Advies over privacy en persoonsgegevens voor Santé Partners

Emtio heeft Santé Partners advies gegeven bij het opstellen van een verwerkersovereenkomst op het gebied van privacy en persoonsgegevens. Hiervoor is een actueel model opgesteld.

Achtergrond

Santé Partners omschrijft zichzelf als dé samenwerkingspartner op het terrein van jeugdgezondheid, zorg, wonen, welzijn en diensten, dichtbij en in de lokale omgeving. Santé Partners is voortgekomen uit onder meer de zorginstellingen STMR en Vitras.

De stichting voert haar algemeen nut beogende activiteiten zonder winstoogmerk uit. De werkzaamheden omvatten het uitvoeren en laten uitvoeren van diensten op het terrein van verpleging, verzorging, behandeling en thuiszorg (VVT), met name voor ouderen.

Al gedurende meerdere jaren adviseert Emtio stichting Santé Partners op het gebied van privacy en gegevensbescherming.

Opstellen en onderhouden verwerkersovereenkomst

In 2016 heeft Emtio een model voor een verwerkersovereenkomst voor destijds STMR opgesteld. STMR vroeg advies nadat zij in het kader van inkooptrajecten met verschillende leveranciers werd geconfronteerd. Deze leveranciers hadden verschillende verwerkersovereenkomsten en evenzo verschillende voorwaarden.

Vanwege de aard van de dienstverlening in het zorgdomein heeft Santé Partners, net als STMR toentertijd, te maken met de verwerking van bijzondere persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de AVG).

Het model van Emtio

Emtio heeft geadviseerd een model te hanteren dat kan worden toegepast bij elke leverancier. Vervolgens heeft Emtio dit model opgesteld.

In de tussentijd heeft Emtio verschillende malen geadviseerd om het model aan te passen aan wijzigende omstandigheden of specifieke situaties waarin het model is gebruikt.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
  • aanpassingen voor specifieke leveranciers voor ICT dienstverlening (hosting, levering hardware etc.) en HR diensten;
  • aanpassingen vanwege het controleren van bestaande afspraken na gewijzigde dienstverlening (ICT dienstverlening).

Resultaat

Uiteindelijk resulteerde dit in een actueler model van de verwerkersovereenkomst en een set standaard afspraken zodat er geen verscheidenheid aan contractafspraken zijn op het gebied van gegevensbescherming.

IT inkoop

Meer weten over ICT-aanbestedingen en IT inkoop? Neem contact op met Emtio of bekijk onze pagina’s IT Aanbesteding of IT Sourcing.

Wat Emtio doet

  • ​Advies over inbesteden en procurement
  • Onderhandelen over/opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
  • Advies over ICT-recht
  • Advies over samenwerkingsverbanden zoals Shared Service Center (SSC’s)