Outsourcing hosting en beheer applicaties

Het uitbesteden van hosting en beheer applicaties gebeurt steeds vaker. Emtio heeft genoeg aanbestedingservaring en -expertise in huis waardoor u inschrijvingen ontvangt van bewezen en betrouwbare partners.

Contract-txt_HR

Er zijn enorme aantallen (blijvend) openstaande vacatures binnen de (semi-) overheid. Deze vacatures zijn voor onder andere technisch beheerders, applicatiebeheerders en functioneel beheerders voor eigen systemen en applicaties (niet zijnde SaaS).

Deze functies blijken moeilijk vervulbaar, zeker gezien de beperkte functieschalen waarvoor de (semi-) overheid deze functies in de markt zet.

Uitbesteden werkzaamheden

Dit is een van de redenen waarom de (semi-) overheid er steeds vaker voor kiest om meer de regierol in te vullen en operationele werkzaamheden uit te besteden. Dit doen zij uit strategische overwegingen, zoals continuïteit in de beschikbaarheid van kritische systemen en applicaties. Hierbij maken zij gebruik van de expertise van een partner op het gebied van hosting en beheer.

Partner verwerven

Emtio heeft voor het verwerven van een partner voor deze dienstverlening (of onderdelen hiervan) aanbestedingservaring en -expertise in huis. Hiermee ontvangt u inschrijvingen van bewezen en betrouwbare partners. Dit gebeurt op basis van functionele behoeftestelling in combinatie met het stellen van heldere kaders en de juiste kwaliteitsvragen.

Dit zorgt ervoor dat u na het doorlopen van de aanbesteding op basis van onze ervaring, uitgangspunten en systematiek de beschikking heeft over de juiste expertise voor de uitvoering van de operationele werkzaamheden. Ook kunt u dan voor de lange termijn gebruik maken van de expertise van een partner.

Onderdelen van de outsourcing

De onderdelen die onderdeel uit kunnen maken van de outsourcing van kritische systemen of applicaties zijn:

 • Hosting

Onder dit gedeelte valt housing en hosting van de noodzakelijke hard- en software. Dit is inclusief de daarvoor benodigde netwerkverbindingen met u als afnemer.

 • Functioneel beheer

Dit is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het vervullen van een intermediaire functie tussen de gebruikersorganisatie en ICT-organisatie. Het functioneel beheer dient in de gewenste situatie gezien te worden als een gezamenlijke inspanning tussen u en de leverancier.

Uw eigen organisatie dient op het gebied van functioneel beheer gezien te worden als regiepartner. Hiermee wordt bedoeld dat u de wensen qua functionaliteiten in kaart brengt en deze verder uitzet naar de leverancier.

De leverancier is de expertisepartner. Dit houdt in dat de leverancier het daadwerkelijke operationele en hands-on functionele beheer dient uit te voeren.

 • Technisch beheer

Hieronder valt het technische beheer van de noodzakelijke hard- en software. Dit is primair verantwoordelijk voor de operationele werking van de servers en het netwerk. Daarnaast is het verantwoordelijk voor het gecontroleerd implementeren van wijzigingen en/of toevoegingen.

 • Applicatiebeheer

Dit heeft primair betrekking op het uitvoeren van wijzigingen, monitoring en functioneel onderhoud van de applicatie. Onder functioneel beheer van de SAP-applicaties wordt in het algemeen verstaan het goed laten functioneren van de applicatie en haar componenten. Dit is inclusief het maatwerk en add-ons van derden.

De nieuwe dienst

Na succesvolle aanbesteding voldoet de nieuwe dienst aan het volgende eisen:

 • Het heeft primaire verantwoordelijkheid voor het goed laten functioneren van de applicatie en haar componenten. Dit is inclusief het maatwerk en add-ons van derden duurzaam belegd bij een expert.
 • De door opdrachtnemers geleverde dienstverlening wordt gekenmerkt door hoogwaardige kwaliteit en stabiele performance. Daarnaast wordt de dienstverlening gekenmerkt duidelijke en korte communicatielijnen en transparantie in het administratie-, facturatie- en rapportageproces.
 • Beheer wordt uitgevoerd conform het in de aanbesteding reeds overeengekomen beheerplan incl. RACI-model.
 • De dienst geeft inzicht in kosten. Zowel vaste als variabele kosten zijn volledig transparant en eenduidig vastgelegd voor de gehele periode van samenwerking.

Prestatiegerichte aanpak

Wanneer u ervoor kiest om Emtio het aanbestedingstraject te laten begeleiden, kiest u voor een prestatiegerichte aanpak!

Onze effectieve en efficiënte manier van werken wijkt af van wat het gemiddelde adviesbureau levert, namelijk stoelen oftewel vacatureruimte warmhouden.

Dankzij de jarenlange ervaring en kennis en kunde van onze adviseurs zijn wij niet gemiddeld. Daardoor kunnen wij met u een resultaatafspraak aangaan op basis van heldere eenduidige uitgangspunten zoals werkzaamheden, prijs en verantwoordelijkheden.

Samenwerken met Emtio levert u op:

 • een efficiënte en effectieve aanpak van het aanbestedingstraject, waarbij we resultaatgericht zijn: snelheid, degelijkheid, en afspraak is afspraak
 • een naar uw tevredenheid geselecteerde leverancier en oplossing
 • een afgestemde overeenkomst op maat voor het onderwerp geschreven. Daardoor creëert u ook echt een goede basis voor uw regierol, zowel voor de projectfase als voor de exploitatiefase

Meer weten over onze aanpak of advies nodig? Neem contact op!

Referenties outsourcing hosting en beheer applicaties:

Wat Emtio doet

 • ​Advies over inbesteden en procurement
 • Onderhandelen over/opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
 • Advies over ICT-recht
 • Advies over samenwerkingsverbanden zoals Shared Service Center (SSC’s)