Dossier- en registratiesysteem en/of backoffice suite Sociaal Domein aanbesteden

Emtio ondersteunt en adviseert in elke fase van de aanbesteding in het Sociaal Domein, van alleen document- en registratiesystemen tot volledige backoffice suites.

backoffice-sociaal-domein

U kent de bekende leveranciers van registratiesystemen in deze markt wel: Topicus, Centric, PinkRoccade, Solviteers, Inforing, ZorgNed, etc. Wist u dat u een registratiesysteem in het sociaal domein ook succesvol zonder een vuistdik programma van eisen kunt aanbesteden?

Emtio heeft een methode ontwikkeld waarbij wij samen met onze opdrachtgever een Lichtblauwdruk (SOLL) processen opstellen. In deze Lichtblauwdruk beschrijven we de (deel)processen die u binnen uw gemeentelijke organisatie, buurtteams, ouder- en kindteams uitvoert.

Immers, u koopt een applicatie ter ondersteuning en/of uitvoering van bepaalde processen. Daarom wil een leverancier inzicht in deze processen om zijn implementatie-inspanning en vaak ook maatwerkinspanning goed te kunnen begroten. Met het opstellen van de Lichtblauwdruk beschrijft u een functionele behoeftestelling.

Emtio helpt u graag verder met:

  • het zorgvuldig afstemmen van uw aanbestedingsstrategie
  • het formuleren van uw doelstellingen, de scope en uw (functionele) behoeftestelling
  • de procesbegeleiding (opstellen aanbestedingsdocumenten, beoordelingsdocumenten, begeleiding beoordelingen, begeleiden demo’s en usability-testen, opstellen gunningsbesluiten, contacten met leveranciers, contractbesprekingen)

Samenwerken met Emtio levert u op:

  • snelle doorstart van inkoop naar project door een efficiënte en effectieve aanpak van het aanbestedingstraject
  • een naar uw tevredenheid geselecteerde leverancier met bijbehorende cloud- en/of pakketoplossing
  • een op maat voor het onderwerp geschreven en afgestemde overeenkomst, waarmee u ook echt een goede basis voor uw regierol creëert, zowel voor de projectfase als voor de exploitatiefase

Referenties:

Inrichting van de aanbesteding

In de Lichtblauwdruk beschrijven we in eerste instantie in concept waarna deze met een aantal gerichte vragen kan worden voorgelegd aan geselecteerde leveranciers. Deze consultatie laten we tijdens de aanbestedingsprocedure plaatsvinden zodat vraag (uw behoefte) en aanbod (van de leveranciers) zo dicht als mogelijk bij elkaar worden gebracht voordat u tot gunning van een opdracht overgaat. U onderzoekt hierbij in feite de mate waarin uw behoeftestelling realistisch is ten opzichte van de mogelijkheden die de leveranciers kunnen bieden.

Naast de Lichtblauwdruk beschrijven we samen met onze opdrachtgever de architectuurprincipes voor de opdracht. In dit document worden naast de algemene IT-gerelateerde principes onder meer de koppelvlakken (naam van te koppelen applicatie of voorziening met daarbij het functionele doel van de informatie uitwisseling) en de beveiligingsaspecten (voor zover aanvullend of afwijkend van BIG/BIO) beschreven.

Op basis van de uiteindelijke versie(s) van de Lichtblauwdruk (en architectuurprincipes) kunnen dezelfde geselecteerde leveranciers hun offerte of inschrijving indienen.

Benieuwd hoe wij een functionele behoeftestelling en het hele afstemmingsproces in een aanbestedingsprocedure vormgeven? Neem dan contact met ons op!

Wat Emtio doet

  • ​Advies over inbesteden en procurement
  • Onderhandelen over/opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
  • Advies over ICT-recht
  • Advies over samenwerkingsverbanden zoals Shared Service Center (SSC’s)