Aanbesteding logistieke diensten voor IT hardware en gerelateerde diensten voor ICT West Brabant West

Emtio heeft als procesbegeleider geholpen bij de aanbesteding voor levering van logistieke diensten gericht op IT hardware en gerelateerde diensten voor ICT West Brabant West.

ICT West Brabant West

ICT West Brabant West (ICT WBW) is een Gemeenschappelijke Regeling die ICT diensten levert. ICT WBW levert aan de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, Moerdijk, Tholen, een tweetal Gemeenschappelijke Regelingen (Werkplein en RWB), en twee stichtingen (Veiligheidshuis en inkoopbureau). Samen worden zij deelnemers van ICT WBW genoemd.

ICT WBW host de verschillende applicaties, zoals KA-applicaties en ongeveer 750 bedrijfsapplicaties. Daarnaast hosten zij ook de werkplekken die door de deelnemers worden gebruikt: circa 2200 werkplekken voor 2700 gebruikers, verdeeld over 25 locaties.

ICT WBW is verantwoordelijk voor het technisch beheer en technisch applicatiebeheer. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen informatiemanagement, bepalen zelf hun eigen applicatielandschap en het functioneel (applicatie)beheer. ICT WBW richt zich op de hosting van het applicatielandschap en de ontsluiting daarvan via een ICT-werkplek.

De aanbesteding

De aanbesteding betrof de gunning van een raamovereenkomst voor de uitvoering van logistieke diensten met betrekking tot hardware. De raamovereenkomst had een looptijd van maximaal 4 jaar. De aanbesteding is doorlopen op basis van een Europese openbare procedure.

Logistieke diensten

De logistieke diensten bestonden uit:

 • het in overleg met ICT West-Brabant West periodiek vaststellen van merk, type en configuraties van de benodigde IT-hardware
 • het ten behoeve van ICT West-Brabant West inkopen van deze IT-hardware en deze vervolgens tegen overeengekomen opslagpercentages en gegarandeerde levertijd doorleveren aan ICT West-Brabant West
 • het inrichten en beschikbaar houden van een portal voor de geautoriseerde medewerkers van ICT West-Brabant West
 • de afhandeling van garantie met betrekking tot de geleverde IT-hardware
 • in voorkomend geval en op verzoek van ICT West-Brabant West wordt de leverancier verzocht de volgende gerelateerde diensten te verlenen, bijvoorbeeld voorconfigureren van devices, het afvoeren van verouderde componenten, het labelen van componenten etc

De IT-hardware omvatte:

 • serverapparatuur (rack en blade servers), alsmede back-up en storage apparatuur (direct attached storage, SAN en back-up systemen)
 • actieve bedrade en niet bedrade netwerkcomponenten (switches, routers, access points)
 • firewalls en appliances
 • (DWDM) belichtingsapparatuur
 • componenten voor loadbalancing
 • alle overige niet genoemde, back-end gerelateerde hardware
 • bijbehorende firmware en software

De rol van Emtio

Als procesbegeleider was Emtio verantwoordelijk voor het opstellen van alle benodigde aanbestedingsdocumenten. Ook verzorgde Emtio de procedurele begeleiding van de aanbesteding.

Resultaat

De aanbesteding is in februari 2020 succesvol afgerond met gunning van de raamovereenkomst aan Centralpoint Nijmegen B.V.

IT inkoop

Meer weten over ICT-aanbestedingen en IT inkoop? Neem contact op met Emtio of bekijk onze pagina’s IT Aanbesteding of IT Sourcing.

Wat Emtio doet

 • ​Advies over inbesteden en procurement
 • Onderhandelen over/opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
 • Advies over ICT-recht
 • Advies over samenwerkingsverbanden zoals Shared Service Center (SSC’s)