtio doet

 • ​Advies over inbesteden en procurement
 • Onderhandelen over/opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
 • Advies over ICT-recht
 • Advies over samenwerkingsverbanden zoals Shared Service Center (SSC’s)