Bent u verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen?

Als overheidsinstantie of overheidsorgaan bent u in vrijwel alle gevallen (m.u.v. gerechtelijke organisaties in de uitvoering van hun taken) verplicht een functionaris voor gegevensbescherming aan te wijzen. Bij andere organisaties en bedrijven is dit niet altijd het geval. In alle gevallen moet u wel als verwerkingsverantwoordelijke of verwerker kwalificeren.

aanbesteden-koppeldiensten-berichtenmakelaar

Bij andere organisaties en bedrijven moet u zich afvragen of zij ‘hoofdzakelijk’ zijn belast met ‘verwerkingen die vanwege hun aard, hun omvang en/of hun doelstellingen regelmatige en stelselmatige observatie op grote schaal van betrokkenen vereisen’ of dat sprake is van ‘grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van (persoons-)gegevens….’

Tja, en dan rijzen de volgende vragen:

– wanneer is sprake van ‘hoofdzakelijk’?
– wanneer is sprake van ‘op grote schaal’?
– wat zijn ‘bijzondere categorieën’ van persoonsgegevens en wanneer mag een organisatie deze überhaupt verwerken?
– kan er sprake zijn van ‘verdere’ verwerking en wat is dat eigenlijk?

En als u verplicht bent om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen, dan bent u niet verplicht een personeelslid aan te wijzen. De functionaris mag ook worden ingehuurd en dus op basis van een dienstverleningsovereenkomst zijn of haar taken verrichten. Het is echter niet verplicht dat de door u uit uw eigen organisatie aangewezen functionaris voor gegevensbescherming per se zelf over de vereiste expertise beschikt.

Het is voldoende als de deskundigheid in zijn team of afdeling beschikbaar is. Welke deskundigheid betreft dit dan: (i) deskundigheid op het gebied van de wetgeving en de praktijk inzake gegevensbescherming en (ii) capaciteiten om de taken als vermeld in artikel 39 AVG te vervullen.

Dit is dan ook de reden dat Emtio deze dienst integraal ‘as a service’ bij u kan aanbieden. Uiteraard is het ook mogelijk om op specifieke aspecten advisering bij Emtio te vragen.

Meer informatie over gegevensbeschermingsrecht?

Wilt u meer weten over gegevensbeschermingsrecht? Of heeft u vragen over de dienstverlening van Emtio? Neem vrijblijvend contact op met Joop Schuilenburg: