Inkoopprojectleider cloudoplossing BAG voor samenwerkingsverband DOWR

Emtio heeft de aanbesteding begeleid voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR) van januari 2017 tot augustus 2017.

Aanleiding

DOWR is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. De wens tot harmonisatie van bestaande applicaties binnen de deelnemende gemeenten van het DOWR was de aanleiding voor de aanbesteding.

De aanbesteding betrof zowel selectie, implementatie en beheer van de cloudvoorziening voor Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

De rol van Emtio

Emtio werd ingehuurd als procesbegeleider voor de aanbesteding. Hierbij heeft Emtio de benodigde aanbestedingsdocumenten opgesteld. Dit waren onder andere het beschrijvend document, het inschrijvingsmodel en de samenwerkingsovereenkomst op basis van GIBIT.

Ook deed Emtio de (eind)redactie van het programma van eisen en wensen.

Resultaat

Aanbesteding in augustus 2017 succesvol afgerond met gunning van een opdracht aan Centric met oplossing Key2BAG.

IT inkoop

Meer weten over ICT-aanbestedingen en IT inkoop? Neem contact op met Emtio of bekijk de pagina’s IT Aanbesteding of IT sourcing.

Wat Emtio doet

  • ​Advies over inbesteden en procurement
  • Onderhandelen over/opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
  • Advies over ICT-recht
  • Advies over samenwerkingsverbanden zoals Shared Service Center (SSC’s)